Dienstleistungen - 193921-2019

25/04/2019    S81    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Katowice: Anlegen von Rasen

2019/S 081-193921

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Zakład Zieleni Miejskiej
ul. Kościuszki 138
Katowice
40-523
Polen
Kontaktstelle(n): Lech Marek
Telefon: +48 322515186
E-Mail: kontakt@zzm.katowice.pl
Fax: +48 322515081
NUTS-Code: PL22A

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.zzm.katowice.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.bip.katowice.eu/jednostki/zzm

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka administracji samorządowej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie pasów drogowych i terenów miejskich na terenie miasta Katowice.

Referenznummer der Bekanntmachung: NZI.261.1.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77314100
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi w zakresie utrzymania pasów drogowych i terenów miejskich na terenie miasta Katowice. Zamawiający podzielił zamówienie na 9 części. Opis przedmiotu zamówienia określają załączniki: do SIWZ dla poszczególnych części. Usługi będą polegac na koszeniu trawników i pasów drogowych, uporządkowaniu terenów, wywozu odpadów, przycięciu żywopłotu.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 523 865.43 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie terenów zieleni i nawierzchni utwardzonych na terenie miasta Katowice

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77314100
90000000
90680000
77342000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A
Hauptort der Ausführung:

Tereny miasta Katowice.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

• Zadanie Nr 1 – Koszenie na terenach miejskich o powierzchni 117 582 m2

• Zadanie Nr 2 – Prace porządkowe w tym utrzymanie czystości na nawierzchniach utwardzonych

O powierzchni 121 774 m2

• Zadanie Nr 3 - Prace porządkowe, w tym utrzymanie czystości na plaży przy stawie Morawa i zejść

Na plażę, o powierzchni 3 500 m2

Zadanie Nr 1 – Koszenie na terenach miejskich o powierzchni 117 582 m2 obejmuje:

a) wykonanie czterokrotnego koszenia z zagrabieniem terenu i z wywiezieniem pokosu,

b) wygrabienie liści, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

c) usunięcie chwastów, rdestów i samosiejek, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

d) usunięcie drzew, krzewów niewymagających pozwolenia na usunięcie, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

e) usunięcie odrostów z pni, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

f) wywiezienie zalegających odpadów, gruzu i wszelkich odpadów w tym komunalnych wraz z ich zagospodarowaniem.

Zadanie Nr 2 – Prace porządkowe w tym utrzymanie czystości na nawierzchniach utwardzonych

O powierzchni 121 774 m2 obejmujące:

1) odśnieżanie nawierzchni utwardzonych (alejki, ścieżki, schody),

2) posypywanie piaskiem lub kruszywem (grysem) oblodzonych nawierzchni utwardzonych,

3) opróżnianie koszy betonowych ustawionych na terenach będących przedmiotem zamówienia,

4) opróżnianie koszy na psie odchody ustawionych na terenach będących przedmiotem zamówienia,

5) zamiatanie i odchwaszczanie nawierzchni utwardzonych (alejki, ścieżki, schody),

6) oczyszczanie terenów z resztek budowlanych, gruzu, ziemi, liści, suchych gałęzi i innych zalegających odpadów.

Zadanie Nr 3 – Prace porządkowe przy stawie Morawa, w tym utrzymanie czystości na plaży

I zejść na plażę o powierzchni 3 500 m2 obejmujące:

1) zebranie wszystkich zanieczyszczeń stałych z terenu o powierzchni 3 500 m2

2) zagrabienie i wyrównanie powierzchni piasku w miejscach występowania zagłębień i pagórków,

3) zamiatanie i zebranie wszelkich odpadów z dwóch zejść raz w tygodniu (2 pary betonowych schodów

O łącznej pow. 90 m2),

4) oczyszczenie z piasku i innych zanieczyszczeń elementów małej architektury,

5) sprzątnięcie plaży ze wszystkich zanieczyszczeń pozostawionych przez psy,

6) opróżnianie koszy na śmieci – 6 szt.,

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

a) Część I – w zakresie Zadania Nr 1 – jedno koszenie,

W zakresie Zadania Nr 2 – do 4 miesięcy,

W zakresie Zadania Nr 3 – jeden miesiąc,

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Uporządkowanie terenów miejskich w Katowicach o powierzchni 594 859 m2 w 2019 roku.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77342000
90680000
77314100
90000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A
Hauptort der Ausführung:

Na terenach miasta Katowice.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Każdy etap uporządkowania terenu obejmuje:

a) wykonanie trzykrotnego lub czterokrotnego koszenia (krotność koszenia poszczególnych

Lokalizacji jest ujęta w WYKAZIE TERENÓW MIEJSKICH DO KOSZENIA, z zagrabieniem terenu i z wywiezieniem pokosu,

b) wygrabienie liści, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

c) usunięcie chwastów, rdestów i samosiejek, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

d) usunięcie drzew, krzewów niewymagających pozwolenia na usunięcie, wraz z ich

Wywiezieniem i zagospodarowaniem,

e) usunięcie odrostów z pni, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

f) wywiezienie zalegających odpadów, gruzu i wszelkich odpadów w tym komunalnych wraz z

Ich zagospodarowaniem.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. w zakresie:

Część II – jedno koszenie,

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Uporządkowanie terenów miejskich w Katowicach o powierzchni 580 951m2 w 2019 roku.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77342000
90680000
77314100
90000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A
Hauptort der Ausführung:

Na terenach miasta Katowice.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Każdy etap uporządkowania terenu obejmuje:

a) wykonanie trzykrotnego lub czterokrotnego koszenia (krotność koszenia poszczególnych

Lokalizacji jest ujęta w WYKAZIE TERENÓW MIEJSKICH DO KOSZENIA, z zagrabieniem terenu i z wywiezieniem pokosu,

b) wygrabienie liści, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

c) usunięcie chwastów, rdestów i samosiejek, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

d) usunięcie drzew, krzewów niewymagających pozwolenia na usunięcie, wraz z ich

Wywiezieniem i zagospodarowaniem,

e) usunięcie odrostów z pni, wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem,

f) wywiezienie zalegających odpadów, gruzu i wszelkich odpadów w tym komunalnych wraz z

Ich zagospodarowaniem.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. w zakresie:

Część III – jedno koszenie,

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 1 o powierzchni 487 593 m2 w 2019 roku

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77342000
90680000
77314100
90000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A
Hauptort der Ausführung:

Na terenach miasta Katowice.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Koszenie w pasach drogowych obejmuje:

a) pięciokrotne koszenie:

Traw, chwastów, usuwanie samosiejek drzew i krzewów (niewymagających zezwolenia na usunięcie) oraz odrostów pniowych i korzeniowych w pasach drogowych ulic miasta wraz ze zgrabieniem trawy, liści i innych odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów komunalnych – z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, o powierzchni 487 593 m2

Traw, chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów rosnących przy słupach elektrycznych, oświetleniowych, sygnalizatorach, znakach, barierkach, oraz krawężnikach w obrębie pasa drogowego wraz z wywiezieniem

I zagospodarowaniem odpadów na powierzchni 4 875 m2,

b) dwukrotne sprzątanie terenu objętego koszeniem (w tym usuwanie liści i zebranie odpadów komunalnych) wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów,

c) dwukrotne przycięcie krzewów: o powierzchni 28 770 m2 rosnących w pasach drogowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. w zakresie:

Część IV – jedno koszenie,

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 2 o powierzchni 375 050m2 w 2019 roku

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77342000
90680000
77314100
90000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A
Hauptort der Ausführung:

Na terenach miasta Katowice.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Koszenie w pasach drogowych obejmuje:

a) pięciokrotne koszenie:

Traw, chwastów, usuwanie samosiejek drzew i krzewów (niewymagających zezwolenia na usunięcie) oraz odrostów pniowych i korzeniowych w pasach drogowych ulic miasta wraz ze zgrabieniem trawy, liści i innych odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów komunalnych – z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, na powierzchni 375 050 m2

Trawy, chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów rosnących przy słupach elektrycznych, oświetleniowych, sygnalizatorach, znakach, barierkach, oraz krawężnikach w obrębie pasa drogowego wraz z wywiezieniem

I zagospodarowaniem odpadów na powierzchni 3 750 m2,

a) dwukrotne sprzątanie terenu objętego koszeniem (w tym usuwanie liści i zebranie odpadów komunalnych) wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów,

b) dwukrotne przycięcie krzewów: o powierzchni 6 725 m2 rosnących w pasach drogowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. w zakresie:

Część V – jedno koszenie,

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 3 o powierzchni 495 495 m2 w 2019 roku

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77342000
90680000
77314100
90000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A
Hauptort der Ausführung:

Na terenach miasta Katowice.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Koszenie w pasach drogowych obejmuje:

a) pięciokrotne koszenie:

Traw, chwastów, usuwanie samosiejek drzew i krzewów (niewymagających zezwolenia na usunięcie) oraz odrostów pniowych i korzeniowych w pasach drogowych ulic miasta wraz ze zgrabieniem trawy, liści i innych odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów komunalnych – z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, o powierzchni 495 495 m2

Traw, chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów rosnących przy słupach elektrycznych, oświetleniowych, sygnalizatorach, znakach, barierkach, oraz krawężnikach w obrębie pasa drogowego wraz z wywiezieniem

I zagospodarowaniem odpadów na powierzchni 4 954 m2,

b) dwukrotne sprzątanie terenu objętego koszeniem (w tym usuwanie liści i zebranie odpadów komunalnych) wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów,

c) dwukrotne przycięcie krzewów: o powierzchni 19 846 m2 rosnących w pasach drogowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. w zakresie:

Część VI – jedno koszenie,

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 4 o powierzchni 395 527 m2 w 2019 roku

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77342000
90680000
77314100
90000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A
Hauptort der Ausführung:

Na terenach miasta Katowice.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

a) pięciokrotnego koszenia:

Traw, chwastów, usuwanie samosiejek drzew i krzewów (niewymagających zezwolenia na usunięcie) oraz odrostów pniowych i korzeniowych w pasach drogowych ulic miasta wraz ze zgrabieniem trawy, liści i innych odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów komunalnych – z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, na powierzchni 395 527 m2,

Trawy, chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów rosnących przy słupach elektrycznych, oświetleniowych, sygnalizatorach, znakach, barierkach, oraz krawężnikach w obrębie pasa drogowego wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem odpadów na pow. 3 955 m2,

b) dwukrotnego sprzątania terenu objętego koszeniem (w tym usuwanie liści i zebranie odpadów komunalnych) wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów,

c) dwukrotnego przycięcia krzewów o powierzchni 12 499 m2 rosnących w pasach drogowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. w zakresie:

Część VII – jedno koszenie,

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 5 o powierzchni 455 984 m2 w 2019 roku

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77342000
90680000
77314100
90000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A
Hauptort der Ausführung:

Na terenach miasta Katowice.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

a) pięciokrotnego koszenia:

Traw, chwastów, usuwanie samosiejek drzew i krzewów (niewymagających zezwolenia na usunięcie) oraz odrostów pniowych i korzeniowych w pasach drogowych ulic miasta wraz ze zgrabieniem trawy, liści i innych odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów komunalnych – z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, na powierzchni 455 984 m2,

Traw, chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów rosnących przy słupach elektrycznych, oświetleniowych, sygnalizatorach, znakach, barierkach, oraz krawężnikach w obrębie pasa drogowego wraz z wywiezieniem

I zagospodarowaniem odpadów na pow. 4 560 m2,

b) dwukrotnego sprzątania terenu objętego koszeniem (w tym usuwanie liści i zebranie odpadów komunalnych) wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów.

c) dwukrotnego przycięcia krzewów o powierzchni 6 601 m2 rosnących w pasach drogowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. w zakresie:

Część VIII – jedno koszenie,

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prace porządkowe w rejonie siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) wraz z kładką (łączącą NOSPR z MCK) w Katowicach

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77342000
90680000
77314100
90000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A
Hauptort der Ausführung:

Na terenach miasta Katowice.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

OPIS WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) zamiatanie alejek, chodników, schodów, kładki o nawierzchni utwardzonej - oczyszczanie terenów ze śmieci, liści i innych zalegających odpadów, zbieranie, transport i ich zagospodarowanie (trzykrotnie w ciągu tygodnia) przy użyciu zamiatarki o DMC do 3,5 tony (w tym utrzymanie czystości na ogrzewanej kładce łączącej NOSPR z MCK wraz ze schodami), oraz na polecenie Zamawiającego mycie nawierzchni utwardzonych z zanieczyszczeń przy użyciu urządzeń ciśnieniowych, na terenie o powierzchni 18 000 m2.

2) opróżnianie koszy ustawionych na terenie będącym przedmiotem zamówienia pięciokrotnie w ciągu tygodnia wraz z utylizacją i myciem koszy (szt. 35),

3) czyszczenie słupów ogłoszeniowych (2 szt.), tablic informacyjnych (szt. 14), słupków parkingowych (szt. 7), ławek (mb 400) ustawionych na przedmiotowym terenie jednokrotnie

W ciągu miesiąca,

4) odśnieżanie nawierzchni utwardzonych ścieżek, schodów, kładki wraz z wywozem, posypywanie środkiem chemicznym oblodzonych nawierzchni - teren o powierzchni 18 000 m2,

5) pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej polegająca na wykonywaniu następujących prac:

a) formowaniu platanów (41 szt.) oraz brzozy pożytecznej (58 szt.) - jednokrotnie w trakcie

Trwania umowy,

b) przycięciu krzewów z rodzaju dereń poprzez przycinanie roślin i wywóz zebranych odpadów

Na pow. 520 m2 w miarę potrzeb, minimum trzykrotnie w trakcie trwania umowy,

c) formowaniu żywopłotu z grabu (labirynt) poprzez przycinanie roślin i wywóz zebranych

Odpadów na pow. 5 200 m2 w miarę potrzeb - minimum czterokrotnie w trakcie trwania umowy,

d) pielęgnacja trawników na pow. 5 047 m2 w miarę potrzeb - minimum dziesięciokrotnie

W trakcie trwania umowy, oraz dwukrotne wiosenne oraz jesienne grabienie trawników z zalegających liści i innych zanieczyszczeń wraz z wywozem,

e) utrzymanie powierzchni rabat obsadzonych drzewami, krzewami i bylinami poprzez:

Odchwaszczanie nasadzeń, przycinanie roślin, uzupełnianie ściółkowania (rozścielenie zrębków) zbieraniu opadłych liści, śmieci i innych zanieczyszczeń na pow. 7 000 m2 w miarę potrzeb - minimum dziesięciokrotnie w trakcie trwania umowy aż do uzyskania efektu (teren wolny od chwastów).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. w zakresie:

Część IX – do 4 miesięcy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 013-026431
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZPU.262.15.43.2019
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie terenów zieleni i nawierzchni utwardzonych na terenie miasta Katowice.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/04/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Przedsiębiorstwo CIVITATIS Adam Matusiak
ul. Kopaniny Lewe 22C
Katowice
40-748
Polen
NUTS-Code: PL22A
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 309 629.28 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 281 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Uporządkowanie terenów miejskich w Katowicach o powierzchni 594 859 m2 w 2019 roku.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZPU.262.14.42.2019
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Uporzadkowanie terenów miejskich w Katowicach o powierzchni 580 951 m2 w 2019 roku

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/04/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Manus Sp. z o.o.
ul. Burowiecka 34
Katowice
40-234
Polen
NUTS-Code: PL22A
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 223 665.74 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 239 400.67 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZPU.262.5.29.2019
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 1 o powierzchni 487 593 m2 w 2019 roku.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/03/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
BIO-EKOS GROUP Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Targiela 112
Tychy
43-100
Polen
NUTS-Code: PL22A
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
BIO-EKOS Sp. z o.o.
ul.Lesna 63
Nowe Chechło
42-622
Polen
NUTS-Code: PL22A
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 430 077.78 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 503 103.89 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZPU.262.6.30.2019
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 2 o powierzchni 375 050 m2 w 2019 roku.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/03/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Manus sp. z o.o.
ul. Burowiecka 34
Katowice
40-234
Polen
NUTS-Code: PL22A
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 300 250.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 324 043.02 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZPU.262.4.28.2019
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 3 o powierzchni 495 495 m2 w 2019 roku.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/03/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
V&T Sp. z o.o.
ul. Ks. Ignacego Siwca 6A/7
Tarnowskie Góry
42-600
Polen
NUTS-Code: PL22A
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 419 791.67 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 493 690.72 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZPU.262.7.31.2019
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 4 o powierzchni 395 527 m2 w 2019 roku.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/03/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Warsztat Usługowy Produkcyjno - Handlowy Andrzej Langner
ul. Ks. Augustyna Potyki 45
Ruda Śląska
41-705
Polen
NUTS-Code: PL22A
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 327 450.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 430 627.13 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Koszenie w pasach drogowych na terenie miasta Katowice na obszarze nr 5 o powierzchni 455 984 m2 w 2019 roku.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZPU.262.16.44.2019
Los-Nr.: 9
Bezeichnung des Auftrags:

Prace porządkowe w rejonie siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) wraz z kładką (łączącą NOSPR z MCK) w Katowicach.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/04/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Przedsiębiorstwo CIVITATIS Adam Matusiak
ul. Kopaniny Lewe 22C
Katowice
40-748
Polen
NUTS-Code: PL22A
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 264 879.63 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 252 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019