Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 204817-2022

15/04/2022    S75

Suomi-Joensuu: Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut

2022/S 075-204817

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2296962-1
Postiosoite: Torikatu 36 A
Postitoimipaikka: Joensuu
NUTS-koodi: FI1D3 Pohjois-Karjala
Postinumero: 80100
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Ulla Kuronen
Sähköpostiosoite: tyovoimakoulutus.pohjois-karjala@ely-keskus.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=389688&tpk=c4ef8f5a-a8df-4aad-9b0f-55227678391e
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=389688&tpk=c4ef8f5a-a8df-4aad-9b0f-55227678391e
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Teknologiateollisuuden alan yhteishankintakoulutukset, puitejärjestely

Viitenumero: POKELY/283/2022
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
80400000 Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä "ELY-keskus") pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailutuksella hankitaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012, JTYPL) 5 luvun mukaista työvoimakoulutusta.

Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen yritysten ja muiden työnantajien ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen yhteisrahoituksella järjestettävät, työvoimakoulutuksina toteutettavat yhteishankintakoulutukset työnantajien rekrytointitarpeisiin (RekryKoulutus), henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen (TäsmäKoulutus) ja yritysten muutostilanteisiin (MuutosKoulutus).

Hankittavan palvelun sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa (Liite 1). Tarjouspyynnön liitteet löytyvät tarjouspyynnön kohdasta liitteet ja linkit.

Hankittavan palvelun ennakoitu arvo ylittää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki 1397/2016) 25 §:n mukaisen kynnysarvon liitteen E hankinnoille, joten kilpailutuksessa sovelletaan hankintalakia. Lisäksi hankinnassa noudatetaan tarjouspyynnön Muut asiat -kohdassa ja liitteenä olevassa sopimusmallissa ilmoitettuja säännöksiä ja ohjeita.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D3 Pohjois-Karjala
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämän kilpailutuksen perusteella muodostetaan puitejärjestely, johon valitaan viisi (5) palveluntuottajaa, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. Palveluntuottajat valitaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.

Puitejärjestelyssä tarjouksen hyväksyminen tarkoittaa sitä, että tarjoaja voi saada koulutustilauksia, mutta se ei anna hyväksytylle tarjoajalle subjektiivista oikeutta saada ennalta määriteltyä määrää koulutuksia.

Tilaaja on oikeutettu kilpailuttamaan hankinnan uudelleen sopimuskauden aikana. Lisäksi tilaajalla on oikeus hankkia sopimuskauden aikana tämän hankinnan kohteena olevaa palvelua myös puitejärjestelyn ulkopuolisilta toimittajilta.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 18
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 11/05/2022
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/68878/notice/98288

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Tarkemmat muutoksenhakuohjeet annetaan hankintapäätöksen liitteenä.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11/04/2022