Lieferungen - 193521-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Breslau: Arzneimittel

2019/S 081-193521

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 070-164400)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 5
Wrocław
51-149
Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Nowakowska
Telefon: +48 713957428
E-Mail: enowakowska@szpital.wroc.pl
Fax: +48 713957428
NUTS-Code: PL514

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.szpital.wroc.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa leków, substancji do receptury, produktów aptecznych różnych - uzupełnienie

Referenznummer der Bekanntmachung: PN 33/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33600000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, substancji do receptury, produktów aptecznych różnych – uzupełnienie.

2. Postać, dawki, ilości oraz wymagane parametry przedmiotu zamówienia szczegółowo określa Formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Termin dostawy - wg bieżących potrzeb, każdorazowo w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

4. Seria i data ważności na opakowaniu jednostkowym oraz na fakturze.

5. Termin ważności oferowanych produktów farmaceutycznych nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

6. Wykonawca dostarczy produkty do wyznaczonego Magazynu Apteki Szpitala.

7. Oferowane produkty farmaceutyczne muszą posiadać dopuszczenie do obrotu na terenie RP na każdą wymaganą postać i dawkę osobno.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 070-164400

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 23/04/2019
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 25/04/2019
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent bedzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 22/06/2019
muss es heißen:
Tag: 24/06/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 23/04/2019
Ortszeit: 09:15
muss es heißen:
Tag: 25/04/2019
Ortszeit: 09:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: