TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Dienstleistungen - 209133-2018

16/05/2018    S92    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Ostrów Wielkopolski: Recycling von Siedlungsabfällen

2018/S 092-209133

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
30201714200000
ul. Staroprzygodzka 121
Ostrów Wielkopolski
63-400
Polen
Kontaktstelle(n): Dariusz Fross
Telefon: +48 625033700
E-Mail: przetargi@rzzo.com.pl
Fax: +48 627375826
NUTS-Code: PL416

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.rzzo.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przetarg nieograniczony na sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 191212 i 191210 - liczba części – 2

Referenznummer der Bekanntmachung: RZZO/TI/2018/4
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90514000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 191212 i 191210 pochodzących z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części tj:

Zadanie nr 1 – Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212.

Zadanie nr 2 – Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191210.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 6 710 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1 – Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90514000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL416
Hauptort der Ausführung:

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

Ul. Staroprzygodzka 121.

63-400 Ostrów Wielkopolski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o. oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Sposób zagospodarowania odpadów musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (tekst jednolity DZ. U. z 2018 r., poz. 21). Ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy – 12 miesięcy od daty podpisania umowy, wyniesie maksymalnie 15 300 Mg. Ilość miesięczna odpadu gotowego do odbioru będzie nie mniejsza niż 600 Mg. Odpad wytworzony w procesie segregacji ręcznej i automatycznej z niesegregowanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), odpadów opakowaniowych (z grupy 15). W odpadzie o kodzie 19 12 12 znajdować się będą wtrącenia w postaci: makulatury, tworzyw sztucznych, metali żelaznych i nieżelaznych, szkła, drewna, bioodpadów, tekstyliów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz oraz projekt umowy - załączik nr 4 do siwz.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Poziom odzysku materiałowego / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2 – Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191210.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90514000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL416
Hauptort der Ausführung:

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

Ul. Staroprzygodzka 121.

63-400 Ostrów Wielkopolski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie nr 2. Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10.

Odpad o kodzie 19 12 10 powstały w procesie segregacji zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz zbiórki selektywnej z grupy 15, przygotowywany będzie przez Zamawiającego do odbioru w postaci sprasowanej, wiązany drutem stalowym a w przypadkach uzasadnionych technologicznie: w stanie luźnym. Odpad w postaci stałej, głównie zawierający celulozę – papier, drewno lub tworzywa sztuczne – polietylen, polipropylen o wysokiej kaloryczności. Wymiary beli sprasowanych odpadów wynoszą ok: 110 x 115 x 75 cm. Średnia waga jednej beli odpadów wynosi ok. 400-500 kg. Szacunkowa ilość komponentu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy – 12 miesięcy od daty podpisania umowy, wyniesie maksymalnie 9 100 Mg. Odbiór komponentów do produkcji RDF będzie odbywał się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 20.00 w ilości określonej w zamówieniu sprzedaży przesłanym mailem lub telefonicznie do przedstawiciela Wykonawcy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, wskazanie innych terminów i godzin odbioru przedmiotowych komponentów. Odbiór komponentów do produkcji RDF odbywał się będzie z terenu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Załadunek komponentu leży po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę komponentów będzie odbywało się na zalegalizowanych wagach Zamawiającego, zlokalizowanych w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym, oraz dokumentem WZ. Dokumenty te stanowić będą wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca będzie potwierdzał ilość odebranych do zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) na wystawionej przez Zamawiającego zbiorczej Karcie Przekazania Odpadów. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Projekt Umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ). Zamawiający będzie wystawiał zbiorcze karty przekazania odpadu, dla komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) o kodzie odpadu 19 12 10, odebranych w danym miesiącu. Karty przekazania odpadów wystawiane będą na podstawie bilansu ważeń odebranych komponentów, pochodzącego z programu komputerowego obsługującego system wagowy w Zakładzie. Zbiorcze karty przekazania odpadu wystawiane będą w 3 egz. - 1egz. dla Zamawiającego i 2 egz. dla Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuję się do podstawienia 2 kontenerów o pojemności równej 7 m3, celem zachowania ciągłości pracy sortowni. Kontenery wyposażone będą w system monitoringu GPS. Kontenery w momencie zapełnienia będą odbierane w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od momentu powiadomienia mailowego lub zgłoszenia telefonicznego.

— Gęstość nasypowa odpadów na dzień 17.1.2018 roku to: 100 kg/m3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz oraz projekt umowy - załącznik nr 4 do siwz.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 4-
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 042-092112
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1 – Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/04/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne Przemysław Olejnik
9950069904
Wąbiewo 26
Kamieniec
64-061
Polen
E-Mail: anna.genstwa@phpolejnik.pl
NUTS-Code: PL418
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 437 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 207 500.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2 – Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191210.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/04/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne Przemysław Olejnik
9950069904
Wąbiewo 26
Kamieniec
64-061
Polen
E-Mail: anna.genstwa@pjpolejnik.pl
NUTS-Code: PL418
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 730 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 502 500.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszwa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania ofert dostępne są w ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz 1579 z póź zm.) - Dział VI Środki ochrony prawnej art 179-198g.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2018