Dienstleistungen - 227575-2019

16/05/2019    S94    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Rzeszów: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2019/S 094-227575

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
368302575
ul. Hanasiewicza 17 B
Rzeszów
35-103
Polen
Kontaktstelle(n): P. Michał Jaworski, P. Damian Maciejowski. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z zagadnieniami technicznymi odpowiednich części zadania wymienione zostały w pkt XIII SIWZ
Telefon: +48 134488993/ +48 134488994/ +48 609170688
E-Mail: zamowienia.krosno@wody.gov.pl
NUTS-Code: PL823

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.wody.gov.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Konserwacja rzek, cieków oraz wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. 2”.

Referenznummer der Bekanntmachung: RZ.ROZ.281.6.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja rzek, cieków oraz wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 9
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 9
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja bieżąca potoku Przyrwa.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
45246400
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion rzeszowski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi: ręczne koszenie skarp i dna potoku z wygrabieniem, ręczne wycięcie krzaków na skarpie potoku, wywóz ściętych krzaków, naprawa ubezpieczenia koryta potoku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania I etapu zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/10/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1) Terminy wykonania zamówienia:

1. Rozpoczęcie: I etapu - z dniem zawarcia umowy, II etapu - 1.10.2019 r.

2. Zakończenie: I etapu - do 31.7.2019 r., II etapu – 31.10.2019 r.

2) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 2 150,00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja bieżąca potoku Młynówka.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion rzeszowski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi: ręczne koszenie skarp i dna potoku z wygrabieniem i wywozem, hakowanie dna przy zarośnięciu powierzchni lustra wody, usunięcie powalonych drzew.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania I etapu zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/10/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1) Terminy wykonania zamówienia:

1. Rozpoczęcie: I etapu - z dniem zawarcia umowy, II etapu - 1.10.2019 r.

2. Zakończenie: I etapu - do 31.7.2019 r., II etapu – do 31.10.2019 r.

2) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 1 900,00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja bieżąca potoku Strug.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion rzeszowski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi: ręczne koszenie skarp i dna potoku z wygrabieniem i wywozem, ręczne wycięcie krzaków na skarpie potoku, wywóz ściętych krzaków, wykonanie narzutu kamiennego w miejscu wyerodowanego dna.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/11/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1) Terminy wykonania zamówienia:

1. Rozpoczęcie: 1.10.2019 r.,

2. Zakończenie: do 15.11.2019 r.

2) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 2 450,00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Roboty utrzymaniowe na potoku Graniczny w km 0+000-3+171; 3+684-4+008; 6+251-10+363.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion rzeszowski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi: wykoszenie porostów ręcznie ze skarp oraz dna cieku wraz z wygrabieniem, Wykoszenie porostów z dna cieku, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, rozbiórka faszynady, zatorów z koryta cieku, oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 20/09/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1) Terminy wykonania zamówienia:

1. Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy,

2. Zakończenie: do 20.9.2019 r.

2) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 800,00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Roboty utrzymaniowe na potoku Glemieniec w km 0+000-0+333; 1+100-2+699.

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45246400
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion rzeszowski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi: wykoszenie i wygrabienie skarp potoku, wyhakowanie dna z roślin korzeniących się w dnie, wycięcie zakrzaczeń, roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, przycięcie nawisów ze skarp z wbudowaniem ziemi w wyrwy odcinkowo obustronnie, wywóz ziemi.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/10/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1) Terminy wykonania zamówienia:

1. Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy,

2. Zakończenie: do 31.10.2019 r.

2) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 500,00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Roboty utrzymaniowe na potoku Kraczkowski w km 2+967-8+650.

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion rzeszowski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi: wykoszenie i wygrabienie skarp potoku, wyhakowanie dna z roślin korzeniących się w dnie, wycięcie zakrzaczeń, roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, przycięcie nawisów ze skarp z wbudowaniem ziemi w wyrwy odcinkowo obustronnie, wywóz ziemi.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/10/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1) Terminy wykonania zamówienia:

1. Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy,

2. Zakończenie: 15.10.2019 r.

2) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 800,00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja potoku Terliczka w km 0+000 - 9+461.

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion rzeszowski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi: wykoszenie i wygrabienie skarp potoku, wyhakowanie dna z roślin korzeniących się w dnie, wycięcie zakrzaczeń, roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, przycięcie nawisów ze skarp z wbudowaniem ziemi w wyrwy odcinkowo obustronnie, ręczne plantowanie skarp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 05/11/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Terminy wykonania zamówienia:

1. Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy,

2. Zakończenie: do 5.11.2019 r.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 1 150,00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja potoku Gołębiówka w km 0+000 - 9+500.

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion rzeszowski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi: wykoszenie i wygrabienie skarp potoku, wyhakowanie dna z roślin korzeniących się w dnie z wygrabieniem, wycięcie zakrzaczeń ze skarp z wywozem.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/10/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Terminy wykonania zamówienia:

1. Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy,

2. Zakończenie: do 31.10.2019 r.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 650,00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja odcinkowa Stary Wisłok w km 0+000 - 14+800.

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion rzeszowski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi: wykoszenie i wygrabienie skarp potoku, wyhakowanie dna z roślin korzeniących się w dnie z wygrabieniem, wycięcie zakrzaczeń ze skarp z wywozem.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/11/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Terminy wykonania zamówienia:

1. Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy,

2. Zakończenie: do 15.11.2019 r.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 800,00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja odnogi Starego Wisłoka w km 0+000 - 5+090.

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion rzeszowski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi: wykoszenie i wygrabienie skarp potoku, wyhakowanie dna z roślin korzeniących się w dnie z wygrabieniem, wycięcie zakrzaczeń ze skarp z wywozem.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/11/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Terminy wykonania zamówienia:

1. Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy,

2. Zakończenie: do 15.11.2019 r.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 550,00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja wału p. pow. M. Jasionka, Wisłok 47+570 do 67+800.

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion rzeszowski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi: wykoszenie wraz z wygrabieniem skarp potoku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania I etapu zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 10/10/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Terminy wykonania zamówienia:

1. Rozpoczęcie: I etapu - z dniem zawarcia umowy, II etapu – 20.9.2019 r.

2. Zakończenie: I etapu - do 25.7.2019 r., II etapu – do 10.10.2019 r.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 600,00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Roboty utrzymaniowe na cieku Strzyganka.

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
45246400
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL822
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion przemyski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi: wykoszenie skarp i dna wraz z wygrabieniem, hakowanie dna oraz wycięcie odrostów krzaków wraz z wywiezieniem, roboty związanej z oczyszczeniem przepustów z namułu wraz z wycinką zakrzaczeń, rozbiórka przytamowań i zatorów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/10/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Terminy wykonania zamówienia:

1. Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy

2. Zakończenie: do 31.10.2019 r.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 600,00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Roboty utrzymaniowe na cieku Dopływ z jez. Świętego.

Los-Nr.: 13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45246400
77310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL822
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion przemyski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi: wykoszenie skarp i dna wraz z wygrabieniem, hakowanie dna oraz wycięcie odrostów krzaków wraz z wywiezieniem, roboty związanej z oczyszczeniem przepustów z namułu wraz z wycinką zakrzaczeń, rozbiórka przytamowań i zatorów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/09/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Terminy wykonania zamówienia:

1. Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy

2. Zakończenie: do 30.9.2019 r.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 1 000,00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odcinkowa konserwacja potoku Młynówka (Przybówka) w km 0+000-8+899 w m. Przybówka, Wojaszówka, Bajdy, gm. Wojaszówka i m. Jaszczew, gm. Jedlicze.

Los-Nr.: 14
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
45246400
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion krośnieński

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi: ręczne ścinanie i karczowanie roślinności i krzaków, wywożenie karpiny, gałęzi, również pozostałości po wycince drzew, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i dna cieków, wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, udrożnienie ujściowego odcinka potoku przez przemieszczenie obsuniętej ziemi i wbudowanie w skarpę, oczyszczenie z namułów wylotów drenarskich, rozbiórka zatorów, tam z gałęzi, błota i liści z wywozem i zagospodarowaniem przez wykonawcę.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/10/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Terminy wykonania zamówienia:

1. Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy

2. Zakończenie: do 31.10.2019 r.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 950,00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odcinkowa konserwacja potoku Bierska w km 0+000-5+209 w m. Odrzykoń, gm. Wojaszówka.

Los-Nr.: 15
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
45246400
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion krośnieński

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi: ręczne ścinanie i karczowanie roślinności i krzaków, wywożenie karpiny, gałęzi, również pozostałości po wycince drzew, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i dna cieków, oczyszczenie z namułów wylotów drenarskich, rozbiórka zatorów, tam z gałęzi, błota i liści z wywozem i zagospodarowaniem przez wykonawcę.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/10/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Terminy wykonania zamówienia:

1. Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy

2. Zakończenie: do 31.10.2019 r.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 650,00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odcinkowa konserwacja potoku Glinik w km 0+000-8+223 w m. Frysztak, Glinik Dolny, Glinik Średni, Glinik Górny, gm. Frysztak.

Los-Nr.: 16
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
45246400
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion krośnieński

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi: ręczne ścinanie i karczowanie roślinności i krzaków, wywożenie karpiny, gałęzi, również pozostałości po wycince drzew, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i dna cieków, oczyszczenie z namułów wylotów drenarskich, rozbiórka zatorów, tam z gałęzi, błota i liści z wywozem i zagospodarowaniem przez wykonawcę.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/10/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1) Terminy wykonania zamówienia:

1. Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy

2. Zakończenie: do 31.10.2019 r.

2) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 1 000,00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odcinkowa konserwacja potoku Kopytko (Wysoka) w km 0+000-23+315 w m. Wysoka Strzyżowska, gm. Strzyżów i m. Węglówka, Czarnorzeki, gm. Korczyna.

Los-Nr.: 17
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
45246400
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion krośnieński

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi: ręczne ścinanie i karczowanie roślinności i krzaków, wywożenie karpiny, gałęzi, również pozostałości po wycince drzew, wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, udrożnienie ujściowego odcinka potoku przez przemieszczenie obsuniętej ziemi i wbudowanie w skarpę, oczyszczenie z namułów wylotów drenarskich, rozbiórka zatorów, tam z gałęzi, błota i liści z wywozem i zagospodarowaniem przez wykonawcę.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/10/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Terminy wykonania zamówienia:

1. Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy

2. Zakończenie: do 31.10.2019 r.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 800,00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odcinkowa konserwacja potoku Stępinka w km 0+000-13+398 w m. Cieszyna, Stępina, Glinik Górny, Huta Gogołowska, gm. Frysztak.

Los-Nr.: 18
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
45246400
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion krośnieński

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi: ręczne ścinanie i karczowanie roślinności i krzaków, wywożenie karpiny, gałęzi, również pozostałości po wycince drzew, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i dna cieków, rozbiórka zatorów, tam z gałęzi, błota i liści z wywozem i zagospodarowaniem przez wykonawcę.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/10/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1) Terminy wykonania zamówienia:

1. Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy

2. Zakończenie: do 31.10.2019 r.

2) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 750,00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odcinkowa konserwacja potoku Szufnarówka w km 0+000-10+244 w m. Wiśniowa, Szufnarowa, gm. Wiśniowa.

Los-Nr.: 19
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
45246400
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion krośnieński

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi: ręczne ścinanie i karczowanie roślinności i krzaków, wywożenie karpiny, gałęzi, również pozostałości po wycince drzew, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i dna cieków, wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, oczyszczenie z namułów wylotów drenarskich.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/10/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1) Terminy wykonania zamówienia:

1. Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy

2. Zakończenie: do 31.10.2019 r.

2) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 650,00 PLN

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej:

A) dla części 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na: koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych,

B) dla części 5, 13

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających wykonaniu - robót ziemnych z wbudowaniem ziemi w nasyp lub wyrwy, oczyszczeniu z namułu przepustów, odmuleniu dna potoku

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy:

— dla części 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 usługi zostały wykonane należycie

— dla części 5, 13 roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacjami o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone

W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

Kwalifikacja:

— dla części 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 na podstawie zał. nr 8, 9 do oferty

— dla części 5, 13 na podstawie zał. nr 8a, 9a do oferty.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy według „Wzorów umów” stanowiących załączniki nr 2, 3, 4, 5 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

W dniu 12.3.2019 r. zostało opublikowane Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie nr 2019/S 050-114917, które ma na celu skrócenia terminu składania ofert

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 050-114917
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/05/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/07/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/05/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.5.2019 r. o godz. 11:00 w Zarządzie Zlewni w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno, POLSKA, pok. 509, V piętro

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Wykonawca składa Ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stanowi zał. nr 8 do SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Tak

3) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

4) Wykonawcy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składnych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania:

1. oświadczenia i dokumenty wymienione w par.5 pkt 1-6 oraz 9-10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), z zastrzeżeniem, że informację z KRK, o której mowa w par. 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia Wykonawca składa w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1, 2-4 ww. Rozporządzenia składa dokumenty, zgodnie z par. 7 ww. Rozporządzenia. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument zgodnie z par. 8 ww. Rozporządzenia.

6) Inne dokumenty niewymienione w pkt 5): Formularz oferty, Kosztorys ofertowy; Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, Dowód wniesienia wadium, Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – w przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów Pełnomocnictwo, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy P.z.p. albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019