Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 202369-2022

Submission deadline has been amended by:  271637-2022
15/04/2022    S75

Sverige-Oskarshamn: Larmövervakningstjänster

2022/S 075-202369

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Oskarshamns kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0761
Postadress: BOX 706
Ort: OSKARSHAMN
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Postnummer: 57228
Land: Sverige
Kontaktperson: Fredrik Lindström
E-post: fredrik.lindstrom@vastervik.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.oskarshamn.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afohityqgf&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afohityqgf&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Trygghetslarm Ordinärt boende

Referensnummer: U-011-2022
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79711000 Larmövervakningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Uppdraget avser hyra och omfattar projektering och leverans av ett komplett, fullt fungerande trygghetslarm samt tillhörande larmcentral.

Samtliga arbeten, material och leveranser för trygghetslarmsfunktionens iordningställande ska ingå, så även kostnader för utbildning, support, service och underhåll för utbyte av produkter med slitage och/eller ålder.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
35121700 Larmsystem
45312000 Installation av larmsystem och antenner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Oskarshamn

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget avser hyra och omfattar projektering och leverans av ett komplett, fullt fungerande trygghetslarm samt tillhörande larmcentral.

Samtliga arbeten, material och leveranser för trygghetslarmsfunktionens iordningställande ska ingå, så även kostnader för utbildning, support, service och underhåll för utbyte av produkter med slitage och/eller ålder.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/04/2022
Slut: 31/03/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/05/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/10/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 20/05/2022
Lokal tid: 07:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: U-011-2022 Trygghetslarm Ordinärt boende
Ort: Oskarshamn
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/04/2022