Dienstleistungen - 193878-2019

25/04/2019    S81    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Varna: Event-Organisation

2019/S 081-193878

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Obshtina Varna
000093442
bul. „General Kolev“ No. 92, et. 5
Varna
9000
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Stanimira Koleva
Telefon: +359 52820839
E-Mail: op@varna.bg
Fax: +359 52820846
NUTS-Code: BG331

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.varna.bg

Adresse des Beschafferprofils: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=729

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Публичност и визуализация на проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради — сградата на ОДМВР — Варна“ с 2 обособени позиции

Referenznummer der Bekanntmachung: 00081-2018-0050
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79952000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Настоящата открита процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет „Публичност и визуализация на проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради — сградата на ОДМВР — Варна“ с 2 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради — сградата на ОДМВР — Варна“ — печатни и промоционални материали“, и

— обособена позиция № 2 „Осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради — сградата на ОДМВР — Варна“ — публични събития и рекламни материали“, финансиран по АДБФП № от ИСУН — BG16RFOP001-1.002-0004-С01, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014—2020 г. — Варна“.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 5 366.00 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради — сградата на ОДМВР — Варна“ — печатни и промоционални материали“

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22140000
22852000
18900000
30196100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331
Hauptort der Ausführung:

гр. Варна 9000, офис/и на изпълнителя

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на настоящата поръчка включва:

1. Печатни и информационни материали — дипляна (2 по 160 броя) — краен размер (в разгънат вид) 480/220 мм, с 4 сгъвки, хартия, двустранен, гланц 120 g/m2, 4+4 цвята — общо 320 бр.

2. Папка с джоб — формат А4, с 1 сгъвка, цветност 4+4, UV лак, двустранен — 160 бр.

3. Рекламни торби — брандирани, размер 240х370х120 мм, цветност 4+0, материал „Крафт“ — бял, с дръжки памучен/полиестерен шнур. Подложка от 350 г/м2 — 160 бр. и

4. Тефтери брандирани — формат А5, тяло офсет, 1+1 цвята, индивидуална корица картон 4+0 цвята, обем мин. 100 листа — 160 бр.

Срокът за изпълнение на всяка дейност и/или предоставяне на услуга и/или конкретен продукт/материал започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо и изтича с одобряването на изпълненото, но за срок не по-дълъг от посочения във възлагателното писмо.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“ по процедура BG16R FOP001-1.002

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради — сградата на ОДМВР — Варна“ — публични събития и рекламни материали“

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79341000
79952000
30192121
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331
Hauptort der Ausführung:

гр. Варна 9000, офис/и на изпълнителя

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Предвижда се дизайн, изработка, доставка, поставяне и демонтиране на 1 бр. билборд по време на строителството на подходящо място на обекта или в близост до строителната площадка, където може лесно да се забележи от обществеността. Винилово платно с метална рамка с неизтриваеми надписи, така че да издържат на атмосферните условия при поставяне на открито, като запази първоначалния си вид в продължение на минимум 30 месеца след поставянето му. Размерът следва да бъде не по-малък от 3 м х 4 м, 4+0 цвята; антикорозионно третиране и боядисване; арматурен модул на фундамента, изкоп и бетониране; транспортиране и монтаж.

2. Предвижда се дизайн, изработка, доставка и монтиране на 1 бр. постоянна обяснителна табела, която трябва да се постави след приключване на строително-монтажните работи на обекта, на място, допълнително определено от възложителя. Минимален размер 50х70 см, метална, покрита с фолио против графити, за монтаж на открито; визия — едностранна, печат — пълноцветен, дигитален широкоформатен печат, защитени срещу UV лъчение, устойчивост на изображението срещу водно-спиртни разтворители; 100 % устойчивост на атмосферни влияния, с гаранция за запазване на първоначалния им вид в продължение на минимум 5 години.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“ по процедура BG16R FOP001-1.002

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 179-405741
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Д19000586ВН
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради — сградата на ОДМВР — Варна“ — печатни и промоционални материали“

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/04/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД
201557566
район „Връбница“, ул. „Маслиново клонче“ № 2
София
1360
Bulgarien
Telefon: +359 24234859
E-Mail: office@dmibg.com
Fax: +359 24234859
NUTS-Code: BG412
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 976.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: РД19000585ВН
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

„Осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради — сградата на ОДМВР — Варна“ — публични събития и рекламни материали“

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/04/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД
201557566
район „Връбница“, ул. „Маслиново клонче“ № 2
София
1360
Bulgarien
Telefon: +359 24234859
E-Mail: office@dmibg.com
Fax: +359 24234859
NUTS-Code: BG412
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 390.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019