Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 201062-2022

15/04/2022    S75

Polen-Poznań: Computeranlagen und Zubehör

2022/S 075-201062

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 062-162582)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Postanschrift: ul. H. Wieniawskiego 1
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-712
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aleksandra Korcz
E-Mail: akorcz@amu.edu.pl
Telefon: +48 618294124
Fax: +48 618294012
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.amu.edu.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprzedaż z dostawą sprzętu komputerowego dla jednostek UAM (przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części)

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/705/D/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku A do SIWZ. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko w miejscach określonych przez Zamawiającego. Warunki minimalne gwarancji i serwisu – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr A do niniejszej SWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca może zaoferować sprzęt o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr A do SWZ. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, tzn. nie używany przed dniem dostawy oraz nie pokazywany na konferencjach i imprezach targowych, ani używany w podobny sposób. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/04/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 062-162582

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Los-Nr.: 1-5
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 29/04/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 05/05/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Los-Nr.: 1-5
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 29/04/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 05/05/2022
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Los-Nr.: 1-5
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 27/07/2022
muss es heißen:
Tag: 02/08/2022
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: