Lieferungen - 194167-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Tschechien-Prag: Kraftfahrzeuge für besondere Zwecke

2019/S 081-194167

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 050-116065)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
00005886
Sokolovská 217/42
Praha 9
190 22
Tschechien
Kontaktstelle(n): Martin Houdek
Telefon: +420 296193081
E-Mail: zakazky@dpp.cz
NUTS-Code: CZ010

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.dpp.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dvoucestné vozidlo pro čištění tramvajových tratí III.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvoucestného vozidla pro čištění tramvajových tratí. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace umožňující řádné užívání předmětu plnění zadavatelem, a to zejména s ohledem na provoz na pozemních komunikacích, schválení vozidla pro provoz na tramvajových kolejích Drážním úřadem s odpovídajícími průkazy způsobilosti pro kolejový adaptér a dále i dodání dokumentace o homologaci nástavby a dodání návodů na obsluhu v českém jazyce. Součástí dodávky je i výbava vozidla dle platné legislativy ČR, předání velkého technického průkazu se zapsanou nástavbou vozidla, seznámení obsluhy s vozidlem a zkušební provoz.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 050-116065

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Technická a odborná způsobilost
Anstatt:

Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:

a) seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele

Z předloženého seznamu významných dodávek musí vyplývat, že dodavatel v posledních 3 letech realizoval alespoň pět (5) zakázek na dodávku vozidla s celkovou hmotností min. 18 tun v provedení dvoucestné vozidlo s úklidovou nástavbou.

Seznam významných dodávek bude doplněn fotodokumentací těchto referenčních vozidel včetně popisu a základních technických parametrů.

Finanční objem každé této zakázky činil nejméně 15 000 000 CZK bez DPH. Blíže viz ZD.

b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci

Splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel, který předloží platný certifikát dle ČSN EN 15085-2 a ČSN EN 3834-2 vystavený nezávislým certifikačním orgánem.

muss es heißen:

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:

„K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje

a) seznam významných dodávek poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele

Z předloženého seznamu významných dodávek musí vyplývat, že dodavatel

V posledních 5 letech realizoval alespoň 2 zakázky na dodávku vozidla s celkovou hmotností min. 18 tun v provedení dvoucestné vozidlo s úklidovou nástavbou.

Seznam významných dodávek bude doplněn fotodokumentací těchto referenčních vozidel včetně popisu a základních technických parametrů.

Finanční objem každé této zakázky činil nejméně 10 000 000 CZK bez DPH.“

Blíže viz ZD.

b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci

Splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel, který předloží platný certifikát dle ČSN EN 15085-2 a ČSN EN 3834-2 vystavený nezávislým certifikačním orgánem.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Anstatt:
Tag: 24/04/2019
Ortszeit: 14:00
muss es heißen:
Tag: 28/05/2019
Ortszeit: 14:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek
Anstatt:
Tag: 24/04/2019
Ortszeit: 14:15
muss es heißen:
Tag: 28/05/2019
Ortszeit: 14:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: