Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 218185-2020

11/05/2020    S91

Ungarn-Budapest: Eisenbahn- und Straßenbahnlokomotiven und rollendes Material sowie zugehörige Teile

2020/S 091-218185

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_72858615
Postanschrift: Könyves Kálmán körút 54–60.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1087
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Duga László
E-Mail: duga.laszlo@mav-start.hu
Telefon: +36 301748190
Fax: +36 15112346
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.mavcsoport.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000338042020/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000338042020/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

KM 50 db kettős üzemű motorvonat beszerzésére

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000338042020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34600000 Eisenbahn- und Straßenbahnlokomotiven und rollendes Material sowie zugehörige Teile
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Keretmegállapodás (továbbiakban: KM) 50 darab kettős üzemű villamos motorvonat beszerzésére, illetve a motorvonatok üzemeltetéséhez szükséges készletek átadására és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására [Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a motorvonatok üzemeltetéséhez szükséges készleteken azokat az alkatrészeket, egységeket, komplett berendezéseket stb. érti, amelyek a karbantartási tevékenységhez közvetlenül nem kötődő, elsősorban harmadik fél által okozott károk (pl. vandalizmus, baleset, vis major) elhárításához szükségesek. Kapcsolódó szolgáltatások a motorvonatok szállításával együtt járó szolgáltatások, melyek a keretmegállapodásban kerülnek részletezésre. Ide tartozik különösen az engedélyeztetési eljárások elvégzése, dokumentáció készítése és átadása.]

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34600000 Eisenbahn- und Straßenbahnlokomotiven und rollendes Material sowie zugehörige Teile
31670000 Elektrische Teile für Maschinen oder Geräte
31681400 Elektrische Bauelemente
34322000 Bremsen und Bremsenteile
42142000 Teile für Getriebe und Antriebselemente
42142100 Teile für Getriebeelemente
80531000 Industrielle und technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
NUTS-Code: HU211 Fejér
Hauptort der Ausführung:

MÁV-START Zrt. Járműbiztosítási Igazgatóság Budapest – Székesfehérvár Telephely, 8000 Székesfehérvár, Béke tér 5–7.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Keretmegállapodás megkötése 50 darab – 30 db 150 ülőhelyes és 20 db 200 ülőhelyes alacsonypadlós – kettős üzemű villamos (25 kV 50 Hz feszültségű) motorvonat beszerzésére, továbbá a motorvonatok üzemeltetéséhez szükséges készletek és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése tárgyában a Közbeszerzési Dokumentumokban és az annak részét képező szerződéstervezetben (keretmegállapodásban), valamint a műszaki feltétfüzetben részletezettek szerint a MÁV-START Zrt. részére.

[AK a motorvonatok üzemeltetéséhez szükséges készleteken azokat az alkatrészeket, egységeket, komplett berendezéseket stb. érti, amelyek a karbantartási tevékenységhez közvetlenül nem kötődő, elsősorban harmadik fél által okozott károk (pl. vandalizmus, baleset, vis major) elhárításához szükségesek. Kapcsolódó szolgáltatások a motorvonatok szállításával együtt járó szolgáltatások, melyek a keretmegállapodás 2.4.2), 2.4.3) és 11) pontjában kerülnek részletezésre. Ide tartozik különösen az engedélyeztetési eljárások elvégzése, dokumentáció készítése és átadása, az oktatás.]

AK a Kbt. 104. § (3) bekezdése szerint megjelöli, hogy a közbeszerzési eljárás egy ajánlattevővel (továbbiakban: AT) megkötendő keretmegállapodás megkötésére irányul és a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) szerint az adott közbeszerzés megvalósítására írásbeli konzultációt követő szerződéskötéssel kerül sor.

AK-nek a Kbt. 104. § (7) bekezdése szerint a keretmegállapodás alapján előre vállalt beszerzési kötelezettsége nincs, azonban AK vállalja, hogy amennyiben írásbeli konzultációt folytat le, a megkötendő első eseti szerződésben legalább 20 db 200 ülőhelyes kettős üzemű villamos motorvonatot, az 1. üzemeltetési készletet, illetőleg a keretmegállapodásban meghatározott, az első eseti szerződés részeként teljesítendő kapcsolódó szolgáltatásokat rendeli meg.

További beszerzési igény esetén AK legalább 5 db, 150 ülőhelyes kettős üzemű villamos motorvonatra vonatkozó eseti szerződéseket fog megkötni a nyertes AT-vel legfeljebb a keretmennyiség erejéig, illetőleg a keretmegállapodásban meghatározott, az első eseti szerződésen kívüli eseti szerződések részeként teljesítendő kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint azon Eseti Szerződés alapján leszállítására kerülő első 150 (százötven) ülőhelyes kettős üzemű villamos Motorvonat leszállításával egyidejűleg, amely Eseti Szerződés keretében a Vevő első alkalommal rendel meg 150 (százötven) ülőhelyes Motorvonatot a 2. üzemeltetési készletet rendeli meg.

AK alacsonypadlósnak tekint minden olyan motorvonatot, ami a sínkoronától mérve legalább 40 %-ban ≤ 750 mm magasságú, alacsonypadlós utastér aránnyal rendelkezik.

A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: KD) II. fejezetében található Műszaki feltétfüzet és III. fejezetben található szerződéstervezet (keretmegállapodás) tartalmazza.

A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezetében található Műszaki Leírás tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Az általános jótállás ideje [min. 24 – max. 36 hónap] / Gewichtung: 50
Qualitätskriterium - Name: 3. Vontatási akkumulátor jótállási ideje [min. 120 – max. 144 hónap] / Gewichtung: 50
Qualitätskriterium - Name: 4. Nagyobb akkumulátoros hatótáv [min. 80 – max. 120 km, 100 km/h sebességgel] / Gewichtung: 50
Qualitätskriterium - Name: 5. Alacsonypadlós (≤750 mm) utastér aránya [min. 40 % – max. 75 %] / Gewichtung: 50
Qualitätskriterium - Name: 6. Szinkronüzem biztosítás a MÁV-START Zrt. által üzemeltett 415 sorozatú motorvonatokkal [Igen/Nem] / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: 7. 200 ülőhelyes motorvonat teljes ülőhely száma [min. 200 – max. 220 ülőhely] / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: 8. 150 ülőhelyes motorvonat teljes ülőhely száma [min. 150 – max. 165 ülőhely] / Gewichtung: 25
Preis - Gewichtung: 1200
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 96
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 50
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

A felhívás ezen pontja kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED-re továbbítható legyen.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

IKOP és/vagy egyéb támogatási forrás(ok). Ajánlatkérő jelen beszerzés finanszírozására még nem rendelkezik támogatási szerződéssel.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

A II.2.7)-al kapcs. AK közli, hogy a szerz. időtartamára, hatályára von, részl. rendelk. a KM tart.

A II.2.5) 1.„Ár” értékelési szempont alszempontjai és súlyozása:

1.1. 200 ülőhelyes kettős üzemű villamos motorvonat egységára (EUR)/600

1.2. 150 ülőhelyes kettős üzemű villamos motorvonat egységára (EUR)/600

AK a II.2.5) tart. kiegészítő információkat a karakterkorl. okán VI.4.3) pontjában rögzíti.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.

Az igazolás módja:

Az igazolási módokra a 321/2015. (X. 30.) K. r. 1-16. §-okban foglaltak irányadók.

Részvételre jelentkező vonatkozásában:

Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) K. r. II. fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) EKR-ben történő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, az EKR-ben elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.

Ajánlatkérő a részvételi felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem bírálja a részvételi jelentkezésben, becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015. (X. 30.) K. r. 4. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.

Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:

A 321/2015. (X. 30.) K. r. 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozóra és más szervezetre vonatkozóan benyújtandó EEKD-t az EKR-ben az adott szervezet nevében a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő tölti ki. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés.]

A részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében – amennyiben az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozót vesz igénybe – a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot is köteles benyújtani arra vonatkozóan, hogy – az érintett részek tekintetében – nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:

— a MAGYARORSZÁG-on letelepedett részvételre jelentkezők esetében a 321/2015. (X. 30.) K. r. III. fejezet 8. §-a, a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerint,

— a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett részvételre jelentkezők esetében a 321/2015. (X. 30.) K. r. III. fejezet 10. §-a, a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerint.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján Ajánlattevőknek/Kapacitást nyújtó személyeknek/szervezeteknek az ajánlattevőknek Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerinti felhívására nyilatkozniuk kell arról, hogy a kizáró okok fenn nem állásának és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása során kívánják-e valamely Ajánlatkérő által lefolytatott közbeszerzési eljárásban korábban a kizáró okok fenn nem állására és/vagy az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét.

Amennyiben az ajánlattevő valamely korábbi igazolás figyelembevételét kívánja, úgy nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett közbeszerzési eljárás és a korábban benyújtott érintett igazolás(ok) egyértelmű megjelölését oly módon, hogy azok a megjelölés alapján egyértelműen beazonosíthatóak legyenek.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívásában nem kéri be ismételten a részvételi szakaszban az EEKD-ban megtett nyilatkozatokat.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

P.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján a részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint.

A Kbt. 69. § (4) bekezdésére figyelemmel felhívott ajánlattevő köteles csatolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján, az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P.1. Ajánlattevő alkalmas, amennyiben teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen eléri a nettó 200 000 000 EUR-t. Ajánlattevőnek az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül elegendő azon üzleti év/évek árbevételéről nyilatkoznia amellyel/amelyekkel a minimum követelménynek való megfelelést igazolni tudja.

Ha ajánlattevő a fenti adattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat megtétele nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8), valamint (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján a részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint.

A Kbt. 69. § (4) bekezdésére figyelemmel felhívott ajánlattevő köteles csatolni, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított hat évben teljesített, 25 kV 50 Hz vagy 15 kV 16 2⁄3 Hz feszültségű, legalább 40 %-ban ≤750 mm alacsonypadlós utastérrel rendelkező villamos motorvonatra vonatkozó szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:

— a szerződést kötő másik fél megnevezése,

— kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy e-mail és/vagy fax),

— a szállítás tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

— a referencia teljesítésének kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal),

— a referencia szerinti szállítás mennyiségi adata (saját teljesítés mértéke a vizsgált időszak vonatkozásában),

— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy szerződésszerűen teljesített szállításra vonatkozzanak. Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során kizárólag a vizsgált időszak (az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat év) alatt teljesített (befejezett), de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szállítás, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be.

Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1. Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított hat évben összesen legalább 5 db – az Európai Gazdasági Térségben (EGT) 6 évnél nem régebben kiadott, a transzeurópai vasúthálózat valamely EGT tagállam területén levő szakaszán történő közlekedést lehetővé tevő végleges (nem próba, vagy kísérleti üzemre jogosító) engedéllyel rendelkező, közforgalmú vasúti 25 kV 50 Hz vagy 15 kV 16 2⁄3 Hz feszültségű, legalább 40 %-ban ≤750 mm alacsonypadlós utastérrel rendelkező – villamos motorvonat szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal;

A minimumkövetelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható.

Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Ajánlatkérő nem határoz meg a részvételre vonatkozóan objektív szabályokat és kritériumokat.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

A szerződéses biztosítékok részletes feltételeit a KD III. fejezetében található – kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalás alapját képező – szerződéstervezet tartalmazza.

AK a szerződés (továbbiakban: szerz.) teljesítését teljesítési és jóteljesítési biztosíték adásához köti, melyek mértéke az adott eseti szerz. nettó eseti szerződéses értékének 5 és 2 százalékának megfelelő összeg.

Termékfelelősség-biztosítás a RF. VI.3.18) pontban foglaltak szerint.

Kötbérek: a kötbér alapja (a továbbiakban: KA) egy motorvonat Első Eseti Szerződés szerinti nominálisan rögzített nettó „alap” Egységára.

— késedelem esetén:

— motorvonatok leszállítására vonatkozó késedelem esetén: a késedelem minden megkezdett napja után a KA 1 ezreléke, azaz 0,001 %-a de legfeljebb a KA 5 %-a,

— dokumentáció és szoftver leszállítására vonatkozó késedelem esetén: a késedelem minden megkezdett napja után a KA 0,015 %-a, de legfeljebb a KA 30 %-a

Folytatás az RF. VI.4.3) pontban.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

A Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezet a Kbt. 135. § (1) valamint (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az igazolt teljesítések után jogosult számlázásra, az eljárás lezárásaként megkötendő szerződésben foglalt feltételek szerint. Az ellenérték kifizetésének teljesítése – a szerződésszerű teljesítés igazolását követően – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti szabályoknak megfelelően történik.

A kifizetés euróban történik.

Ajánlatkérő tervezetten 20 % előleget kíván biztosítani, melynek mértéke azonban a végleges finanszírozási formára tekintettel módosulhat.

Ajánlatkérő kötbért nem fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt.

Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155 §-a irányadó.

Tervezett finanszírozási forma: elsődlegesen európai uniós és/vagy állami támogatási- és/vagy hitelszerződések megkötése révén, és/vagy az emissziós kvóta terhére.

Tervezett finanszírozási mód: szállítói finanszírozás.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/06/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 06/08/2020
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. A TED karakterkorlátozása miatt, AK az egyéb információkat teljeskörűen és részletesen a KD-ban adja meg.

2. A közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: közbesz. elj.) az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) rendelkezései alkalmazandóak.

3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas

4. Jelen eljárásban a Kbt. 57. § (2) bekezdése nem alkalmazható.

A gazdasági szereplő (továbbiakban: GSZ) a jelen közbesz. elj. iránti érdeklődését – az EKR-ben való előzetes regisztrációt követően – kizárólag az EKR-en keresztül jelezheti az „Érdeklődés jelzése” funkció használatával.

5. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése valamint az 57.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell a részvételi jelentkezés részeként megtenni.

6. Felhívjuk a GSZ figyelmét, hogy a közbesz. elj. során az EKR rendelet a Kbt. rendelkezéseitől az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása miatt szükséges mértékben eltérhet [Kbt. 41.§ (6) bekezdése], így a közbesz. elj. szabályai vonatkozásában fokozottan vegyék figyelembe a Kbt. rendelkezésein túl az EKR rendelet szabályait is!

7. A tárgyalásos eljárás jogalapja: a 307/2015. (X. 27.) Korm. rend. 2. § (2) bekezdése alapján AK alanyi jogon alkalmazza ezt az eljárás fajtát, mivel a jelen közbeszerzés során a Kbt. 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti AK-nek minősül.

8. A részvételi határidőig beérkezett részvételi jelentkezések bontását az EKR automatikusan, a részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

9. AK a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a részvételi jelentkezésben – az EKR-ben erre szolgáló elektronikus űrlapon – meg kell jelölni:

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező (továbbiakban: RJ) alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Amennyiben RJ a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, vagy igénybe vesz ugyan, de az(oka)t a részvételi jelentkezés benyújtásakor még nem tudja megnevezni, úgy a részvételi jelentkezésnek az erre vonatkozó nyilatkozatot is tartalmaznia kell.

10. AK az alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági feltétel vonatkozásában szigorúbban határozza meg [321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30. § (4)].

11. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §-ra tekintettel a RJ a részvételi jelentkezésben (űrlapon) nyilatkozni köteles arról, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.

12. Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték arány. Értékelési ponthatár: 0–10.

A minőségi részszempontok esetében a pontkiosztás, az egyenes arányosítás, az ár részszempont esetében pedig a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra a KD-ban részletesen meghatározottak szerint.

13. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

14. AK az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához nem köti.

15. Felhívjuk a GSZ figyelmét, hogy AK az eljárás megindításának dátumaként a 44/2015. (IX. 2.) MvM rendelet 1. § (1) és (4) bekezdése alapján a TED-en megjelent eljárást megindító hirdetmény VI.5. „E hirdetmény feladásának dátuma” pontjában szereplő dátumot tekinti.

16. FAKSZ: dr. Duga László [01057]

17. Ajánlati kötöttség 1 hó = 30 nap

Folytatás az RF. VI.4.3) pontban. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020.6.22. 14.00

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. § szerint.

Az RF. III.1.6) pont folytatása:

— megbízhatósági kötbér: a megbízhatósági feltételek (400 000 km/szolgálatképtelenség) nem teljesülése (negatív eltérés) esetén minden megkezdett szolgálatképtelenség darabszám után egy Motorvonat adott Eseti Szerződés szerinti Egységárának 0,1 %-a, de legfeljebb egy Motorvonat adott Eseti Szerződés szerinti Egységárának 15 %-a,

— bármely válaszadási, jegyzőkönyvezési, vagy értesítési kötelezettség elmulasztása, késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett naptári naponként a Kötbéralap 0,018 %-a, de legfeljebb a Kötbéralap 3,6 %-a,

— szinkronüzemre vagy vegyes szinkronüzemre való alkalmatlanság esetében a Kötbéralap 2 %-a, de legfeljebb a Körbéralap 12 %-a, (Amennyiben a szinkronüzemre való alkalmasság megajánlásra kerül)

— nem teljesítés esetén:

— a teljes szerződés nem teljesítése esetén (amennyiben a Vevő a teljes szerződést rendkívüli felmondással megszünteti, vagy a teljes szerződéstől eláll): a keretmennyiségi maximális érték nettó összegének 15 %-a,

— a szerződés részleges nem teljesítés esetén: a szerződés nem teljesített részére a keretmennyiségi maximális értékből a keretmennyiséghez motorvonat darabszám arányosan viszonyítva eső nettó összeg 15 %-a,

— a jótállási kötelezettség késedelmes teljesítése esetén: a hibabejelentést követő 3. (harmadik) naptól kezdődően a hiba elhárításáig a késedelem minden megkezdett napjára a Kötbéralap 0,027 %-a motorvonatonként, de esetenként legfeljebb a Kötbéralap 5,4 %-a,

— műszaki segítségnyújtási kötelezettség késedelmes teljesítése esetén: a késedelem minden megkezdett napja után a Kötbéralap 0,027 %-a motorvonatonként, de esetenként legfeljebb a Kötbéralap 5,4 %-a.

Az RF. VI.3. pont folytatása:

18. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás eredményeként keretmegállapodást kíván kötni a nyertes ajánlattevővel a 307/2015. (X. 27.) Kormányrendelet 18. §-ában foglaltak figyelembe vételével a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

19.RJ-nek nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén a KM-ban szereplő tevékenységére vonatkozóan termékfelelősség biztosítási szerződést köt, vagy meglévő termékfelelősség biztosítási szerződését kiterjeszti a KM-ban részletezett feltételek szerint. A termékfelelősség biztosítás kártérítési felső határának legalább 2 000 000 000 HUF, azaz Kettőmilliárd forint/biztosítási esemény és/biztosítási időszak (1 év) fedezetet kell nyújtania. A felelősségbiztosításnak a biztosítási időszak megszűnése után ismertté vált, de a biztosítási időszak időtartama alatti okból bekövetkezett káreseményre is ki kell terjednie minimum 24 hónapra. A termékfelelősség biztosítás fedezetének ki kell terjednie az alvállalkozók által végzett munkákra is. AK felhívja a figyelmet, hogy a leszállításra kerülő első motorvonat AK részéről történő átvételének feltétele, hogy nyertes AT rendelkezzen a KM tervezetben meghatározott termékfelelősség biztosítással és ennek igazolásául szolgáló kötvényt vagy fedezetigazolást, biztosítási feltételeket és a biztosító részéről kiállított díjfizetés igazolást bemutassa és másolatban átadja AK részére. A biztosítási szerződés előírásairól a keretmegállapodás tervezet 9.4. pontja rendelkezik részletesen.

20.Tekintettel a 2016/69 EU rendeletben foglaltakra, valamint a 2011. évi CXII. tv vonatkozó előírásaira a MÁV-START Zrt. kapcsolódó adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/adatkezelesi-tajekoztatok.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/05/2020