Dienstleistungen - 225783-2022

Submission deadline has been amended by:  271760-2022
29/04/2022    S84

Sverige-Östersund: Rekryteringstjänster

2022/S 084-225783

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Almi Företagspartner Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556481-6204
Postadress: Box 168
Ort: Östersund
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 83122
Land: Sverige
Kontaktperson: Roland Falkdalen
E-post: roland.falkdalen@almi.se
Telefon: +46 70-5908337
Internetadress(er):
Allmän adress: http://almi.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/almi/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=73265
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/almi/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=73265
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Ekonomi och finans

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Rekryteringstjänster Almi Företagspartner AB

Referensnummer: UH-2022-11
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79600000 Rekryteringstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Almi önskar ett tätt samarbete med leverantörer för rekryteringstjänster som kan matcha oss med sina idéer och som ser detta som ett högt prioriterat uppdrag.

 

Hela Almi koncernen ska ha rätt att nyttja antagna leverantörer genom avrop från avtalen.

Upphandlingen omfattar rekryteringstjänster inom tre (3) anbudsområden,

- Östersund Almi Företagspartner AB

- Stockholm Almi Företagspartner AB

- Hela koncernen Almi Företagspartner AB (Executive Search)

 

Sista anbudsdag är 2022-05-25

 

Uppskattningsvis kommer Almi att rekrytera ca 30 tjänster per år. Avtalstiden är tre (3) år med möjlighet för Almi till förlängning med ytterligare ett (1) år.

Den totala volymen för samtliga områden i kronor per år uppskattas till 3 500 tkr.

 

Välkommen med er ansökan!

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79600000 Rekryteringstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Volym 3 500 tkr

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/05/2022
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 21/11/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 26/05/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Ort: Stockholm
Postnummer: 115 76
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 8-56168000
Fax: +46 8-56168001
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/04/2022