Lieferungen - 220960-2022

27/04/2022    S82

Polen-Grudziądz: Arzneimittel

2022/S 082-220960

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 065-168967)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Regionalny Szpital Specjalistyczny im Dr. Władysława Biegańskiego
Nationale Identifikationsnummer: 8762008352
Postanschrift: ul. L. Rydygiera 15/17
Ort: Grudziądz
NUTS-Code: PL616 Grudziądzki
Postleitzahl: 86-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Adrych-Kołodziejczak, Paulina Kowalewska, Joanna Taczyńska
E-Mail: przetargi@bieganski.org
Telefon: +48 566413460/ +48 566413462/ +48 566414652
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://przetargi.bieganski.org
Adresse des Beschafferprofils: https://bieganski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy leków stosowanych w programach terapeutycznych oraz leków różnych na 12 miesięcy

Referenznummer der Bekanntmachung: Z/16/PN/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33600000 Arzneimittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 065-168967

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do: 03/08/2022

muss es heißen:

Oferta musi zachować ważność do: 08/08/2022

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 06/05/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 11/05/2022
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 06/05/2022
Ortszeit: 12:30
muss es heißen:
Tag: 11/05/2022
Ortszeit: 12:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy p.z.p. i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy

p.z.p. oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)