Lieferungen - 226666-2019

16/05/2019    S94    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Finnland-Jyväskylä: Softwarepaket und Informationssysteme

2019/S 094-226666

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
0215978-7
Keskussairaalantie 19
Jyväskylä
40620
Finnland
Kontaktstelle(n): Arttu Aarnio
E-Mail: tarjous@ksshp.fi
NUTS-Code: FI193

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.ksshp.fi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/ksshp
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/ksshp?id=237079&tpk=b1e19d3f-1264-4a0e-9acf-c7ca0a23073f
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sairaala Novan AV-järjestelmä

Referenznummer der Bekanntmachung: 25/2019/US
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankinnan kohteena ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin uuden sairaala Novan AV-järjestelmän ja esitystekniikan tässä tarjouspyynnössä mainitut laitteet sekä niihin liittyvät palvelut, kuten mm. suunnittelu, asennus, takuu- ja huoltopalvelut, asiakaspalvelu, asiantuntijapalvelut.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32330000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI193
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

AV-järjestelmän tarkemmat ehdottomat vaatimukset ja arviointikriteerit on esitetty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Suurin osa tarjouspyynnössä kuvatuista laitteista ja järjestelmistä on tarkoitus toimittaa ja asentaa sopimuskauden alussa. Tilaaja solmii myös laitteiden ylläpitoon tarkoitetun ylläpitosopimuksen, joka on voimassa koko sopimuskauden ajan (48 kuukautta) ja jota voidaan tämän jälkeen jatkaa toistaiseksi voimassaolevana laitteiden elinkaaren päättymiseen saakka. Tilaaja ei ole sidottu arviossa ilmoitettuihin laitemääriin tai niiden hankinta-ajankohtiin. Toteutuvat määrät voivat alittua tai ylittyä suhteessa arvioituun määrään, riippuen tilaajan toiminnan toteutuvasta kehityksestä. Tarjoaja sitoutuu toimittamaan laitteita ja ylläpitopalvelua vähintään arvion mukaisen määrän. Sopimuskauden aikana hankittava laite voi olla tarjottu laite tai muu vastaavan tasoinen laite jäljempänä esitetyn mukaisesti.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

48 kk:n jälkeen sopimus voi jatkua toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena ylläpitosopimuksen osalta. Uusia laitehankintoja ei tehdä neljän (4) vuoden jälkeen, vaan jatko koskee ainoastaan ylläpitosopimusta. Järjestelmään tulee olla saatavilla ylläpitopalveluita laite-elinkaaren päättymiseen saakka.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: ja
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Kaikki tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat vaatimukset on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä, sen liitteissä ja ESPD-lomakkeella.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Kaikki tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat vaatimukset on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä, sen liitteissä ja ESPD-lomakkeella.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Kaikki tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat vaatimukset on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä, sen liitteissä ja ESPD-lomakkeella.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Kaikki tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat vaatimukset on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä, sen liitteissä ja ESPD-lomakkeella.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Kaikki tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat vaatimukset on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä, sen liitteissä ja ESPD-lomakkeella.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/06/2019
Ortszeit: 11:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/11/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/06/2019
Ortszeit: 13:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Toimittajan tulee sisällyttää tarjoukseen kaikki työt, joilla esitettyjen vaatimusten mukaiset laitteet ja toiminnallisuudet toimitetaan asennettuna käyttövalmiiksi. Toimittaja voi tarjota tilaajan suunnitelmista poikkeavaa laitetta, mikäli kyse on vastaavanlaisesta laitteesta, joka tarjoaa samat toiminnalliset ominaisuudet kuin suunniteltu laite eikä muuten heikennä ratkaisun käytettävyyttä. Tarjotun laitteen tulee joka tapauksessa täyttää tässä tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset.

Ohjelmakoodiin tulee olla rinnakkaiset käyttöoikeudet ja oikeus muuttaa lähdekoodia omiin tarpeisiin.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finnland
Telefon: +358 295643300
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/05/2019