Dienstleistungen - 228027-2019

16/05/2019    S94    Služby - Dodatečné informace - Otevřené řízení 

Česko-Praha: Bezpečnostní služby

2019/S 094-228027

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 075-178330)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Městská část Praha 8
Národní identifikační číslo: 00063797
Poštovní adresa: Zenklova 1/35
Obec: Praha 8-Libeň
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 180 48
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Kudela
E-mail: tomas.kudela@praha8.cz
Tel.: +420 222805570

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.praha8.cz

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytování bezpečnostních služeb ve vybraných objektech ÚMČ Praha 8

II.1.2)Hlavní kód CPV
79710000 Bezpečnostní služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem činností je zajištění celoroční hlídací, zabezpečovací a dohledové služby objektů a jejich přilehlého okolí včetně obsluhy v místech instalovaných nebo na místo obsluhy technologicky soustředěných signalizačních, kontrolních, zabezpečovacích a monitorovacích systémů a zařízení. Nedílnou součástí služeb je obsluha a monitoring provozu jednotlivých systémů, včetně řádné evidence závad a zajištění předání informací o závadách určeným způsobem příslušným servisním službám.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/05/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 075-178330

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 20/05/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 27/05/2019
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 20/05/2019
Místní čas: 10:10
Má být:
Datum: 27/05/2019
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: