Dienstleistungen - 194038-2019

25/04/2019    S81    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Mysłakowice: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2019/S 081-194038

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 080-191995)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Robotnicza 6, Bukowiec
Mysłakowice
58-533
Polen
Kontaktstelle(n): Anita Pruchnik
Telefon: +48 756171070
E-Mail: a.pruchnik@karkonosze.eu
Fax: +48 757131271
NUTS-Code: PL515

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.karkonosze.bip.net.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 191212 o kaloryczności powyżej 6MJ/kg w ilości do 7 000 Mg

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.3.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie: 19 12 12 - przekazywane odpady 191212 stanowią frakcję nadsitową > 80 mm z przetwarzania odpadów zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) oraz z przetwarzania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.Szacunkowa ilość odpadów przeznaczonych do zagospodarowania wyniesie do 7 000 Mg.Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 17:00. Istnieje możliwość innego terminu odbioru surowca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 080-191995

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Główny kod CPV
Anstatt:
90510000
muss es heißen:
90500000
Abschnitt Nummer: II.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Okres w dniach: 60

muss es heißen:

Koniec: 31/12/2019

Abschnitt Nummer: Nagłówek
Anstatt:

Polska-Mysłakowice: Usuwanie i obróbka odpadów

muss es heißen:

Polska-Mysłakowice: Usługi związane z odpadami

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: