Lieferungen - 227155-2019

16/05/2019    S94    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Spezialfahrzeuge

2019/S 094-227155

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 067-156450)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej
5272367496
ul. Giełdowa 7/9
Warszawa
01-211
Polen
Kontaktstelle(n): Jacek Gola
Telefon: +48 225349233
E-Mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
Fax: +48 225349341
NUTS-Code: PL91

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.uke.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 6 sztuk Ruchomych Stacji Monitoringowych

Referenznummer der Bekanntmachung: BA.WZP.26.12.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34114000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu jednakowych Ruchomych Stacji Monitoringowych. RSM mają zapewniać prowadzenie działań kontrolno-pomiarowych i monitoringowych w zakresie widma częstotliwości za pomocą posiadanych lub zakupionych w przyszłości urządzeń pomiarowych i sterujących wraz z odpowiednimi antenami montowanymi na maszcie lub bezpośrednio na zabudowywanym samochodzie. Ruchome Stacje Monitoringowe będą umożliwiały prowadzenie tych działań podczas postoju (stacjonarnie), a niektórych także w ruchu (podczas jazdy) z jednoczesnym lokalizowaniem i orientowaniem RSM w terenie. Szczegółowy opis i wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały w załączniku nr 1 do umowy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 067-156450

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 15/05/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 20/05/2019
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 15/05/2019
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 20/05/2019
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: