Lieferungen - 193522-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Finnland-Helsinki: Vaskuläre Prothesen

2019/S 081-193522

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 066-153970)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS-Logistiikka
1567535-0
PL 441, HUS (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Helsinki
00029
Finnland
Kontaktstelle(n): Marjut Savolainen-Karppinen
E-Mail: marjut.savolainen-karppinen@hus.fi
NUTS-Code: FI

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.hus.fi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Verisuoniproteesit ja -paikat sekä stenttigraftit

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33184200
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankinnan kohteena ovat HUS:n, Eksoten sekä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän PHHYKY:n käyttöön tulevat verisuoniproteesit ja -paikat sekä stenttigraftit. Tarjottujen tuotteiden tulee vastata hankinnan kohteen kuvausta sekä olla kaikkien tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusten ja tarjouksessa ilmoitettujen eduksi katsottavien ominaisuuksien mukaisia.

Pyydetyt lisätiedot tarjotuista tuotteista tulee antaa ja/tai liittää tarjouspyynnössä annettujen ohjeiden mukaisesti. Osalle hankinnan kohteena olevista tuotteista, joita ei vertailla, pyydetään sopimushinnat.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/04/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 066-153970

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Anstatt:
Tag: 06/05/2019
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 09/05/2019
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Anstatt:
Tag: 06/05/2019
Ortszeit: 12:01
muss es heißen:
Tag: 09/05/2019
Ortszeit: 12:01
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Tarjouspyynnön liitettä 1 on täsmennetty seuraavasti:

– Tekstin fonttiväri muutettu.

– Liitteeseen on lisätty mahdollisuus tarjota tuotteita, joita käytetään endovaskulaarisissa toimenpiteissä.

– Stenttigrafti thorakaalialue; vaatimus alarajasta muutettu 20–42 mm.

– Suora Dacron-proteesi, sivuhaaralla; kiinnittäytymisalueen vaadittava pituus vähintään 20 mm poistettu.

– Suora verisuoniproteesi EPTFE; pakottava vaatimus tukirenkaasta muutettu.

23.4.2019 Tarjouspyyntöä on täsmennetty stenttigrafti thorakaalialueen pakottavien vaatimusten osalta.

Poistettu seuraavat pakottavat vaatimukset:

– Tarjotun tuotteen avautumisen tulee tapahtua siten, että verenvirtaus aorttaan ei esty, jolloin verenkiertoa ja verenpainetta ei tarvitse pudottaa oikean kammion ylitahdistuksella tai lääkkeellisesti.

– Tarjotun tuotteen tulee mukautua aortan kaaren anatomian mukaisesti ja tarvittaessa tulee olla mahdollisuus vaikuttaa sen mukautuvuuteen.

Tarjousten jättöaikaa on pidennetty.