Dienstleistungen - 194076-2019

25/04/2019    S81

Suomi-Helsinki: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut

2019/S 081-194076

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kansaneläkelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0246246-0
Postiosoite: Nordenskiöldinkatu 12
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: 00250
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kuntoutushankinnat@kela.fi
Puhelin: +358 2063411
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.kela.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=235699&tpk=f2f9c62a-b871-4b54-892d-28ea90ec1037
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Suomenkielinen KIILA-kuntoutus, Kelan Eteläinen vakuutuspiiri

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävä suomenkielinen KIILA-kuntoutus (kurssipalvelu ja yksilöpalvelu). Tarjoajan tulee pystyä tarjoamaan KIILA-kuntoutuksen toteuttamista sekä kurssipalveluna että yksilöpalveluna.

Eteläisen vakuutuspiirin alueelle tarjottava KIILA-kuntoutuksen määrä:

– vähintään viisi (5) kurssia, enintään kuusi (6) kurssia

– vähintään 30–35 yksilöpalvelun asiakasta.

Hankinta tehdään alueellisesti Kelan vakuutuspiireittäin ottaen huomioon myös maantielllisen kattavuuden näkökulman kuten tämän tarjouspyynnön kohdassa Päätöksenteon perusteet on kuvattu. Tämä hankinta koskee Eteläistä vakuutuspiiriä. KIILA-kuntoutuksen toimipisteeksi voi tarjota Eteläisen vakuutuspiirin hankinta-alueelta vain sellaista palveluntuottajan toimipistettä (laitosyksikkö tai avoyksikkö erillisine majoitustiloineen), joka sijaitsee Eteläisen vakuutuspiirin alueella (ks. tarjouspyynnön liite 8).

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

KIILA-kuntoutus toteutetaan seuraavien Kelan Kuntoutuksen palvelukuvausten (voimassa 1.1.2020 alkaen) mukaisesti:

–Palvelukuvauksen yleinen osa (liite 1) ja

– KIILA-kuntoutus, kurssipalvelu palvelukuvaus (liite 2), jäljempänä kurssipalvelu

– KIILA-kuntoutus, yksilöpalvelu (liite 3), jäljempänä yksilöpalvelu.

KIILA-kuntoutus toteutetaan Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (KKRL tai Kelan kuntoutuslaki, 566/2005) 6 ja 7 §:n mukaisena ammatillisena kuntoutuksena. Kelan kuntoutujien kuntoutus alkaa 1.1.2020 lukien. Jokaisesta tarjottavasta toimipisteestä (avoyksikkö erillisine majoitustiloineen tai laitosyksikkö) on tehtävä oma erillinen tarjous. Tarjoaja voi antaa samasta toimipisteestä vain yhden (1) tarjouksen. Kyseessä katsotaan olevan yksi (1) toimipiste, vaikka tiloihin olisi olemassa kaksi (2) eri osoitetta, mutta tosiasiasiallisesti kyseessä on kuitenkin sama toimipiste (esim. sisäänkäynnit kahdelta eri kadulta).

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 01/11/2019
päättymispäivä: 31/12/2022
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Kela varaa oikeuden jatkaa sopimusta yhden (1) vuoden optiolla ajalle 1.1.2023–31.12.2023.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankinta tehdään avoimella menettelyllä. Kaikki hankinnasta kiinnostuneet tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät palveluntuottajat voivat jättää tarjouksen tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki, 1397/2016) velvoittavia säännöksiä ja julkisissa hankinnoissa noudatettavia periaatteita. Hankinnassa perustetaan puitejärjestely, joka on kuvattu kohdassa Päätöksenteon perusteet.

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 10/06/2019
Paikallinen aika: 10:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: http://www.markkinaoikeus.fi
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24/04/2019