TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Lieferungen - 210897-2018

17/05/2018    S93    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

die Tschechische Republik-Zlín: Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

2018/S 093-210897

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
70883521
nám. T. G. Masaryka 5555
Zlín
760 01
Tschechische Republik
Kontaktstelle(n): Ing. Bohdana Škrabalová
Telefon: +420 576032007
E-Mail: skrabalova@utb.cz
NUTS-Code: CZ072

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUtb

Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUtb

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

RIFT - přístrojové vybavení etapa 2

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38000000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zadavatel realizuje Projekt s názvem "RIFT - Rozvoj infrastruktury Fakulty technologické". V rámci Projektu má být dodáno přístrojové vybavení podle SPECIFIKACE. Dodané přístroje musí být nové, nikoliv prototypy, nikoliv demo verze. Součástí předmětu plnění je doprava, instalace nebo montáž, uvedení do provozu, prověření funkčnosti, předvedení provozu v laboratoři zadavatele, proškolení obsluhy, předání manuálů pro provoz, poskytování bezplatného záručního servisu.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 11 496 865.00 CZK
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kontinuální laboratorní reaktor pro přípravu kosmetických formulací

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ072
Hauptort der Ausführung:

Zlín.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zařízení umožňující přípravu kosmetických formulací (např. lotionů, rtěnek atd.) a přípravků bytové chemie za reálných provozních podmínek i výrobu emulgovaných tuků.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: technické parametry / Gewichtung: 100
Preis - Gewichtung: cena není hodnocena
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konfokální mikroskop

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38510000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ072
Hauptort der Ausführung:

Zlín.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Přístroj umožňující stanovení různých buněčných parametrů v rámci interakce buněk s plochými i 3D materiály nebo studium prostorové struktury materiálů. Dále bude využíván pro charakterizaci disperzí, studium struktury gelů a struktury keramických porézních materiálů a charakterizaci prostorové distribuce nanočástic v polymerní matrici.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: technické parametry / Gewichtung: 100
Preis - Gewichtung: cena není hodnocena
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Diagnostické centrum pro typizaci pokožky

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33124100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ072
Hauptort der Ausführung:

Zlín.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jedná se o zařízení umožňující charakterizaci připravených kosmetických formulací, charakterizaci účinnosti kosmetických přípravků a jejich biofyzikálních vlastností, ale také charakterizaci kožního krytu in vivo metodami.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: technické parametry / Gewichtung: 100
Preis - Gewichtung: cena není hodnocena
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Laboratorní vysokotlaký homogenizátor

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38436600
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ072
Hauptort der Ausführung:

Zlín.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jedná se o zařízení pro přípravu emulzních systémů, přípravu nosičů na bázi biopolymerů a tenzidů.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: vnitřní objem nižší než 20 ml / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: objem dávkovací nálevky vyšší než 300 ml / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: vizualizace průběhu tlaku na kontrolním panelu / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Enkapsulátor

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ072
Hauptort der Ausführung:

Zlín.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jedná se o zařízení pro enkapsulaci účinných látek do emulzních systémů.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: technické parametry / Gewichtung: 100
Preis - Gewichtung: cena není hodnocena
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

UV-VIS spektrofotometr

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38433000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ072
Hauptort der Ausführung:

Zlín.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zařízení umožňující stanovení slunečního ochranného faktoru a UVA-PF metodou in vitro u výrobků určených v ochraně proti slunění. Zařízení pracuje v oblasti ultrafialového až viditelného vlnového spektra, kdy absorbuje energii excitovaných elektronů.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: možnost měření práškových vzorků a textilií / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: širší rozsah měření vlnového spektra (nezbytný rozsah 190 - 900 nm = min. hodnota parametru 710 nm) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: vyšší rozlišení (menší hodnota než 0,2 nm) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 65
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Světelná komora pro stanovení SPF

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ072
Hauptort der Ausführung:

Zlín.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zařízení umožňující stanovení slunečního ochranného faktoru a UVA-PF u výrobků určených k ochraně proti slunění. Zařízení je nezbytné pro simulaci UV záření.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Paměť pro více než 5 uživatelských programů ozařování / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: velikost ozařované plochy vetší než 550 cm2 / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 75
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Texturometr k hodnocení kosmetických přípravků

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ072
Hauptort der Ausführung:

Zlín.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jedná se o zařízení umožňující charakterizaci textury připravených kosmetických formulací a také charakterizaci a optimalizaci kosmetických přípravků jak z hlediska zpracovatelských, tak i uživatelských vlastností.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Vyšší rychlost záznamu dat než 400 pps / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Větší rozsah horní zatěžovací síly než 500 N / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Vyšší přesnost nastavení (méně než 0,005 mm) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Vyšší citlivost zatěžovací síly (méně než 1 mN) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Vyšší horní rozsah rychlosti posunu snímacího ramena než 30 mm/s / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 55
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Analyzátor oxidační stability tuků a olejů

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38432000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ072
Hauptort der Ausführung:

Zlín.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jedná se o zařízení umožňující stanovení stability kosmetických formulací a stanovení oxidační stability tuků a olejů.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: technické parametry / Gewichtung: 100
Preis - Gewichtung: cena není hodnocena
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kapilární reometr pro měření tokových vlastností plastů a elastomerů

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38428000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ072
Hauptort der Ausführung:

Zlín.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jedná se o zařízení umožňující charakterizaci tokového chování různých polymerních materiálů (např. PO, PS, PET, PA, aj.) a jejich typů (např. různá Mw) v oblasti smykových rychlostí při konvenčním zpracováním, charakterizaci tokového chování kaučukových směsí v závislosti na jejich receptuře či společně s rotačním reometrem reologickou charakterizaci kaučukových materiálů v oblasti smykových rychlostí při konvenčním zpracování jak vytlačování, tak i vstřikování.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: technické parametry / Gewichtung: 100
Preis - Gewichtung: cena není hodnocena
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vnitřní hnětič pro přípravu kaučukových směsí

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42664100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ072
Hauptort der Ausführung:

Zlín.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jde o vysokotlaké míchací zařízení umožňující v okamžiku míchání kaučukových a polymerních směsí za podmínek zvýšené teploty působit vedle vysokého tlaku také vysokým smykovým napětí. V souvislosti s vysokým smykovým napětím bývá toto nízkootáčkové zařízení obecně vybaveno velmi robustní konstrukcí, silným motorem, olejovými termostaty a hydraulikou.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: technické parametry / Gewichtung: 100
Preis - Gewichtung: cena není hodnocena
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Hnětič pro přípravu směsí plastů

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42664100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ072
Hauptort der Ausführung:

Zlín.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zařízení umožňuje vedle míchání nízko-viskózních polymerních směsí také sledování míchacího procesu spolu s online hodnocením materiálových vlastností. Jedná se o temperovaný přístroj obecně využívaný pro přípravu reaktoplastických lisovacích hmot, polymerních tavenin, suspenzních a pastovitých materiálů a latexů, stejně jako pro dispergaci plniv a dalších přísad do těchto typů nízkoviskózních materiálů. Míchací proces za nízkých a zvýšených teplotních podmínek probíhá za podmínek atmosférického tlaku, působení ochranné atmosféry či aplikaci vakua. V souvislosti s mícháním nízko-viskózních materiálů jde o zařízení působící nižším až středním smykovým napětí s nízkým požadavkem na výkon motoru.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: technické parametry / Gewichtung: 100
Preis - Gewichtung: cena není hodnocena
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zařízení pro výrobu litých plastových fólií

Los-Nr.: 13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42994000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ072
Hauptort der Ausführung:

Zlín.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zařízení je použitelné nejen pro přípravu finálních jedno- a vícevrstvých produktů přímo využitelných pro výrobu obalů, používaných ve stavebnictví, zdravotnickém a spotřebitelském průmyslu, ale také jako polotovarů vstupujících do dalších technologických operací (např. tvarování). Pro přípravu uvedených produktů je obecně možné využít nejen čisté či aditivy modifikované materiály, ale také polymerní směsi a materiály vyprodukované při zpracování výrobních a komunálních odpadů. Uvedené charakteristiky umožňují zkoumání nejen materiálových vlastností s ohledem například na evaluaci vlivu kompatibilizátorů, procesních aditiv, či množství reclaimu, ale i vlivu zpracovatelského cyklu na užitné vlastnosti finálních produktů.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: technické parametry / Gewichtung: 100
Preis - Gewichtung: cena není hodnocena
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kalorimetr pro měření hořlavosti materiálů

Los-Nr.: 14
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38400000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ072
Hauptort der Ausführung:

Zlín.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zařízení určené k testování hořlavosti materiálů. Přístroj bude simulovat reálné podmínky hoření za různých podmínek. Klíčovým parametrem v hodnocení hořlavosti materiálů, který nám toto zařízení bude schopno poskytnout, je rychlost uvolňování tepla. Využitelný bude i pro stanovení vlivu jednotlivých přísad na vlastnosti polymerů z hlediska odolnosti proti hoření.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: technické parametry / Gewichtung: 100
Preis - Gewichtung: cena není hodnocena
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Měření rázové houževnatosti materiálů

Los-Nr.: 15
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38300000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ072
Hauptort der Ausführung:

Zlín.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Přístroj pro charakterizaci mechanických vlastností zkušebních vzorků připravených technologiemi lisováním a vstřikováním při různých technologických podmínkách, měření mechanických vlastností recyklovaných plastů a jejich srovnání s vlastnostmi panenského materiálu. Umožní také zkoumání vlivu plniv, přísad a dalších aditiv na rázovou a vrubovou houževnatost.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: technické parametry / Gewichtung: 100
Preis - Gewichtung: cena není hodnocena
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rotační reometr pro měření viskoelastických vlastností plastů

Los-Nr.: 16
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38428000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ072
Hauptort der Ausführung:

Zlín.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Přístroj pro hodnocení viskozity biopolymerních směsí a roztoků, pro zjišťování a hodnocení funkcí zahušťovadel používaných při zpracování přírodních polymerů. Umožňující dále studium změn tokových vlastností vlivem degradačních pochodů či charakterizaci polymerních tavenin reologickými měřeními při různých teplotách a geometriích.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: technické parametry / Gewichtung: 100
Preis - Gewichtung: cena není hodnocena
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Měření biochemické spotřeby kyslíku podtlakovou metodou

Los-Nr.: 17
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38434500
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ072
Hauptort der Ausführung:

Zlín.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jedná se o moderní jednoduché zařízení široce využívané v praxi pro stanovení biologické spotřeby kyslíku (BSK) podle DIN EN 29408 / ISO 9408 / OECD 301 F na manometrickém principu. U požadovaného zařízení je preferována možnost kontinuálního měření a sterilizace některých částí měřícího systému. Nezbytnou součástí je také termostatová skříň s cirkulací vzduchu a regulací teploty 10 až 40 stupňů Celsia. Dále bude využíván např. při stanovení biologické rozložitelnosti organických látek ve vodném aerobním prostředí, ke sledování kinetiky odstraňování substrátu, stanovení potenciální toxicity látek na aktivovaný kal.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: technické parametry / Gewichtung: 100
Preis - Gewichtung: cena není hodnocena
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vysocevýkonná kapalinová chromatografie s diodovým polem a detektorem fluorescence

Los-Nr.: 18
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38432200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ072
Hauptort der Ausführung:

Zlín.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tuto unikátní konfiguraci zařízení lze využít pro stanovení adsorbce vybraných látek na adsorbčním materiálu a ilustrace teoretického výkladu adsorbčních metod, stanovení PAH v environmentálních vzorcích či stanovení biorozložitelnosti vybraného organického toxikantu v procesu biologického čištění odpadních vod.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: technické parametry / Gewichtung: 100
Preis - Gewichtung: cena není hodnocena
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 067-148798
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Laboratorní vysokotlaký homogenizátor

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/04/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Merci, s.r.o.
46966447
Hviezdoslavova 1192/55b
Brno - Slatina
627 00
Tschechische Republik
Telefon: +420 548428411
E-Mail: eliasova@merci.cz
NUTS-Code: CZ064

Internet-Adresse: https://www.merci.cz

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 475 207.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

UV-VIS spektrofotometr

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/05/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
ABL&E Handelsgesellschaft m.b.H.
Kettenbrückengasse 20, A-1040
Wien
Österreich
E-Mail: ablevie@ablelab.com
NUTS-Code: AT13
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 313 100.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Světelná komora pro stanovení SPF

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/04/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
MERCI, s.r.o.
46966447
Hviezdoslavova 1192/55b
Brno - Slatina
627 00
Tschechische Republik
Telefon: +420 548428411
E-Mail: eliasova@merci.cz
NUTS-Code: CZ064

Internet-Adresse: https://www.merci.cz

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 652 893.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Texturometr k hodnocení kosmetických přípravků

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/04/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Tectra a.s.
14892316
Domkovská 2342/43, Horní Počernice
Praha 9
193 00
Tschechische Republik
Telefon: +420 728316123
E-Mail: tectra@tectra.cz
NUTS-Code: CZ010

Internet-Adresse: http://www.tectra.cz

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 559 797.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 9
Bezeichnung des Auftrags:

Analyzátor oxidační stability tuků a olejů

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/05/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Metrohm Česká republika s.r.o.
28984781
Na Harfě 935/5c
Praha 9
190 00
Tschechische Republik
Telefon: +420 246063433
E-Mail: office@metrohm.cz
NUTS-Code: CZ064

Internet-Adresse: https://www.metrohm.com/cs-cz

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 652 892.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 11
Bezeichnung des Auftrags:

Vnitřní hnětič pro přípravu kaučukových směsí

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/04/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
O.K. Servis BioPro, s.r.o.
62914511
Bořetická 2668/1, Horní Počernice
Praha 9
193 00
Tschechische Republik
Telefon: +420 281091460
E-Mail: info@oks.cz
NUTS-Code: CZ010

Internet-Adresse: https://www.biopro.cz

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 314 050.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 12
Bezeichnung des Auftrags:

Hnětič pro přípravu směsí plastů

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/04/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
O.K. Servis BioPro, s.r.o.
62914511
Bořetická 2668/1, Horní Počernice
Praha 9
193 00
Tschechische Republik
Telefon: +420 281091460
E-Mail: info@oks.cz
NUTS-Code: CZ010

Internet-Adresse: https://www.biopro.cz

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 487 603.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 14
Bezeichnung des Auftrags:

Kalorimetr pro měření hořlavosti materiálů

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/04/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Anamet s.r.o.
25652150
Kováků 26
Praha 5-Smíchov
150 00
Tschechische Republik
Telefon: +420 257328175
E-Mail: sales@anamet.cz
NUTS-Code: CZ010

Internet-Adresse: http://www.anamet.cz

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 479 339.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 15
Bezeichnung des Auftrags:

Měření rázové houževnatosti materiálů

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/04/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Anamet s.r.o.
25652150
Kováků 26
Praha 5-Smíchov
150 00
Tschechische Republik
Telefon: +420 257328175
E-Mail: sales@anamet.cz
NUTS-Code: CZ010

Internet-Adresse: http://www.anamet.cz

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 991 736.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 16
Bezeichnung des Auftrags:

Rotační reometr pro měření viskoelastických vlastností plastů

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/04/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Anamet s.r.o.
25652150
Kováků 26
Praha 5-Smíchov
150 00
Tschechische Republik
Telefon: +420 257328175
E-Mail: sales@anamet.cz
NUTS-Code: CZ010

Internet-Adresse: http://www.anamet.cz

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 570 248.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechische Republik
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechische Republik
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2018