Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 205973-2022

Kompaktansicht anzeigen

Submission deadline has been amended by:  290728-2022
15/04/2022    S75

Eesti-Tallinn: Tulirelvad

2022/S 075-205973

Hanketeade

Asjad

Direktiiv 2009/81/EÜ

I osa: Hankija / võrgustiku sektori hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Riiklik registreerimisnumber: 70009764
Postiaadress: Järve tn 34a
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 11314
Riik: Eesti
Kontaktisik: MARIAN PUNANE
E-post: marian.punane@kaitseinvesteeringud.ee
Telefon: +372 53046517

Internetiaadress(id):

Hankija / võrgustiku sektori hankija üldaadress: https://www.kaitseinvesteeringud.ee/

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4266348/general-info

Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4266348/general-info

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Valitsusasutuse hallatav riigiasutus
I.3)Hankija põhitegevus
Riigikaitse
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate / võrgustiku sektori hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Õhutõrjekahurite elutsükkel
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Asjad
Ostmine

NUTS kood EE Eesti

II.1.3)Teave raamlepingu kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
Raamleping mitme pakkujaga
maksimumarv osalejat kavandatavale raamlepingule: 10

Raamlepingu kestus

Kestus kuudes: 84

Hanke eeldatav kogumaksumus kogu raamlepingu kestuse jooksul

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 9999000.00 EUR
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus:
Hanke objektiks on õhutõrjekahurite elutsükli tagamine (varuosad, remondi-ja hooldusteenus) koos võimalusega soetada relvastuse juurde kuuluvaid lisaseadmeid, olemasolevate relvade moderniseerimist ja erandjuhul Zu-23 relvade ostmine (asendamaks kasutuskõlbmatuid relvi).
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

35320000 Tulirelvad

II.1.7)Teave allhangete kohta
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 9999000.00 EUR
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 84 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
III.1.4)Hankelepingu täitmise suhtes kohaldatavad muud eritingimused, eelkõige seoses tarnekindluse ja teabeturbega:
III.1.5)Teave julgeolekukontrolli kohta:
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Individuaalne seisund
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
III.2.3)Tehniline ja/või kutsealane pädevus

Kriteeriumid seoses ettevõtjate tehnilise ja/või kutsealase suutlikkusega (mis võib põhjustada nende kvalifitseerimata jätmise)

Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
Taotleja peab olema riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul müünud ZU-23 varuosasid vähemalt 50 000 euro väärtuses.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Piiratud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
Kasutatakse mitmeetapilist hankemenetlust, et järk-järgult vähendada konkureerivate lahenduste või läbirääkimistel käsitletavate pakkumuste arvu jah
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid

majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes alljärgnevatest pakkumuste hindamise kriteeriumidest

1. Pakutavate varuosade arv. Osakaal 100

IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatud on elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
247332
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
13.5.2022 - 11:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
eesti keel. inglise keel.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave:
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
12.4.2022