Lieferungen - 193558-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Freiwillige ex ante-transparenzbekanntmachung - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Poznań: Nichtchemisches medizinisches Einwegmaterial und hämatologisches Verbrauchsmaterial

2019/S 081-193558

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
PL
ul. Długa 1/2
Poznań
61-848
Polen
Kontaktstelle(n): Grażyna Kowalska
Telefon: +48 618549088
E-Mail: grazyna.kowalska@skpp.edu.pl
Fax: +48 618549088
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.skpp.edu.pl/przetargi.html

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33141000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Pozaustrojowa pompa do wspomagania serca, kompatybilna z jednostką napędową (sterownikiem) POLPDU-401, będącą w posiadaniu Zamawiającego.

Ilość: 50 szt.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 548 888.88 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pozaustrojowa pompa do wspomagania serca, kompatybilna z jednostką napędową (sterownikiem) POLPDU-401, będącą w posiadaniu Zamawiającego.

Ilość: 50 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein offenes Verfahren
Erläuterung:

Faktyczne:

W prowadzonym uprzednio postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem był zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii - nie wpłynęła żadna oferta. Numer postępowania: EZP /36/19/

Prawne:

Zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Z uwagi na wartość zamówienia unieważnionego z powodu braku oferty na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1 Pzp, postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
16/04/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
F.R.K. Intra Cordis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Henryka Sienkiewicza
Zabrze
41-800
Polen
E-Mail: intra@frk.pl
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 1 548 888.88 PLN
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 548 888.88 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.2.1.) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji - to data podjęcia decyzji o udzieleniu zamówienia i wszczęcia postępowania a nie data zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż w terminie 10 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

V.2.3.) Nazwa i adres Wykonawcy/koncesjonariusza

Zamawiający uzyska wiedzę o wielkości przedsiębiorstwa Wykonawcy w momencie złożenia JEDZ przez Wykonawcę.

V. 2.4.) Informacja na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)

Podana wartość jest wartością szacunkową zamówienia a nie wartością udzielonego zamówienia (do udzielenie zamówienia jeszcze nie doszło).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/04/2019