Lieferungen - 222275-2021

04/05/2021    S86

Polen-Warschau: Spezialfahrzeuge

2021/S 086-222275

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Główna Policji
Postanschrift: ul. Puławska 148/150
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-624
Land: Polen
E-Mail: rafal.gasek@policja.gov.pl
Telefon: +48 226011511
Fax: +48 226011857
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.policja.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa pojazdu typu lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego statków powietrznych

Referenznummer der Bekanntmachung: 235/Ctr/D/20/RG
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34114000 Spezialfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu typu lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego statków powietrznych.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 880 250.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34960000 Flughafengeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu typu lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego statków powietrznych.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Współczynnik masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika w kg/kW / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: Wydłużony okres gwarancji na lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego statków powietrznych wraz z wyposażeniem (przedział II) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Podgrzewacz płynu chłodzącego do elektrycznego podgrzania silnika, zasilany z przyłącza zewnętrznego opisanego w pkt. 3.6.7 specyfikacji technicznej / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: Hamulec podjazdowy uniemożliwiający staczanie pojazdu na pochyłości / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: Amortyzatory tylnej osi hydrauliczne / Gewichtung: 1
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 251-628862
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa pojazdu typu lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego statków powietrznych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/04/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 707 707.32 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 880 250.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w rozdziale VI SIWZ.

2. O zamówienie może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania należy złożyć dokumenty określone w rozdziale VII ust. 5 pkt 5.2 ppkt 5.2.1 do 5.2.9 SIWZ.

3. Warunki udziału i wymagane dokumenty określono w rozdziale VI i VII SIWZ.

4. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 40 000,00 PLN (czterdzieści tysięcy złotych).

5. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021