Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 19941-2021

15/01/2021    S10

Polen-Radom: Dienstleistungen in Verbindung mit Software

2021/S 010-019941

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 247-612951)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 670209356
Postanschrift: ul. Juliana Aleksandrowicza 5
Ort: Radom
NUTS-Code: PL921 Radomski
Postleitzahl: 26-617
Land: Polen
E-Mail: dzp@wss.com.pl
Telefon: +48 483614969
Fax: +48 483613023
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://wss.com.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Ludwika Kondratowicza 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 03-242
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@brodnowski.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://brodnowski.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Poniatowskiego 26
Ort: Siedlce
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 08-110
Land: Polen
E-Mail: kontakt@szpital.siedlce.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://szpital.siedlce.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Specjalistyczny Szpital w Ciechanowie
Postanschrift: ul. Powstańców Wielkopolskich 2
Ort: Ciechanów
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 06-400
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@szpitalciechanow.com.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.szpitalciechanow.com.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Wierzejewskiego 12
Ort: Konstancin-Jeziorna
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 05-510
Land: Polen
E-Mail: kancelaria@stocer.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.stocer.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu wspierającego funkcjonowania aptek szpitalnych w podziale na trzy części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 247-612951

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Anstatt:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca wykaże, w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał łącznie należycie co najmniej dwie dostawy systemu aptecznego wraz z wdrożeniem dla placówki medycznej lub farmaceutycznej, realizującego automatyzację logistyki lekowej (w aptece centralnej lub na oddziałach) obejmujące dostawę urządzeń (centralny automat magazynująco-wydający leki lub oddziałowe automaty magazynująco-wydające, tzw. szafy lekowe) wraz z oprogramowaniem ich obsługującym o wartości łącznej nie mniejszej niż 8 000 000 PLN brutto (dla części I) i 4 000 000 PLN brutto (dla części II i III), odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia.

Uwaga I – Zamawiający uzna, że dostawa odpowiada zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia w sytuacji, gdy co najmniej:

a. wdrożony system apteczny był systemem zdarzeniowym działającym w czasie rzeczywistym;

b. rozwiązanie było do zamawiania odbioru magazynowania i dystrybucji oraz inwentaryzacji leków;

c. jedna z nich była zrealizowana w placówce medycznej o wielkości nie mniejszej niż 500 łóżek w placówce.

Uwaga II – dostawy wraz z wdrożeniem określone niniejszym warunku były zrealizowane w oparciu o ten sam system, który Wykonawca oferuje w niniejszym postępowaniu.

Uwaga III – w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca nie może sumować więcej niż pięć wykonanych dostaw systemu aptecznego wraz z wdrożeniem dla placówek medycznych lub farmaceutycznych.

2. Wykonawca wykaże, w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał łącznie należycie co najmniej dwa wdrożenia elektronicznej karty znieczulenia (EKZ) wraz z dostawą sprzętu komputerowego, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie EKZ o łącznej wartości licencji ww. wdrożeń oprogramowania EKZ nie mniejszej niż 800 000 PLN brutto (dla części I) i 400 000 PLN brutto (dla części II i III), odpowiadającej swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia.

Uwaga I – Zamawiający uzna, że dostawa odpowiada zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia w sytuacji, gdy co najmniej:

a. rozwiązanie EKZ umożliwiało monitorowanie zapewniające automatyczny ciągły zapis przebiegu znieczulenia z uwzględnieniem realizowanych procedur medycznych, podawanych leków, preparatów krwi i płynów infuzyjnych;

b. rozwiązanie EKZ integrowało się z HIS w zakresie: importu do EKZ danych demograficznych pacjentów wraz wynikami badań, exportu do HIS raportu z wykonanej operacji (np. w postaci pliku pdf). Przynajmniej jedna integracja realizowana była z wykorzystaniem protokołu HL7;

c. rozwiązanie EKZ automatycznie odczytywało dane hemodynamiczne pacjenta, parametry wentylacji i pomiary gazów anestetycznych z posiadanych przez klienta stanowisk do znieczulenia i kardiomonitorów;

d. rozwiązanie EKZ automatyczne gromadziło w jednym systemie dane z urządzeń różnych producentów co najmniej takich jak: GE, Philips, Mindray.

Uwaga II – Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia próbki oprogramowania EKZ w przypadku, gdy jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz przeprowadzenia prezentacji tego oprogramowania polegającej na przetestowaniu ww. funkcjonalności i procesów.

Uwaga III – dostawy wraz z wdrożeniem określone niniejszym warunku były zrealizowane w oparciu o ten sam system, który Wykonawca oferuje w niniejszym postępowaniu.

muss es heißen:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał łącznie należycie co najmniej dwie dostawy systemu aptecznego wraz z wdrożeniem dla placówki medycznej lub farmaceutycznej, realizującego automatyzację logistyki lekowej (w aptece centralnej lub na oddziałach) obejmujące dostawę urządzeń (centralny automat magazynująco-wydający leki lub oddziałowe automaty magazynująco-wydające, tzw. szafy lekowe) wraz z oprogramowaniem ich obsługującym o wartości łącznej nie mniejszej niż 8 000 000 PLN brutto (dla części I) i 4 000 000 PLN brutto (dla części II i III), odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia.

Uwaga I – Zamawiający uzna, że dostawa odpowiada zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia w sytuacji, gdy co najmniej:

a. wdrożony system apteczny był systemem zdarzeniowym działającym w czasie rzeczywistym;

b. rozwiązanie było do zamawiania odbioru magazynowania i dystrybucji oraz inwentaryzacji leków;

c. jedna z nich była zrealizowana w placówce medycznej o wielkości nie mniejszej niż 500 łóżek w placówce.

Uwaga II – dostawy wraz z wdrożeniem określone niniejszym warunku były zrealizowane w oparciu o ten sam system, który wykonawca oferuje w niniejszym postępowaniu. Zamawiający przez „ten sam system” rozumie, że wykazywane dostawy wraz z wdrożeniem realizowane były w oparciu o:

te same pod względem funkcjonalnym, skutecznie wdrożone lub bazujące na nich nowe rozwiązania realizujące automatyzacje logistyki lekowej (w aptece centralnej lub na oddziałach) obejmujące urządzenia (centralny automat magazynująco-wydający leki lub oddziałowe automaty magazynująco-wydające, tzw. szafy lekowe) – wraz z tym samym pod względem funkcjonalnym, skutecznie wdrożonym lub bazującym na nim nowszym oprogramowaniu obsługującym ww. rozwiązania realizujące automatyzację logistyki lekowej.

Uwaga III – w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca nie może sumować więcej niż pięć wykonanych dostaw systemu aptecznego wraz z wdrożeniem dla placówek medycznych lub farmaceutycznych.

2. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał łącznie należycie co najmniej dwa wdrożenia elektronicznej karty znieczulenia (EKZ) wraz z dostawą sprzętu komputerowego, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie EKZ o łącznej wartości licencji ww. wdrożeń oprogramowania EKZ nie mniejszej niż 800 000 PLN brutto (dla części I) i 400 000 PLN brutto (dla części II i III), odpowiadającej swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia.

Uwaga I – Zamawiający uzna, że dostawa odpowiada zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia w sytuacji, gdy co najmniej:

a. rozwiązanie EKZ umożliwiało monitorowanie zapewniające automatyczny ciągły zapis przebiegu znieczulenia z uwzględnieniem realizowanych procedur medycznych, podawanych leków, preparatów krwi i płynów infuzyjnych;

b. rozwiązanie EKZ integrowało się z HIS w zakresie: importu do EKZ danych demograficznych pacjentów wraz wynikami badań, exportu do HIS raportu z wykonanej operacji (np. w postaci pliku pdf). Przynajmniej jedna integracja realizowana była z wykorzystaniem protokołu HL7;

c. rozwiązanie EKZ automatycznie odczytywało dane hemodynamiczne pacjenta, parametry wentylacji i pomiary gazów anestetycznych z posiadanych przez klienta stanowisk do znieczulenia i kardiomonitorów;

d. rozwiązanie EKZ automatyczne gromadziło w jednym systemie dane z urządzeń różnych producentów co najmniej takich jak: GE, Philips, Mindray.

Uwaga II – dostawy wraz z wdrożeniem określone niniejszym warunku były zrealizowane w oparciu o ten sam system, który wykonawca oferuje w niniejszym postępowaniu. Zamawiający przez „ten sam system” rozumie, że wykazywane dostawy wraz z wdrożeniem realizowane były w oparciu o to samo pod względem funkcjonalnym, skutecznie wdrożone lub bazujące na nim nowsze oprogramowanie obsługujące Elektroniczną Kartę Znieczuleń.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 29/01/2021
Ortszeit: 11:30
muss es heißen:
Tag: 01/02/2021
Ortszeit: 11:30
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 29/01/2021
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 01/02/2021
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: