Dienstleistungen - 202535-2022

Submission deadline has been amended by:  266328-2022
15/04/2022    S75

Polen-Warschau: Reinigungsdienste

2022/S 075-202535

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Postanschrift: Podleśna 61
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-673
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Jaczyńska
E-Mail: katarzyna.jaczynska@imgw.pl
Telefon: +48 225694268
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://imgw.eb2b.com.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://imgw.eb2b.com.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://imgw.eb2b.com.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowy instytut badawczy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: hydrologia, meteorologia

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług porządkowych na rzecz IMGW – PIB w okresie 36 miesięcy z podziałem na 13 części

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP-262-6/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usług porządkowych na rzecz IMGW – PIB w okresie 36 miesięcy z podziałem na 13 części”.

2.Przedmiot zamówienia obejmuje usługę sprzątania obiektów IMGW – PIB wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym, odpowiednio dla danej części zamówienia, załącznik od nr 1A do nr 1M do SWZ.

3.W przypadku obiektów wskazanych w Załączniku nr 1A, Załączniku nr 1C, Załączniku nr 1F, Załączniku nr 1G, Załączniku nr 1I, Załączniku nr 1J, Załączniku nr 1K, Załączniku nr 1L i Załączniku nr 1M, do SWZ, przedmiot zamówienia obejmuje również usługę realizowaną w ramach „prawa opcji”. Wykorzystanie uprawnień z zakresu „prawa opcji” będzie uzależnione wyłącznie od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu niezrealizowania zamówienia określonego w ramach prawa opcji.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa porządkowa - Gdynia

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000 Reinigungsdienste
90911200 Gebäudereinigung
90911300 Fensterreinigung
90919200 Büroreinigung
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Budynki oraz teren IMGW - PIB przy ul. Waszyngtona 42 w Gdyni i droga wewnętrzna przy ul. Sędzickiego 13 w Gdyni.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest:

a) usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach IMGW - PIB przy ul. Waszyngtona 42 w Gdyni;

b) usługa kompleksowego odśnieżania terenu obiektu przy ul. Waszyngtona 42 w Gdyni;

c) usługa kompleksowego odśnieżania drogi wewnętrznej przy ul. Sędzickiego 13 w Gdyni (pomiędzy budynkami nr 13 i nr 19).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W terminie obowiązywania umowy Zamawiający może zlecać Wykonawcy realizację następujących usług w ramach prawa opcji:

1) pranie wykładziny, maksymalna ilość 500 m2;

2) pranie foteli i krzeseł, ilość do 60 szt.

3) 30 - krotne odśnieżanie drogi przy ulicy Sędzickiego 13 (pomiędzy budynkami nr 13 i nr 19) o powierzchni 917m2 - usługa odśnieżanie obejmuje odśnieżanie i zapobieganie śliskości drogi.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 września 2022 r.;

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa porządkowa - Chojnice

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911300 Fensterreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL637 Chojnicki
Hauptort der Ausführung:

Budynek Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej w Chojnicach, ul. Meteorologiczna 1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa czterokrotnego mycia okien wewnątrz i na zewnątrz wraz z ramami, klamkami, parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w budynku Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej w Chojnicach, ul. Meteorologiczna 1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym kwota całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie zawartej umowy, będzie równa kwocie łącznego wynagrodzenia umownego.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa porządkowa - Milejewo

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911300 Fensterreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL621 Elbląski
Hauptort der Ausführung:

Budynek Stacji Meteorologicznej w Milejewie, ul. Szkolna 11.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa czterokrotnego mycia okien wewnątrz i na zewnątrz wraz z ramami, klamkami, parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz pranie wykładzin (w ramach prawa opcji) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w budynku Stacji Meteorologicznej w Milejewie, ul. Szkolna 11.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1C do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W terminie obowiązywania umowy Zamawiający może zlecać Wykonawcy realizację następujących usług w ramach prawa opcji: pranie wykładziny, maksymalna ilość: 76,00 m2.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym kwota całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie zawartej umowy, będzie równa kwocie łącznego wynagrodzenia umownego.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa porządkowa - Gdańsk

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200 Gebäudereinigung
90919200 Büroreinigung
90911300 Fensterreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634 Gdański
Hauptort der Ausführung:

Budynek Lotniskowej Stacji Meteorologicznej w Gdańsku, ul. Szybowcowa 31 B.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynku Lotniskowej Stacji Meteorologicznej w Gdańsku, ul. Szybowcowa 31 B.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1D do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4 zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 3 sierpnia 2022 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa porządkowa - Słupsk

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200 Gebäudereinigung
90919200 Büroreinigung
90911300 Fensterreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL636 Słupski
Hauptort der Ausführung:

Budynek IMGW – PIB w Słupsku, ul. Młyńska 1A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń w budynku IMGW – PIB w Słupsku, ul. Młyńska 1A.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1E do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 5 zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 3 sierpnia 2022 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa porządkowa - Kraków

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
90911200 Gebäudereinigung
90911300 Fensterreinigung
90919200 Büroreinigung
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Obiekty IMGW - PIB przy ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń oraz usługi sprzątania ciągów pieszo-jezdnych, parkingów i pielęgnacja terenów zielonych w obiektach IMGW - PIB przy ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1F do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 6 zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W terminie obowiązywania umowy Zamawiający może zlecać Wykonawcy realizację następujących

usług w ramach prawa opcji:

1) pranie wykładziny, maksymalna ilość 3000 m2/36 miesięcy;

2) pranie foteli i krzeseł, ilość do 90 szt./36 miesięcy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 września 2022 r.;

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł;

Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w dniu podpisania umowy, dostarczyć Zamawiającemu kopię opłaconej polisy z sumą gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa porządkowa - Katowice

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
90911200 Gebäudereinigung
90911300 Fensterreinigung
90919200 Büroreinigung
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

Budynki i teren IMGW - PIB przy ul. Bratków 10 w Katowicach.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest:

a) usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach IMGW - PIB przy ul. Bratków 10 w Katowicach;

b) usługa kompleksowego utrzymania w czystości i porządku terenu posesji i chodnika przed posesją przy ul. Bratków 10 w Katowicach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1G do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 7 zamówienia;

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W terminie obowiązywania umowy Zamawiający może zlecać Wykonawcy realizację następujących usług w ramach prawa opcji:

1) Dodatkowe mycie okien- 190 m2

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 6 sierpnia 2022 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa porządkowa - Kasprowy Wierch

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200 Gebäudereinigung
90919200 Büroreinigung
90911300 Fensterreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Hauptort der Ausführung:

Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologicznego na Kasprowym Wierchu.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości obiektu IMGW - PIB, tj. Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Kasprowym Wierchu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1H do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 8 zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 3 sierpnia 2022 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa porządkowa - Białystok

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90911200 Gebäudereinigung
90911300 Fensterreinigung
90919200 Büroreinigung
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Hauptort der Ausführung:

Obiekt IMGW-PIB przy ul. Ciołkowskiego 2/3 w Białymstoku

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest:

a) usługa kompleksowego, sprzątania pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych zewnętrznych obiektu IMGW-PIB przy ul. Ciołkowskiego 2/3 w Białymstoku;

b) usługa kompleksowego odśnieżania terenu obiektu IMGW-PIB przy ul. Ciołkowskiego 2/3 w Białymstoku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1I do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 9 zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W terminie obowiązywania umowy Zamawiający może zlecać Wykonawcy realizację następujących usług w ramach prawa opcji:

1) pranie wykładziny, maksymalna ilość 850 m2/rok - 2550 m2/36 miesięcy;

2) pranie foteli i krzeseł, maksymalna ilość 60 szt./rok – 180 szt. /36 miesięcy;

3) odśnieżanie dróg wewnętrznych i parkingów. Odśnieżanie przy użyciu pługów śnieżnych maksymalna ilość 20 roboczogodzin/rok - 60 roboczogodzin/36 miesięcy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 14 sierpnia 2022 r.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł;

Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w dniu podpisania umowy, dostarczyć Zamawiającemu kopię opłaconej polisy z sumą gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa porządkowa - Poznań

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911300 Fensterreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Hauptort der Ausführung:

Obiekt IMGW-PIB w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 174/176.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest 6-krotna usługa w obiekcie biurowym IMGW-PIB w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 174/176, w zakresie:

a) dwustronnego mycia okien,

b) dwustronnego mycia ram, profili okiennych oraz klamek,

c) mycia parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,

d) mycia zegara zewnętrznego na budynku,

e) dwustronnego mycia szklanego daszku nad schodami wejścia głównego,

f) dwustronnego mycia okna wysokościowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1J do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 10 zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W terminie obowiązywania umowy Zamawiający może zlecić Wykonawcy 1- krotnie realizację następujących usług w ramach prawa opcji:

▪ dwustronnego mycia okien w budynku IMGW-PIB w Poznaniu, powierzchnia ogółem –650,00 m2.

▪ dwustronnego mycia ram, profili okiennych oraz klamek,

▪ mycia parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,

▪ mycia zegara zewnętrznego na budynku,

▪ dwustronnego mycia szklanego daszku nad schodami wejścia głównego,

▪ dwustronnego mycia okna wysokościowego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym kwota całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie zawartej umowy, będzie równa kwocie łącznego wynagrodzenia umownego.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa mycia okien - Warszawa i Legionowo

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911300 Fensterreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Obiekt IMGW-PIB w Warszawie, ul. Podleśna 61 oraz w Legionowie, ul. Zegrzyńska 38.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest 6-krotna usługa w obiektach biurowych IMGW-PIB w Warszawie, ul. Podleśna 61, oraz Legionowie, ul. Zegrzyńska 38 w zakresie:

a) dwustronnego mycia okien,

b) dwustronnego mycia ram, profili okiennych oraz klamek,

c) mycia parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1K do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 11 zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W terminie obowiązywania umowy Zamawiający może zlecać Wykonawcy 1-krotnie realizację następujących usług w ramach prawa opcji:

• dwustronnego mycia okien, powierzchnia ogółem:

- w Warszawie 3.416 m2

Budynek A (główny) - siedmiokondygnacyjny,

Budynek B - trzykondygnacyjny,

Portiernia budynek jednokondygnacyjny.

- w Legionowie 355 m2

Budynek Główny - czterokondygnacyjny,

• dwustronnego mycia ram, profili okiennych oraz klamek,

• mycia parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym kwota całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie zawartej umowy, będzie równa kwocie łącznego wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w dniu podp. umowy, dost. kopię opłaconej polisy na sumę gwarancyjną co najmniej 50.000,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa porządkowa - Warszawa

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
90620000 Schneeräumung
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania stałej czystości i porządku ciągów pieszo-jezdnych, parkingów oraz pielęgnacja terenów zielonych znajdujących się na terenie IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1L do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 12 zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W terminie obowiązywania umowy Zamawiający może zlecać Wykonawcy realizację następujących usług w ramach prawa opcji (wycinka drzew nie wymagająca uprawnień alpinistycznych):

Wycinka drzew do 100 cm obwodu liczonego na wysokości 130 cm - 2 szt.;

Wycinka drzew 100 – 150 cm obwodu liczonego na wysokości 130 cm - 2 szt.;

Wycinka drzew 150 – 200 cm obwodu liczonego na wysokości 130 cm - 1 szt.;

Wycinka drzew 200 – 250 cm obwodu liczonego na wysokości 130 cm - 1 szt..

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 24 sierpnia 2022 r.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 25.000,00 zł;

Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w dniu podpisania umowy, dostarczyć Zamawiającemu kopię opłaconej polisy z sumą gwarancyjną co najmniej 350.000,00 zł.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa porządkowa - Legionowo

Los-Nr.: 13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
90620000 Schneeräumung
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Hauptort der Ausführung:

IMGW-PIB w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 38.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania stałej czystości i porządku ciągów pieszo-jezdnych, parkingów oraz pielęgnacja terenów zielonych znajdujących się na terenie IMGW-PIB w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 38.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1M do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 13 zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W terminie obowiązywania umowy Zamawiający może zlecać Wykonawcy realizację następujących usług w ramach prawa opcji (wycinka drzew nie wymagająca uprawnień alpinistycznych):

Wycinka drzew do 100 cm obwodu liczonego na wysokości 130 cm - 1 szt.;

Wycinka drzew 100 – 150 cm obwodu liczonego na wysokości 130 cm - 1 szt.;

Wycinka drzew 150 – 200 cm obwodu liczonego na wysokości 130 cm - 1 szt..

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 16 sierpnia 2022 r.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł;

Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w dniu podpisania umowy, dostarczyć Zamawiającemu kopię opłaconej polisy z sumą gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – tj. Wykonawcy, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej:

a) dla Części nr 1 zamówienia - jedno zamówienie, trwające w sposób ciągły co najmniej 12 miesięcy, polegające na świadczeniu usługi sprzątania powierzchni biurowych i towarzyszących o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 737 m² oraz jedno zamówienie trwające w sposób ciągły co najmniej 12 miesięcy, którego zakres obejmował świadczenie usługi odśnieżania terenu o powierzchni nie mniejszej niż 2 875 m²;

b) dla Części nr 2 zamówienia - Zamawiający nie określa warunku w tej części zamówienia;

c) dla Części nr 3 zamówienia - Zamawiający nie określa warunku w tej części zamówienia;

d) dla Części nr 4 zamówienia - jedno zamówienie, trwające w sposób ciągły co najmniej 12 miesięcy, polegające na świadczeniu usługi sprzątania powierzchni biurowych i towarzyszących o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 210 m²;

e) dla Części nr 5 zamówienia - jedno zamówienie, trwające w sposób ciągły co najmniej 12 miesięcy, polegające na świadczeniu usługi sprzątania powierzchni biurowych i towarzyszących o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 390 m²;

f) dla Części nr 6 zamówienia - jedno zamówienie, trwające w sposób ciągły co najmniej 12 miesięcy, polegające na świadczeniu usługi sprzątania powierzchni biurowych i towarzyszących o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 3 460 m² oraz jedno zamówienie, trwające w sposób ciągły co najmniej 12 miesięcy, polegające na świadczeniu usługi sprzątania terenów zewnętrznych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 5 000 m², obejmującej odśnieżanie i pielęgnację terenów zielonych;

g) dla Części nr 7 zamówienia - jedno zamówienie, trwające w sposób ciągły co najmniej 12 miesięcy, polegające na świadczeniu usługi sprzątania powierzchni biurowych i towarzyszących o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 633 m² oraz jedno zamówienie, trwające w sposób ciągły co najmniej 12 miesięcy, którego zakres obejmował świadczenie usługi odśnieżania terenu o powierzchni nie mniejszej niż 455 m²;

h) dla Części nr 8 zamówienia - jedno zamówienie, trwające w sposób ciągły co najmniej 12 miesięcy, polegające na świadczeniu usługi sprzątania powierzchni biurowych i towarzyszących o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 243 m²;

i) dla Części nr 9 zamówienia - jedno zamówienie, trwające w sposób ciągły co najmniej 12 miesięcy, polegające na świadczeniu usługi sprzątania powierzchni biurowych i towarzyszących o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 143 m² oraz jedno zamówienie, którego zakres obejmował świadczenie usługi odśnieżania terenu o powierzchni nie mniejszej niż 440 m²;

j) dla Części nr 10 zamówienia - jedno zamówienie, polegające na świadczeniu usługi mycia okien o powierzchni nie mniejszej niż 650 m²;

k) dla Części nr 11 zamówienia - jedno zamówienie, polegające na świadczeniu usługi mycia okien o powierzchni nie mniejszej niż 3 771 m².

l) dla Części nr 12 zamówienia - jedno zamówienie, trwające w sposób ciągły co najmniej 12 miesięcy, polegające na świadczeniu usługi sprzątania terenów zewnętrznych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 19 000 m², obejmującej odśnieżanie i pielęgnację terenów zielonych;

m) dla Części nr 13 zamówienia - jedno zamówienie, trwające w sposób ciągły co najmniej 12 miesięcy, polegające na świadczeniu usługi sprzątania terenów zewnętrznych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 8 000 m², obejmującej odśnieżanie i pielęgnację terenów zielonych.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1.Umowa w sprawie zamówienia publicznego, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą, zostanie sporządzona na podstawie Wzoru umowy stanowiącego zał. nr 9A, 9B i 9C do SWZ odpowiednio dla danej części zamówienia.

2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą.

3.Wszelkie zmiany treści zawartej umowy będą wymagać zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.Przewidziana w ust. 2 możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy obejmuje w szczególności sytuacje określone w § 14, 15 i 16 Wzoru umowy stanowiącego zał. nr 9A, 9B i 9C do SWZ.

5.Każda ze stron będzie mogła wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Propozycja ta będzie musiała wyraźnie wskazywać konkretne okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian, a o ile to właściwe, zawierać także dowody na potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okoliczności.

6.Zmiany post. zawartej umowy nie mogą naruszyć art. 454 i 455 ustawy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/05/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 13/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/05/2022
Ortszeit: 11:30
Ort:

Złożone oferty zostaną równocześnie odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej wskazanym powyżej, zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale XV SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą okoliczności stanowiące podstawy wykluczenia wskazane w art. 108 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – jego formularz stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:

1) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy:

- Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę częściową, albo

- Oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

przy czym formularz tych oświadczeń stanowi załącznik nr 5 do SWZ;

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d) Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;

przy czym formularz tych oświadczeń stanowi załącznik nr 6 do SWZ;

2) na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - Wykazu usług – formularz wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

Szczegółowe informacje w zakresie podmiotowych środków dowodowych zawiera rozdział IX SWZ.

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Szczegółowe informacje na temat zabezpieczenia zawiera rozdział XIX SWZ.

Zamawiający przewiduje wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A -1M do SWZ – odpowiednio dla danej części zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/epuap
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że w tym ostatnim przypadku wymaga ono opatrzenia podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Do odwołania należy dołączyć:

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu;

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych;

2) uiszczono wpis w wymaganej wysokości.

12. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.

13. Szczegółowe informacje na temat przysługujących Wykonawcy środków ochrony prawnej zawiera dział IX ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej” (art. 505–590 ustawy).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/epuap
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/04/2022