Lieferungen - 223496-2019

Nem javított gépi fordítás

14/05/2019    S92    - - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 

Ausztria-Bécs: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei

2019/S 092-223496

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
ÖBB-Personenverkehr AG
9110016663975
Am Hauptbahnhof 2
Wien
1100
Ausztria
Kapcsolattartó személy: Herr DI Ernst Grafinger
E-mail: ernst.grafinger@pv.oebb.at
NUTS-kód: AT

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://personenverkehr.oebb.at/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://provia.at/
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://provia.at/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás az emeletes villamos vontatójárművek tervezésére, gyártására és szállítására vonatkozóan

Hivatkozási szám: Rahmenvereinbarung über die Konstruktion, Herstellung, Lieferung von Doppelstock-Elektrotriebzügen
II.1.2)Fő CPV-kód
34600000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szolgáltatások tárgya az ÖBB-Personenverkehr AG részére kétszintes villamos vonatok építése, gyártása, szállítása. A részletekért lásd a jelenléti ívet.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34622200
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: AT
A teljesítés fő helyszíne:

Ausztria

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szolgáltatás célja az emeletes villamos vonatok 3 és 160 km/h, illetve 200 km/h megengedett legnagyobb sebességgel történő tervezése, gyártása és szállítása, valamint választható karbantartása:

— Legfeljebb 60 darab kétszintes, 160 méter hosszú villamos vontatóegység,

— Legfeljebb 5 darab kétszintes, 135 méter hosszú villamos vontatóegység,

— Legfeljebb 30 darab kétszintes, körülbelül 105 méter hosszú villamos vontatójármű.

A részletekért lásd a jelenléti ívet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 120
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 7
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az olyan műszaki lehetőségek, mint az emeletes villamos vontatójárművek opcionális sebessége (200 km/h), a szolgáltatások köre valószínűleg magában foglalja annak a lehetőségét, hogy a leszállított kettős villamos vontatójárművek teljes gazdasági élettartama alatt karbantartsák a kettős keverést végző villamos vontatójárműveket. A keretmegállapodás várhatóan kiterjed a vonatok tervezésére, gyártására és szállítására, valamint az egyes kocsik (vég- és köztes vasúti kocsik) opcionális karbantartására, annak érdekében, hogy a) a körülbelül 160 m és 105 m hosszúságú vonatokat e két típusú jármű minden egyes hosszabb vagy rövidebb változata esetén át lehessen alakítani, és b) képesek leszállni a körülbelül 135 méteres hosszúságú vonatok hosszabb vagy rövidebb járművekre történő átalakítására. A részletekért lásd a jelenléti ívet.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Hivatkozás történik arra a lehetőségre, hogy az OBB-Holding AG egyéb leányvállalatai vagy leányvállalatai, például a City Air Terminal Operating Company m.b.H. A részletekért lásd a jelenléti ívet.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a pályázati felhíváshoz csatolandó dokumentumokat.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:

Az időtartam a járműflotta egységességének biztosításához szükséges.

IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/05/2019
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Német
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

Nemzeti személyazonosító szám: [L-673480–9415]

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Bundesverwaltungsgericht
Erdbergstraße 192 – 196
Wien
1030
Ausztria
Telefon: +43 1/60149/0
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Fax: +43 71123/8891541

Internetcím: https://www.bvwg.gv.at/

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/05/2019