Dienstleistungen - 193795-2019

25/04/2019    S81    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Architekturbüros

2019/S 081-193795

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
Warszawa
01-934
Polen
Kontaktstelle(n): Anna Popławska-Kozicka
Telefon: +48 222299931
E-Mail: dzp@lpr.com.pl
Fax: +48 222299933
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.lpr.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa strefy końcowego podejścia i startu(FATO) oraz punktu celowania wraz z niezbędną infrastrukturą...

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/2/I/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71200000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Pełna nazwa postępowania: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa strefykońcowego podejścia i startu (FATO) oraz punktu celowania wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanychna terenie lotniska Szczecin – Goleniów, na części działki nr 696/72, z obrębu Glewice 2, przyległym dobazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Szczecin” w ramach realizacji projektu,współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko2014-2020”, projekt pn.: „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – etap 3”

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 100 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: 00
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Budowa strefy końcowego podejścia i startu (FATO) oraz punktu celowania wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanych na terenie lotniska Szczecin – Goleniów, na części działki nr 696/72, z obrębu Glewice 2, przyległym do bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Szczecin”, współfinansowanej ze środków UE – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projekt pn.: „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego –etap 3”, zlokalizowanej na działce nr 696/72, z obrębu Glewice 2, zlokalizowanej na terenie lotniska Szczecin– Goleniów, pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów oraz przeprowadzenie we współpracy z Zarządzającym Lotniskiem EPSC zmiany istotnych cech lotniska zgodnie z Decyzją Prezesa ULC oraz wprowadzić wszystkie niezbędne zmiany w dokumentacji operacyjnej (AIP, Instrukcja Operacyjna Lotniska itp.).

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na etapy:

1) Etap 1 – wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, projektów budowlano-wykonawczych przyłącza elektrycznego z obiektu istniejącej bazy HEMS Szczecin, strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca -FATO, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i dokonanie niezbędnych zgłoszeń robót budowlanych i budowy obiektów nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę, wykonanie dokumentacji wraz z załącznikami zgodnymi z wymogami ustawy Prawo lotnicze, niezbędnych do przeprowadzenia we współpracy z Zarządzającym Lotniskiem EPSC zmian istotnych cech lotniska zgodnie z Decyzją Prezesa ULC, uzyskanie potwierdzenia uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zarządzającym Lotniskiem EPSC;

2) Etap 2 – wykonanie projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, harmonogramów rzeczowo-finansowego i realizacji inwestycji;

3) Etap 3 – uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz potwierdzenia skutecznego (bez sprzeciwu organu) dokonania niezbędnych zgłoszeń robót budowlanych i budowy obiektów nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę;

4) Etap 4 – pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 9, w okresie trwania robót budowlanych i w terminach odbiorów tych robót;

5) Etap 5 – uzyskanie w imieniu Zamawiającego, najpóźniej do dnia uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie, wpisu zmian istotnych cech lotniska oraz wszystkich niezbędnych zmian w dokumentacji operacyjnej (AIP, Instrukcja Operacyjna Lotniska itp.) zgodnie z Decyzją Prezesa ULC, które umożliwią wykonywanie operacji z przedmiotowego zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji Etapu 2 / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn.: „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – etap 3”

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 022-048025
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/04/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Innebo Spółką z o. o.
ul. Wolska 54/7
Warszawa
01-134
Polen
NUTS-Code: PL911
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Ekstauros Spółką z o. o.
ul. Wolska 54/7
Warszawa
01-134
Polen
NUTS-Code: PL911
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 100 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019