Dienstleistungen - 193627-2019

25/04/2019    S81    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Post- und Kurierdienste

2019/S 081-193627

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Tribunalul Bucure;ti
4340633
Bulevardul Unirii nr. 37
Bucureşti
030823
Rumänien
Kontaktstelle(n): Emilia Gina Cernat
Telefon: +40 213187726
E-Mail: gina.cernat@just.ro
Fax: +40 213187719
NUTS-Code: RO321

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.tmb.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Activități de justiție
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Activități de justiție

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de prezentare, prelucrare şi expediere a actelor de procedură, precum şi servicii interne şi internaţionale din sfera serviciului poştal universal şi servicii [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referenznummer der Bekanntmachung: 1204
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
64100000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Descrierea achiziţiei publice:

Prin prezenta procedură se vor achiziţiona urmatoarele servicii postale:

(a) servicii de prezentare, prelucrare şi expediere a actelor de procedură emise de Tribunalul Bucuresti si judecatoriile arondate acestuia, institutii apartinand puterii judecatoresti,

(b) servicii interne şi internaţionale din sfera serviciului poştal universal şi servicii de coletărie pentru Tribunalul Bucureşti şi judecătoriile arondate acestuia.

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii de prezentare, prelucrare şi expediere a actelor de procedură, precum şi servicii interne şi internaţionale din sfera serviciului poştal universal şi servicii de coletărie pentru Tribunalul Bucureşti şi judecătoriile arondate acestuia

Atribuirea se va face prin licitatie deschisa, acord-cadru pe o perioada de 36 luni, iar contractele se vor atribui lunar, trimestrial sau pe orice perioada acoperita de disponibilul bugetar, in functie de necesitatile [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 19 292 579.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321
Hauptort der Ausführung:

In spatiile special amenajate pentru acest scop în incinta imobilului din Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 37, sector 3 – pentru Tribunalul Bucureşti si Judecătoria Sectorul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Cantitate maxima — acte de procedură emise de Tribunalul Bucuresti si judecatoriile arondate acestuia: 4 788 000 — numar trimiteri;

2) Cantitate maxima — corespondenţă internă si internationala, recomandată / cu confirmare de primire si coletarie internă si internationala: 520 920 — numar trimiteri.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat un manager de contract care a gestionat 4 sau 5 contracte, se acordă 6 puncte. Pentru ofertele în cadrul cărora este [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

A. Ofertanţii vor fi excluşi din procedura de atribuire a acordului cadru, dacă intră sub incidenţa art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, pana la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, va prezenta, la solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative ce pot demonstra neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 şi 167.

Documente justificative sunt:

— certificate de atestare fiscală privind plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) valabile la momentul prezentării acestora,

— cazierul judiciar al operatorului economic, al persoanelor care deţin funcţii de conducere al respectivului operator economic sau al celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia,

— cazierul fiscal al operatorului economic,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute de art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

— alte documente edificatoare, după caz sau, în cazul în care, în ţara de origine a ofertantului, nu se emit documente de această natură sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute de art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă va accepta o declaraţie notarială în acest sens.

Informaţiile trebuie să fie reale/actuale la data prezentării documentelor.

În cazul unei asocieri, terţi susţinători sau subcontractanţi, fiecare dintre aceştia este obligat să prezinte documentele din această secţiune conform textului legal enunţat, respectiv art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

B. Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţi nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute de art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinţei asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat, subcontractant sau terţi susţinător, după caz), pana la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentele justificative sunt:

— declaraţie privind evitarea conflictului de interese in conformitate cu prevederile art. 59 si 60 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare – Formular nr. 2,

— dovada ca in actele juridice ale societăţii nu sunt incluse menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2014 privind procedura de insolvenţă cu modificările ulterioare, sau ca societatea nu se afla in incapacitate de plata – dovada se aduce de la instanţa.

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, toate persoanele care aprobă/semnează documentele emise în legătură cu procedura de atribuire sunt:

— judecător Mihaela Laura Radu — preşedintele Tribunalului Bucureşti,

— judecător Mona Lisa Neagoe — vicepreşedinte la Tribunalul Bucureşti,

— judecător Puschin Corina — vicepreşedinte la Tribunalul Bucureşti,

— judecător Gabriela-Mih [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/05/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/08/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/05/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

In conformitate cu prevederile legale in vigoare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Tribunalul București
Bulevardul Unirii nr. 37
București
030823
Rumänien
Telefon: +40 213187726
E-Mail: gina.cernat@just.ro
Fax: +40 213187719

Internet-Adresse: www.tmb.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/04/2019