Dienstleistungen - 198090-2021

21/04/2021    S77

Rumänien-Bukarest: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2021/S 077-198090

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sector 5 (Primăria Sectorului 5 București)
Nationale Identifikationsnummer: 4433953
Postanschrift: Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 75540
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Aurelia Negru
E-Mail: achizitii@sector5.ro
Telefon: +40 213126279
Fax: +40 213126279
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.sector5.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Servicii de întreținere, amenajare și modernizarea spațiilor aparținând domeniului public și privat de pe raza administrativ teritorială a sectorului 5 al municipiului București”

Referenznummer der Bekanntmachung: 4433953/2019/24
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Servicii de întreținere, amenajare și modernizarea spațiilor aparținând domeniului public și privat de pe raza administrativ teritorială a sectorului 5 al municipiului București în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire. Valoarea estimata fara TVA: 952 638 435,00 RON. Interval valoric: 30 225 493,93 RON (valoare minima estimata a celui mai mic contract subsecvent)-952 638 435,00 RON (valoare estimata a celui mai mare acord-cadru).

Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile.

Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări cu 10 zile înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 888 950 808.60 RON / höchstes Angebot: 888 950 808.60 RON das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34928400 Stadtmobiliar
44400000 Diverse vorgefertigte Erzeugnisse und zugehörige Artikel
45111291 Erschließungsarbeiten
45112700 Landschaftsgärtnerische Arbeiten
71421000 Landschaftsgärtnerische Gestaltung
77320000 Pflegearbeiten für Sportplätze
77340000 Baum- und Heckenschnitt
90600000 Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Sector 5.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de întreținere, amenajare și modernizarea spațiilor aparținând domeniului public și privat de pe raza administrativ teritorială a sectorului 5 al municipiului București în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (plan de lucru corelat cu planul de management al calității lucrărilor executate). (a) Calificativ: „acceptabil/satisfăcător/parțial relevant”; descriere: în caietul de sarcini; (b) Calificativ: „bine/adecvat”; descriere: în caietul de sarcini; (c) Calificativ: „foarte bine/excepțional”; descriere: în caietul de sarcini. Grila se aplică doar propunerilor tehnice conforme. Algoritm de calcul: (a) calificativ: „acceptabil/satisfăcător/parțial relevant” – 4 %, respectiv 4 puncte; descriere: în caietul de sarcini; (b) calificativ: „bine/adecvat” – 8 %, respectiv 8 puncte; descriere în caietul de sarcini; (c) calificativ: „foarte bine/excepțional” – 15 %, respectiv 15 puncte; descriere: în caietul de sarcini / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Experiența profesională specifică în proiecte/contracte similare, după finalizarea studiilor universitare; cerințe minime conform caietului de sarcini: (a) cerință minimă: studii universitare finalizate cu diplomă de licență – în specializarea peisagistică. Experiența specifică în realizarea unor activități similare celor ce caracterizează obiectul principal al contractului ce urmează a fi atribuit, în corelație cu domeniul în care se încadrează acesta de minimum 10 proiecte sau minimum 10 ani experiență. Pentru punctarea experienței specifice se va ține cont exclusiv de experiența anterioară (număr proiecte) deținută în poziția de arhitect. Dovada experienței deținute se va face prin intermediul recomandărilor / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Experiența profesională specifică în proiecte/contracte similare, după finalizarea studiilor universitare; cerințe minime conform caietului de sarcini: (a) cerință minimă: studii superioare in domeniul tehnic (căi ferate, drumuri și poduri sau similar); (b) experiența specifică în realizarea unor lucrări similare celor ce caracterizează obiectul principal al contractului ce urmează a fi atribuit, în corelație cu domeniul în care se încadrează acesta de minimum cinci proiecte. Pentru punctarea experienței specifice se va ține cont exclusiv de experiența anterioară deținută în poziția de coordonator. Dovada experienței deținute se va face prin intermediul recomandărilor. Nu se acceptă aceeași persoană pentru ocuparea celor două poziții de manager proiect / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Experiența profesională specifică în proiecte/contracte similare, după finalizarea studiilor universitare; cerințe minime conform caietului de sarcini: (a) cerință minimă: studii superioare în domeniul silvicultură sau horticultură; (b) experiența specifică în realizarea unor activități similare celor ce caracterizează obiectul principal al contractului ce urmează a fi atribuit, în corelație cu domeniul în care se încadrează acesta de minimum cinci proiecte. Pentru punctarea experienței specifice se va ține cont exclusiv de experiența anterioară deținută în poziția de inginer pentru proiecte similare. Dovada experienței deținute se va face prin intermediul recomandărilor și a foilor de capăt ale fiecărui proiect prezentat ca experiență similară / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 214-525744
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 44913
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent 1 privind „Servicii de întreținere, amenajare și modernizarea spațiilor aparținând domeniului public și privat de pe raza administrativ teritorială a sectorului 5 al municipiului București”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Esta İnşaat Sanayi Lojistik Ve Diş Ticaret Anonim Şirketi
Nationale Identifikationsnummer: 3800494558
Postanschrift: Str. Acibadem Mah. Çeçen Sok. nr. 27/1
Ort: NA
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: mustafa.toprak@estacons.com
Telefon: +90 5543876511
Internet-Adresse: www.estacons.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 30 225 493.93 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 30 202 405.02 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 32214
Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru – „Servicii de întreținere, amenajare și modernizarea spațiilor aparținând domeniului public și privat de pe raza administrativ teritorială a sectorului 5 al municipiului București”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
24/04/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Esta İnşaat Sanayi Lojistik Ve Diş Ticaret Anonim Şirketi
Nationale Identifikationsnummer: 3800494558
Postanschrift: Str. Acibadem Mah. Çeçen Sok. nr. 27/1
Ort: NA
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: mustafa.toprak@estacons.com
Telefon: +90 5543876511
Internet-Adresse: www.estacons.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 952 638 435.00 RON
Niedrigstes Angebot: 888 950 808.60 RON / höchstes Angebot: 888 950 808.60 RON das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 78793
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent nr. 2 privind „Servicii de întreținere, amenajare și modernizarea spațiilor aparținând domeniului public și privat de pe raza administrativ teritorială a sectorului 5 al municipiului București”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Esta İnşaat Sanayi Lojistik Ve Diş Ticaret Anonim Şirketi
Nationale Identifikationsnummer: 3800494558
Postanschrift: Str. Acibadem Mah. Çeçen Sok. nr. 27/1
Ort: NA
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: mustafa.toprak@estacons.com
Telefon: +90 5543876511
Internet-Adresse: www.estacons.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 571 583 061.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 59 980 646.19 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 51697
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent nr. 3 privind „Servicii de întreținere, amenajare și modernizarea spațiilor aparținând domeniului public și privat de pe raza administrativ teritorială a sectorului 5 al municipiului București”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/04/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Esta İnşaat Sanayi Lojistik Ve Diş Ticaret Anonim Şirketi
Nationale Identifikationsnummer: 3800494558
Postanschrift: Str. Acibadem Mah. Çeçen Sok. nr. 27/1
Ort: NA
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: mustafa.toprak@estacons.com
Telefon: +90 5543876511
Internet-Adresse: www.estacons.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 571 583 061.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 10 996 305.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Primăria Sector 5, Direcția juridică
Postanschrift: Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Ort: Buceava-Şoimuş
Postleitzahl: 75540
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii@sector5.ro
Telefon: +40 3126279
Fax: +40 3126279
Internet-Adresse: www.sector5.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/04/2021