Lieferungen - 226528-2019

16/05/2019    S94    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Diverse Nahrungsmittel

2019/S 094-226528

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
EKRSZ_96591763
Szanatórium utca 19.
Budapest
1528
Ungarn
Kontaktstelle(n): Csürke Ildikó
Telefon: +36 13911905
E-Mail: i.csurke@rehabint.hu
Fax: +36 13911905
NUTS-Code: HU110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.rehabint.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000206752019/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000206752019/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Rehabilitációs Intézet
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Főzési alapanyagok és hideg élelmiszer beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000206752019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15800000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Főzési alapanyagok és hideg élelmiszer beszerzése az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet részére

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pékáru

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15810000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110
Hauptort der Ausführung:

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, 1121 Budapest, Szanatórium utca 19.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Különféle pékáruk beszerzése, összesen 83 865 db tervezett mennyiségben.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A szerződés egy alkalommal, legfeljebb 3 hónap időtartamra meghosszabbítható a keretösszeg kimerüléséig.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. AK előleget nem biztosít. Kifizetés Ptk. 6:130. (1)-(2) bek. szerint (30 nap) Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zöldség-gyümölcs

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15300000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110
Hauptort der Ausführung:

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1121 Budapest, Szanatórium utca 19.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Különböző zöldség és gyümölcsáru beszerzése, összesen 22 002 kg, 134 csomag, 14 574 db tervezett mennyiségben.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A szerződés egy alkalommal, legfeljebb 3 hónap időtartamra meghosszabbítható a keretösszeg kimerüléséig.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. AK előleget nem biztosít. Kifizetés Ptk. 6:130. (1)-(2) bek. szerint (30 nap) Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Valamennyi rész tekintetében:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.

Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányát.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az említett Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Kivéve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja és 10.§ (1) bekezdés g) pont gb) alpontja).

A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pmtv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

A kizáró okok igazolásának ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi. Első körben az ESPD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm.R. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. bírálat körében kerül sor.

A kizáró okok valamennyi rész tekintetében irányadóak. Ajánlatkérő felhívja a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére Ajánlattevők figyelmét.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74.§ (2) bekezdésben foglaltakat az eljárásban nem alkalmazza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Valamennyi rész tekintetében:

A Kbt. 65. § (4) bekezdésének és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szállításainak ismertetése.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) pontja alapján

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges legalább az alábbi tartalommal:

– a teljesítés ideje,(kezdő és befejező időpont, év, hó, nap)

– a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,

– a szerződés tárgya,

– a szállítás mennyisége,

– a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

A fenti adatokat olyan részletesen kell ismertetni, hogy egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági feltételnek történő megfelelés.

Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést – konzorciumi, vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) és (2) bekezdései alapján figyelemmel a 3.§-ra az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia ajánlatkérőnek az alkalmassági követelménynek való megfelelést (alfa pont).

Ajánlatkérő ezúton hívja fel ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat az ajánlattal együtt benyújtja, azt Ajánlatkérő csak abban az esetben vonja a bírálat körébe, amennyiben az adott Ajánlattevőt hívná fel az igazolások benyújtására.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik - az adott rész tekintetében - az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban élelmiszer alapanyag és/vagy élelmiszer szállítására vonatkozó, szerződés szerűen teljesített referenciával, melyben

Az 1. rész tekintetében a Pékáru szállítására vonatkozó szerződéses mennyiség összesen elérte a 60 000 db-ot,

A 2. rész tekintetében a Zöldség-gyümölcs szállítására vonatkozó szerződéses mennyiség összesen elérte a 16 000 kg,

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-át megfelelően alkalmazza.

Az alkalmassági követelmények vonatkozásában közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés).

Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdéseiben foglaltakra.

Ajánlatkérő elfogadja a követelmények több szerződésből való teljesítését.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Valamennyi rész esetén: késedelmi kötbér: Amennyiben nyertes AT olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, AK a teljesítési határidő elteltét követően, a késedelem valamennyi naptári napja után a késedelemmel érintett termékmennyiségre eső az általános forgalmi adó nélkül számított ajánlati ár 10 %-ának, de legfeljebb a teljes nettó szerződéses keretösszeg 10 %-ának megfelelő összegű kötbérre jogosult.

Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér (meghiúsulási kötbér):

A szerződés meghiúsulása esetén nyertes AT a teljes szerződéses keretösszeg még fel nem használt részének általános forgalmi adó nélkül számított 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni AK részére. A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetében annak összegéből az addig felmerült késedelmi kötbér összege levonásra kerül. AK felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakra.

Részletes feltételek a szerződéstervezetben.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/06/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/06/2019
Ortszeit: 14:00
Ort:

EKR

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

A Kbt. 68. § szerint.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Az ajánlatot az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell benyújtani az ott található rendszer által generált, továbbá Ajánlatkérő által közzétett űrlapok használatával. A rendszer által generált űrlapok használata kötelező. Az Ajánlatkérő által word formátumban rendelkezésre bocsájtott űrlapok formailag módosíthatóak, azonban tartalmazniuk kell minden, az

Ajánlatkérő által kért információt. Ezen űrlapokat kitöltve, cégszerűen aláírva pdf. formátumban kell az ajánlat részeként csatolni. A benyújtandó dokumentumok listáját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

2. Ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Kbt. 56. § alapján kiegészítő tájékoztatást kérhet az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az EKR rendszerben erre szolgáló „kommunikáció” funkción keresztül.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó́ kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő az eljárás során ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.

4. Az ajánlatban csatolni kell a részletes ártáblát cégszerűen aláírva pdf. formátumban, valamint xls. formátumban.

5. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, és felhívja a figyelmet a Kbt. 71.§ (3) és (8) bekezdésében foglalt, nem hiánypótolható tényezőkre. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdését megfelelően alkalmazza. Amennyiben Ajánlattevő a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt von be, köteles az arra vonatkozó Kbt. szerinti, az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban szereplő valamennyi releváns dokumentumot benyújtani. Ajánlatkérő a hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőre vonatkozóan újabb hiánypótlást nem rendel el, az ajánlatot a rendelkezésre álló információk, dokumentumok alapján bírálja el. Ajánlatkérő hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőnek tekinti azon gazdasági

Szereplőket, akikre vonatkozóan az ajánlat nem tartalmazott utalást, vagyis személyük nem volt megállapítható.

6. A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak.

7. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak).

8. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.

9. A teljes eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő az EKR rendszerideje szerint értendő.

10. Az ajánlati kötöttség IV.2.6) pontja szerinti két hónapja alatt 60 napot ért Ajánlatkérő. tovább VI.4.3)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. §-a szerint. VI.3) További információk:

11. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az általa szállított termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó előírásainak, valamint a szállításra, az élelmiszer-szállító járművekre, és az azokban alkalmazott tároló edényekre vonatkozó 852/2004/EK-rendelet követelményeinek, továbbá a Jó Higiéniai Gyakorlatoknak.

12. FAKSZ: Kalapos Attila (00032), Bajnóczi Gabriella, (00054) 1535 Bp., Pf. 904. info@perfekt-tender.hu

13. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához egyik rész esetén sem.

14. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését alkalmazza valamennyi rész esetén.

15. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé ajánlattevők részére gazdasági társaság létrehozását.

16. Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pont szerint ajánlatkérő közvetlen megrendelésekkel hívja le a keretösszeget.

17. Ajánlattevő az árut (a megrendelt termékeket) a megrendelt mennyiségben és minőségben köteles a teljesítési helyre leszállítani. A leszállítás magába foglalja az áru teherautókról történő lepakolását, és a mérlegelésének helyéig történő szállítását (ide értve a mérlegre való felrakását is). Ajánlattevő a szállításért külön díjat nem számolhat fel. Ajánlattevő a szállítást az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004 EK rendeletet betartva látja el. Ajánlattevőnek meg kell felelnie a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásainak.

18. Ajánlatkérő befogadja az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának megfelelő elektronikus számlákat.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/05/2019