Lieferungen - 193527-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Tschechien-Ostrava: Maschinen und Geräte zum Filtrieren oder Reinigen von Gasen

2019/S 081-193527

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 062-143343)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Brembo Czech s.r.o.
28599888
Na Rovince 875
Ostrava
720 00
Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Lenka Vondráčková
Telefon: +420 775704491
E-Mail: vondrackova@dlc.cz
NUTS-Code: CZ080

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.brembo.com/cz

Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.dlc.cz/profile_display_169.html

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Snižování emisí zápachu technologií studené plazmy ve společnosti Brembo Czech s.r.o.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42514000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem zakázky je dodání a montáž technologie studené plazmy pro odstraňování emisí pachových látek a připojení k mediím, energiím, surovinám a řídicímu systému Zadavatele a veškerých s ní souvisejících konstrukcí, staveb, technických zařízení, kontrolních zařízení, rozvodů a služeb, včetně demontáží nefunkčních zařízení a stavebních částí a přeložek technologických sítí a rozvodů. Součástí zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro provedení instalace technologie, dodání a montáž veškerých pomocných technických zařízení a souvisejících konstrukcí, staveb a příslušenství, jakož i speciálních nástrojů nutných k montáži, provozu a údržbě, poskytnutí všech nezbytných stavebních a montážních prací a dopravy, dozorů a inspekcí a rovněž provedení inženýrských prací či jiných služeb a materiálů nezbytných pro řádné dokončení zakázky.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 062-143343

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Anstatt:
Tag: 26/04/2019
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 02/05/2019
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek
Anstatt:
Tag: 26/04/2019
Ortszeit: 11:05
muss es heißen:
Tag: 02/05/2019
Ortszeit: 11:05
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: