Dienstleistungen - 227435-2019

16/05/2019    S94    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Verhandlungsverfahren (competitive procedure with negotiation) 

Finnland-Rovaniemi: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2019/S 094-227435

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
LapIT Oy
1637268-5
Rantavitikantie 33
Rovaniemi
96300
Finnland
Kontaktstelle(n): Janne Perälä
E-Mail: janne.perala@lapit.fi
NUTS-Code: FI1

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.lapit.fi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/lapit
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/lapit?id=237144&tpk=c97a3283-c5f3-4b05-aede-7c89cef8e04d
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: julkisomisteinen yhtiö, joka toimii hankintayksikkönä
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Integraatioalusta sekä siihen liittyvät ylläpitopalvelut

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankintayksikkönä tässä hankintalain mukaisessa hankinnassa on LapIt Oy. Hankittavia palveluja voivat käyttää myös kaikki LapIT:n asiakkaat. LapIt:n asiakkuus on hankintalain mukaisesti rajattu omistajiin ja inhouse-yhtiölle sallittuun vähäiseen myyntiin muille. Asiakkaitamme ovat pääosin kuntasektorin, julkishallinnon ja terveydenhuollon organisaatiot. Toimitamme pääasiassa kapasiteetti- ja peruskäyttäjäpalveluita. Rakennamme omistajillemme onnellisen ja huolettoman IT-arjen. Olemme läsnä asiakkaidemme luona ja puhumme samaa kieltä. Hankinnan taustalla on asiakkaidemme tarve kehittää entistä monipuolisempia järjestelmäintergraatioita. Tästä tulee tarve saada integraatioalusta nykyistä laajempaan käyttöön ja samalla varmistaa integraatioasiantuntijaresurssien riittävyys.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 500 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI
Hauptort der Ausführung:

LapIT:n konesalitoiminnot sijaitsevat fyysisesti Rovaniemellä.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan taustalla ovat LapIT:n omat ja sen asiakkaiden integraatiotarpeet ja niiden toteuttaminen yhdenmukaisella ja hyvin hallitulla tavalla. LapIT:n tavoitteena on ottaa käyttöön integraatioiden kehittämistä ja ylläpitoa palveleva Integraatioalusta sekä hankkia myös integraatiotalustan ylläpitoon liittyvät palvelut. Tämän lisäksi LapIT tulee hankkimaan integraatioalustan tarjoajalta asiantuntijatyötä erillisinä toimeksiantoina asiakkaidensa integraatioprojekteihin. Hyödyntämällä integraatioalustaa ja sen palveluita LapIT tulee tarjoamaan integraatiopalveluita myös omille asiakkailleen. Nykyinen integraatioalusta perustuu Frends ja Ensemble, Siirinet (tiedostojen siirto) integraatioalustoihin. Tulevan integraatiopalvelun piiriin kuuluu tällä hetkellä noin seitsemän (7) kpl sisäistä liiketoiminta prosessia (Frends). Nämä liiketoimintaprosessit tulee integroida uuteen ratkaisuun. LapIT:n palvelualustalta tullaan toteuttamaan integraatioita myös mm. Kansaneläkelaitoksen KanTa-palveluun.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 500 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/10/2019
Ende: 30/09/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Sopimus on voimassa kolme (3) vuotta ja sen jälkeen toistaiseksi. Asiakas voi irtisanoa sopimuksen kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla ja tarjoaja kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 3
Höchstzahl: 6
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Hankintayksikkö valitsee sopivimmat neuvottelukumppanit osallistumishakemusten perusteella, joille toimitetaan varsinainen tarjouspyyntö.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Pelkän alustan ja sen ylläpitotyön lisäksi hankintayksikkö voi hankkia valitulta toimittajalta konsultointi- ja tukitöitä sekä tarvittaessa ohjelmistokehitystöitä rajapintatoimintoihin.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Alustavat vaatimukset ja tarjoajaehdokkaisen kelpoisuusehdot on kuvattu liitteenä olevissa tiedostoissa. Tarjouspyynnön lopulliset ehdot sekä tämän osallistumispyynnön liitteenä olevassa alustavassa tarjouspyynnössä olevat liiteviittaukset toimitetaan varsinaisessa tarjouspyynnössä, joka julkaistaan myöhemmin vain neuvotteluihin valituille toimittajaehdokkaille.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Tehtävä toimitussopimus ei sulje pois hankintayksikön mahdollisuutta ostaa samaa palvelua joltain muulta palveluntuottajalta.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/06/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finnland
Telefon: +358 295643300
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/05/2019