Lieferungen - 225298-2022

29/04/2022    S84

die Slowakei-Lužianky: Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

2022/S 084-225298

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 062-162782)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Nationale Identifikationsnummer: 42337402
Postanschrift: Hlohovecká 2
Ort: Lužianky
NUTS-Code: SK023 Nitriansky kraj
Postleitzahl: 95141
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Monika Botíková
E-Mail: monika.botikova@nppc.sk
Telefon: +421 911949442
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.nppc.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/15008

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Laboratórna infraštruktúra, prístroje a zariadenia

Referenznummer der Bekanntmachung: MB03/2022/02
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodávka laboratórnej infraštruktúry, prístrojov a zariadení pre vedecko výskumné účely vrátane

vykládky a dopravy, v rozsahu podľa technickej špecifikácie definovanej v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy Špecifikácia s

cenovou kalkuláciou.

Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady vynaložené v súvislosti s plnením predmetu zákazky.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v časti B.2

Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/04/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 062-162782

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 29/04/2022
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 11/05/2022
Ortszeit: 10:30
Abschnitt Nummer: IV.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:
Tag: 29/04/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 11/05/2022
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Všetci záujemcovia zaregistrovaní v systéme EVO budú upozornení notifikačným e-mailom systému EVO o zmene súťažných podkladov. Súťažné podklady so zapracovanými zmenami budú zverejnené na portáli www.uvo.gov.sk v profile verejného obstarávateľa.