Dienstleistungen - 193882-2019

25/04/2019    S81    - - Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Painatus ja siihen liittyvät palvelut

2019/S 081-193882

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys
2408739-0
Yliopistonkatu 5
Helsinki
00100
Suomi
Yhteyshenkilö: Maarit Päivike
Puhelin: +358 405711314
Sähköpostiosoite: maarit.paivike@soste.fi
NUTS-koodi: FI

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.soste.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Aivoliitto ry
0399589-1
Turku
Suomi
Sähköpostiosoite: miia.suoyrjo@aivoliitto.fi
NUTS-koodi: FI

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.aivoliitto.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Ensi- ja turvakotienliitto
0201112-5
Helsinki
Suomi
Sähköpostiosoite: mikko.savelainen@etkl.fi
NUTS-koodi: FI

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.etkl.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry
0215403-8
Helsinki
Suomi
Sähköpostiosoite: mailis.salmi@vtkl.fi
NUTS-koodi: FI

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.vtkl.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: ry
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: yleishyödyllinen yhteisö

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Painopalvelut Aivoliitto, Ensi- ja turvakotien liitto, Vanhustyön keskusliitto-Centralförbundet för de gamlas väl ry ja SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79800000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämä yhteishankinta koskee painopalveluita. Osapuolet toimivat ns. hankintarenkaana siten, että kilpailutus toteutetaan yhtenä hankintaprosessina, mutta jokainen hankintayksikkö tekee oman hankintapäätöksen ja siihen perustuvat sopimukset valitun tarjoajan kanssa. Hankinnan kohteena on hankintayksiköiden painopalveluita ja jakelua sekä toimittaminen sovittuihin osoitteisiin. Hankintasopimuksen tavoitteena on hankkia joustavia, kustannustehokkaita ja laadukkaita painopalveluita.

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: Hankintayksiköiden ja hankinnan kohteen yleiskuvaus (liite 1), Sopimusluonnos (liite 2) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (liite 3 JYSE 2014 Palvelut).

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
Pääasiallinen suorituspaikka:

Suomi

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat hankintayksiköiden painopalvelut ja ja toimittaminen sovittuihin osoitteisiin. Hankintasopimuksen tavoitteena on hankkia joustavia, kustannustehokkaita ja laadukkaita painopalveluita. Aivoliitto hankkii myös jäsenlehtien taiton.Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta määräostovelvoitetta tai yksinoikeutta tuottaa palveluita.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Yhteistyön järjestäminen / Painotus: 10
Laatuperuste - Nimi: Laadunvarmistus / Painotus: 10
Hinta - Painotus: 80
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaajat varaavat oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 223-510640
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Painopalvelut Aivoliitto, Ensi- ja turvakotien liitto, Vanhustyön keskusliitto-Centralförbundet för de gamlas väl ry ja SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 8
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 6
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 8
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
PunaMusta Oy
1735961-8
Joensuu
Suomi
NUTS-koodi: FI

Internetosoite: https://www.punamusta.com

Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 400 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Yliopistonkatu 5
Helsinki
00100
Suomi
Puhelin: +358 405711314
Sähköpostiosoite: maarit.paivike@soste.fi

Internetosoite: http://www.soste.fi

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24/04/2019