Lieferungen - 227026-2019

16/05/2019    S94    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Baumwollgewebe

2019/S 094-227026

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia
ul. Kocjana 3
Warszawa
01-473
Polen
Kontaktstelle(n): Urszula Grzeszczak
Telefon: +48 223286095
E-Mail: u.grzeszczak@igbmazovia.pl
Fax: +48 223286050
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.igbmazovia.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy tkanin do szwalni Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na XI części.

Referenznummer der Bekanntmachung: 2/03/2019/D
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
19212000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Sukcesywne dostawy tkanin do szwalni Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia” w podziale na XI części do Oddziału w Wołowie. Ilości i asortyment określony w Załącznikach Nr 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K do SIWZ – Formularze cenowe dla Części I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy tkanin do szwalni Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, Oddział w Wołowie.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
19212000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Miejscem dostaw jest Oddział Zamawiającego mieszczący się w Wołowie przy ul. Cichej 8, 56-100 Wołów, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy tkaniny pościelowej do szwalni Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, Oddział w Wołowie (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 2A.

2) Miejscem dostaw jest szwalnia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, Oddział w Wołowie, ul. Cicha 8, 56-100 Wołów w godzinach 7:30 do 13:00

3) Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych składanych za pośrednictwem telefonu, faxu lub poczty elektronicznej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

4) Podane w Załączniku Nr 2A ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie.

5) Określenie przedmiotu zamówienia ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 19212000-5 – tkaniny bawełniane

6) Wykonawca na własny koszt i na własną odpowiedzialność dostarczy asortyment do miejsca wskazanego w pkt. 2).

7) Dostawa asortymentu musi wystąpić w dzień roboczy u Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy tkanin do szwalni Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, Oddział w Wołowie.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
19260000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Miejscem dostaw jest Oddział Zamawiającego mieszczący się w Wołowie przy ul. Cichej 8, 56-100 Wołów, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy tkaniny elanobawełnianej (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2B.

2) Miejscem dostaw jest szwalnia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, Oddział w Wołowie, ul. Cicha 8, 56-100 Wołów w godzinach 7:30 do 13:00.

3) Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych składanych za pośrednictwem telefonu, faxu lub poczty elektronicznej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

4) Podane w Załączniku Nr 2B ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie.

5) Określenie przedmiotu zamówienia ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 19260000-6 – tkaniny

6) Wykonawca na własny koszt i na własną odpowiedzialność dostarczy asortyment do miejsca wskazanego w pkt. 2).

7) Dostawa asortymentu musi wystąpić w dzień roboczy u Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy tkanin do szwalni Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, Oddział w Wołowie.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
19260000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Miejscem dostaw jest Oddział Zamawiającego mieszczący się w Wołowie przy ul. Cichej 8, 56-100 Wołów, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy tkaniny elanobawełnianej (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2C.

2) Miejscem dostaw jest szwalnia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, Oddział w Wołowie, ul. Cicha 8, 56-100 Wołów w godzinach 7:30 do 13:00.

3) Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych składanych za pośrednictwem telefonu, faxu lub poczty elektronicznej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

4) Podane w Załączniku Nr 2C ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie.

5) Określenie przedmiotu zamówienia ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 19260000-6 – tkaniny

6) Wykonawca na własny koszt i na własną odpowiedzialność dostarczy asortyment do miejsca wskazanego w pkt. 2).

7) Dostawa asortymentu musi wystąpić w dzień roboczy u Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy tkanin do szwalni Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, Oddział w Wołowie.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
19212000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Miejscem dostaw jest Oddział Zamawiającego mieszczący się w Wołowie przy ul. Cichej 8, 56-100 Wołów, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy tkaniny bawełnianej (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2D.

2) Miejscem dostaw jest szwalnia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, Oddział w Wołowie, ul. Cicha 8, 56-100 Wołów w godzinach 7:30 do 13:00.

3) Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych składanych za pośrednictwem telefonu, faxu lub poczty elektronicznej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

4) Podane w Załączniku Nr 2D ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie.

5) Określenie przedmiotu zamówienia ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 19212000-5 – tkaniny bawełniane

6) Wykonawca na własny koszt i na własną odpowiedzialność dostarczy asortyment do miejsca wskazanego w pkt. 2).

7) Dostawa asortymentu musi wystąpić w dzień roboczy u Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy tkanin do szwalni Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, Oddział w Wołowie.

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
19212000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Miejscem dostaw jest Oddział Zamawiającego mieszczący się w Wołowie przy ul. Cichej 8, 56-100 Wołów, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy tkaniny flanelowej (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2E.

2) Miejscem dostaw jest szwalnia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, Oddział w Wołowie, ul. Cicha 8, 56-100 Wołów w godzinach 7:30 do 13:00.

3) Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych składanych za pośrednictwem telefonu, faxu lub poczty elektronicznej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

4) Podane w Załączniku Nr 2E ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie.

5) Określenie przedmiotu zamówienia ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 19212000-5 – tkaniny bawełniane

6) Wykonawca na własny koszt i na własną odpowiedzialność dostarczy asortyment do miejsca wskazanego w pkt. 2).

7) Dostawa asortymentu musi wystąpić w dzień roboczy u Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy tkanin do szwalni Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, Oddział w Wołowie.

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
19212000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Miejscem dostaw jest Oddział Zamawiającego mieszczący się w Wołowie przy ul. Cichej 8, 56-100 Wołów, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy tkaniny flanelowej (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2F.

2) Miejscem dostaw jest szwalnia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, Oddział w Wołowie, ul. Cicha 8, 56-100 Wołów w godzinach 7:30 do 13:00.

3) Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych składanych za pośrednictwem telefonu, faxu lub poczty elektronicznej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

4) Podane w Załączniku Nr 2F ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie.

5) Określenie przedmiotu zamówienia ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 19212000-5 – tkaniny bawełniane

6) Wykonawca na własny koszt i na własną odpowiedzialność dostarczy asortyment do miejsca wskazanego w pkt. 2).

7) Dostawa asortymentu musi wystąpić w dzień roboczy u Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy tkanin do szwalni Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, Oddział w Wołowie.

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
19212000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Miejscem dostaw jest Oddział Zamawiającego mieszczący się w Wołowie przy ul. Cichej 8, 56-100 Wołów, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy tkaniny bawełnianej surowej (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2G.

2) Miejscem dostaw jest szwalnia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, Oddział w Wołowie, ul. Cicha 8, 56-100 Wołów w godzinach 7:30 do 13:00.

3) Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych składanych za pośrednictwem telefonu, faxu lub poczty elektronicznej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

4) Podane w Załączniku Nr 2G ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie.

5) Określenie przedmiotu zamówienia ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 19212000-5 – tkaniny bawełniane

6) Wykonawca na własny koszt i na własną odpowiedzialność dostarczy asortyment do miejsca wskazanego w pkt. 2).

7) Dostawa asortymentu musi wystąpić w dzień roboczy u Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy tkanin do szwalni Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, Oddział w Wołowie.

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
19260000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Miejscem dostaw jest Oddział Zamawiającego mieszczący się w Wołowie przy ul. Cichej 8, 56-100 Wołów, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy tkaniny poliestrowej (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2H.

2) Miejscem dostaw jest szwalnia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, Oddział w Wołowie, ul. Cicha 8, 56-100 Wołów w godzinach 7:30 do 13:00.

3) Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych składanych za pośrednictwem telefonu, faxu lub poczty elektronicznej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

4) Podane w Załączniku Nr 2H ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie.

5) Określenie przedmiotu zamówienia ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 19260000-6 – tkaniny

6) Wykonawca na własny koszt i na własną odpowiedzialność dostarczy asortyment do miejsca wskazanego w pkt. 2).

7) Dostawa asortymentu musi wystąpić w dzień roboczy u Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy tkanin do szwalni Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, Oddział w Wołowie.

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
19260000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Miejscem dostaw jest Oddział Zamawiającego mieszczący się w Wołowie przy ul. Cichej 8, 56-100 Wołów, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy tkaniny elanobawełnianej (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2I.

2) Miejscem dostaw jest szwalnia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, Oddział w Wołowie, ul. Cicha 8, 56-100 Wołów w godzinach 7:30 do 13:00.

3) Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych składanych za pośrednictwem telefonu, faxu lub poczty elektronicznej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

4) Podane w Załączniku Nr 2I ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie.

5) Określenie przedmiotu zamówienia ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 19260000-6 – tkaniny

6) Wykonawca na własny koszt i na własną odpowiedzialność dostarczy asortyment do miejsca wskazanego w pkt. 2).

7) Dostawa asortymentu musi wystąpić w dzień roboczy u Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy tkanin do szwalni Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, Oddział w Wołowie.

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
19212000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Miejscem dostaw jest Oddział Zamawiającego mieszczący się w Wołowie przy ul. Cichej 8, 56-100 Wołów, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy tkaniny drelichowej (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2J.

2) Miejscem dostaw jest szwalnia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, Oddział w Wołowie, ul. Cicha 8, 56-100 Wołów w godzinach 7:30 do 13:00.

3) Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych składanych za pośrednictwem telefonu, faxu lub poczty elektronicznej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

4) Podane w Załączniku Nr 2J ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie.

5) Określenie przedmiotu zamówienia ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 19212000-5 – tkaniny bawełniane

6) Wykonawca na własny koszt i na własną odpowiedzialność dostarczy asortyment do miejsca wskazanego w pkt. 2).

7) Dostawa asortymentu musi wystąpić w dzień roboczy u Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy tkanin do szwalni Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, Oddział w Wołowie.

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
19200000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Miejscem dostaw jest Oddział Zamawiającego mieszczący się w Wołowie przy ul. Cichej 8, 56-100 Wołów, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy tkaniny kocowej (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2K.

2) Miejscem dostaw jest szwalnia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, Oddział w Wołowie, ul. Cicha 8, 56-100 Wołów w godzinach 7:30 do 13:00.

3) Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych składanych za pośrednictwem telefonu, faxu lub poczty elektronicznej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

4) Podane w Załączniku Nr 2K ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie.

5) Określenie przedmiotu zamówienia ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 19200000-8 – tkaniny włókiennicze i podobne

6) Wykonawca na własny koszt i na własną odpowiedzialność dostarczy asortyment do miejsca wskazanego w pkt. 2).

7) Dostawa asortymentu musi wystąpić w dzień roboczy u Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 065-150698
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy tkanin do szwalni Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, Oddział w Wołowie.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy tkanin do szwalni Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, Oddział w Wołowie.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy tkanin do szwalni Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, Oddział w Wołowie.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy tkanin do szwalni Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, Oddział w Wołowie.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy tkanin do szwalni Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, Oddział w Wołowie.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy tkanin do szwalni Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, Oddział w Wołowie.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy tkanin do szwalni Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, Oddział w Wołowie.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy tkanin do szwalni Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, Oddział w Wołowie.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 9
Los-Nr.: 9
Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy tkanin do szwalni Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, Oddział w Wołowie.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 10
Los-Nr.: 10
Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy tkanin do szwalni Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, Oddział w Wołowie.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 11
Los-Nr.: 11
Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy tkanin do szwalni Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, Oddział w Wołowie.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019