Fournitures - 22146-2022

14/01/2022    S10

Estonie-Tallinn: Matériel de réseau

2022/S 010-022146

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 235-619888)

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Elering AS
Numéro national d'identification: 11022625
Adresse postale: Kadaka tee 42
Ville: Tallinn
Code NUTS: EE Eesti
Code postal: 12915
Pays: Estonie
Point(s) de contact: KÄTLIN KAJUPANK
Courriel: info@elering.ee
Téléphone: +372 53812017
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.elering.ee

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Sidevõrgu seadmed

Numéro de référence: 239507
II.1.2)Code CPV principal
32420000 Matériel de réseau
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Sidevõrgu seadmete hankimine vastavalt Hankedokumentides toodud tingimustele:

riigihanke osa 1: DWDM ja CWDM seadmed (hangitavate seadmete tarneaeg mitte hiljem kui 02.08.2022);

riigihanke osa 2: MPLS-TP seadmed (hangitavate seadmete tarneajad jaotatud kolmeks ning peavad toimuma hiljemalt vastavalt 02.08.2022, 01.10.2022 ja 01.12.2022 (vt täpsemalt Hinnatabelis toodud tarne teostuse tähtaegu ja tarnete koosseise);

riigihanke osa 3: Võrk A seadmed ja Võrk B seadmed (pakkujal on lubatud osas 3 osas pakkuda seadmeid Võrk A kohta või Võrk B kohta või nii Võrk A kui Võrk B kohta) (hangitavate seadmete tarneajad jaotatud kolmeks ning peavad toimuma hiljemalt vastavalt 02.08.2022, 01.10.2022 ja 01.12.2022 (vt täpsemalt Hinnatabelis toodud tarne teostuse tähtaegu ja tarnete koosseise).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/01/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 235-619888

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Au lieu de:

14.01.2022 11:00

Lire:

24.01.2022 11:00

Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Pakkumuste avamise tingimused
Au lieu de:

14.01.2022 12:00

Lire:

24.01.2022 12:00

VII.2)Autres informations complémentaires:

Hankija on muutnud konfidentsiaalseid Hankedokumente, millest tulenevalt on vajalik pikendada pakkumuste esitamise tähtaega.