Lieferungen - 226558-2019

16/05/2019    S94    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Legnica: Verschiedene medizinische Geräte und Produkte

2019/S 094-226558

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
ul. Iwaszkiewicza 5
Legnica
59-220
Polen
Kontaktstelle(n): Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5
Telefon: +48 767211126
E-Mail: zam.publiczne@szpital.legnica.pl
Fax: +48 767211127
NUTS-Code: PL516

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.szpital.legnica.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

Referenznummer der Bekanntmachung: WSzSL/DZ-30/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33190000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyposażenia mającego stanowić wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy - szczegółowo opisanego w Załączniku nr 2A (formularzu asortymentowo-cenowym), który stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pogrupowanego w dziewięć części.

2. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby medyczne spełniały warunki dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 r. (Dz.U. 2017 poz. 211 z póź.zm.) oraz odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia znajdującemu się w Załączniku 2A do SIWZ.

3. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projektach umów w Rozdziale XVII SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33190000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL516
Hauptort der Ausführung:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa - zestaw do trudnej intubacji - 1 szt

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry użytkowo-techniczne / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/07/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 tytuł Projektu: „Dofinansowanie Zakupu Sprzętu Medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą w wysokości 35 zł.

2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33190000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL516
Hauptort der Ausführung:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa, montaż, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – ultrasonograf wysokiej klasy z trzema głowicami – 1 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry użytkowo-techniczne / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/07/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 tytuł Projektu: „Dofinansowanie Zakupu Sprzętu Medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą w wysokości 2 679 zł.

2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33190000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL516
Hauptort der Ausführung:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa, montaż, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia - podgrzewacze krwi i płynów infuzyjnych - 2 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry użytkowo-techniczne / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/07/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 tytuł Projektu: „Dofinansowanie Zakupu Sprzętu Medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą w wysokości 264 zł.

2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33190000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL516
Hauptort der Ausführung:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa, montaż, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – pompy strzykawkowe infuzyjne – 6 sztuk

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry użytkowo-techniczne / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/07/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 tytuł Projektu: „Dofinansowanie Zakupu Sprzętu Medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą w wysokości 403 zł.

2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33190000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL516
Hauptort der Ausführung:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa, montaż, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia - kardiomonitory parametrów podstawowych - 4 sztuki

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry użytkowo-techniczne / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/07/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 tytuł Projektu: „Dofinansowanie Zakupu Sprzętu Medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą w wysokości 767 zł.

2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33190000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL516
Hauptort der Ausführung:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa, montaż, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia - respirator dla niemowląt i dzieci – 1 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry użytkowo-techniczne / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/07/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 tytuł Projektu: „Dofinansowanie Zakupu Sprzętu Medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą w wysokości 2 907 zł

2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33190000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL516
Hauptort der Ausführung:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa, montaż, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia - pulsoksymetry stacjonarno-przenośne - 2 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry użytkowo-techniczne / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/07/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 tytuł Projektu: „Dofinansowanie Zakupu Sprzętu Medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą w wysokości 128 zł.

2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33190000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL516
Hauptort der Ausführung:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa, montaż, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia - defibrylator AED - 1 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry użytkowo-techniczne / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/07/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 tytuł Projektu: „Dofinansowanie Zakupu Sprzętu Medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą w wysokości 128 zł.

2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33190000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL516
Hauptort der Ausführung:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa, montaż, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia - urządzenia do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych - 2 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry użytkowo-techniczne / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/07/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 tytuł Projektu: „Dofinansowanie Zakupu Sprzętu Medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą w wysokości 566 zł.

2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały opisane w projektach umów znajdujących się w Rozdziale XVII SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/06/2019
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/06/2019
Ortszeit: 11:30
Ort:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5, pok. 046, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym [którą stanowi druk oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z Załącznikiem nr 2A (formularzem asortymentowo-cenowym) w zakresie przedmiotu zamówienia, na który Wykonawca składa ofertę]:

1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (dalej: JEDZ) w zakresie wskazanym w SIWZ w Załączniku nr 1 do SIWZ (wzór JEDZ) oraz w instrukcji wypełnienia JEDZ, która została opisana w Rozdziale XXIII SIWZ oraz w Rozdziale XXIV SIWZ - Instrukcji dotyczącej wymogu złożenia JEDZ w postaci elektronicznej. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. JEDZ należy sporządzić zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Wzór JEDZ stanowi Załącznik 1 do SIWZ,

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

1.2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie, o ile ofertę składa pełnomocnik.

1.3. Dokument wniesienia wadium we właściwej wysokości – nie dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w formie pieniężnej. Zasady i sposób wniesienia wadium opisane zostały w Rozdziale IX SIWZ.

1.4. W celu dokonania oceny ofert w zakresie „Parametrów użytkowo-technicznych” oferowanego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentów dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia tj.: wydanych/opublikowanych przez wytwórcę oferowanego wyrobu medycznego lub autoryzowanego dystrybutora - ulotek informacyjnych lub części ulotek, folderów lub części folderów, kart technicznych lub części kart technicznych, katalogów lub części katalogów, etc., w których opisane/wskazane są cechy, parametry, właściwości, itp. oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów podlegających ocenie przez Zamawiającego i oferowanych przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentów wraz z ofertą – pomimo, iż Wykonawca wskaże i oświadczy w Załączniku 2A oferowanie danego parametru, Zamawiający nie odrzuci oferty, ale uzna, że oferowany asortyment nie posiada ocenianego parametru/parametrów i przyzna w tym zakresie 0 pkt.

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp

3. Katalog oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, składanych na wezwanie Zamawiającego określony został w pkt. 4 Rozdziału VII SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019