Lieferungen - 200637-2020

30/04/2020    S85

Latvija-Gulbene: Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums

2020/S 085-200637

Paziņojums par līgumu

Piegādes

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Gulbenes novada pašvaldība
Valsts reģistrācijas numurs: 90009116327
Pasta adrese: Ābeļu iela 2
Pilsēta: Gulbene
NUTS kods: LV008 Vidzeme
Pasta indekss: LV-4401
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Evita Lode
E-pasts: dome@gulbene.lv
Tālrunis: +371 64474913
Fakss: +371 64497730
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.gulbene.lv
Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1045
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/37167
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/37167
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Cits veids: Pašvaldība
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem ar viedo vadības sistēmu un komponentēm

Atsauces numurs: GNP 2020/32/EKII
II.1.2)Galvenās CPV kods
31000000 Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums
II.1.3)Līguma veids
Piegādes
II.1.4)Īss apraksts:

Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem ar viedo vadības sistēmu un komponentēm.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 195 849.29 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
31000000 Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums
34993000 Ielu apgaismojums
45220000 Inženiertehniskie un celtniecības darbi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV008 Vidzeme
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Gulbenes novads.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem ar viedo vadības sistēmu un komponentēm.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 195 849.29 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums dienās: 546
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Saskaņā ar nolikumu.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Saskaņā ar nolikumu.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

Saskaņā ar nolikumu.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Saskaņā ar nolikumu.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 02/06/2020
Vietējais laiks: 10:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Latviešu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 4 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 02/06/2020
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:

Darbu izpildes līdzfinansēšana paredzēta Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” projekta “Viedās pilsētvides tehnoloģijas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanai Gulbenē” ietvaros, vienošanās Nr. EKII-3/7

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
27/04/2020