Dienstleistungen - 228143-2019

16/05/2019    S94    - - Dienstleistungen - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Rumänien-Bukarest: Reparatur und Wartung von Flugtriebwerken

2019/S 094-228143

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Inspectoratul General de Aviație al M.A.I.
24367374
Calea Ion Zăvoi nr. 14
Bucureşti
013696
Rumänien
Telefon: +40 213104399
E-Mail: achizitie.ia@mai.gov.ro
Fax: +40 213113909
NUTS-Code: RO321

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.aviatie.mai.gov.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.aviatie.mai.gov.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Negociere fără publicare prealabilă în vederea atribuirii de acorduri-cadru de prestare servicii de reparații și întreținere a avionului Cessna Citation V — Lot II

Referenznummer der Bekanntmachung: 24367374/2018/13
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50211210
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321
Hauptort der Ausführung:

Locul de dispunere al aeronavei — Scoala Superioara de Aviatie Civila.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Servicii de reparație capitală pentru motoarele avionului produse de P&WC model JT15D-5A cu seriile PCE-108401 și PCE-108409, minim 2 reparații – maxim 4 reparații.

Detalii motoare:

— PCE-108401 fabricat în aprilie 1992 (TSN 6992:19 Fh, CSN 5906), reparație capitală precedentă în 25.2.2002 (TSN 3454.3 Fh, CSN 2851),

— PCE-108409 fabricat în mai 1992 (TSN 6899:07 Fh, CSN 5882), reparație capitală precedentă în 3.4.2002 (TSN 3401.1 Fh, CSN 2862).

Servicii de închiriere motoare de schimb în perioada derularii reparației capitale a motoarelor aeronavei.

— maxim 200 ore de zbor/120 zile cu un minim de 30 ore de zbor pe lună,

— motoarele închiriate vor avea o resursă minimă de 200 ore de zbor.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 228-522386

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 18939
Bezeichnung des Auftrags:

Negociere fără publicare prealabilă în vederea atribuirii de acorduri-cadru de prestare servicii de reparații și întreținere a avionului Cessna Citation V — Lot II

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
09/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Arpiem Aviation
RO33519692
Otopeni
075100
Rumänien
Telefon: +40 722564848
E-Mail: luana.vasile@arpiem.ro
NUTS-Code: RO322
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 2 068 092.00 USD

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/05/2019

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
50211210
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de reparație capitală pentru motoarele avionului produse de P&WC model JT15D-5A cu seriile PCE-108401 și PCE-108409, minim 2 reparații – maxim 4 reparații.

Detalii motoare:

— PCE-108401 fabricat în aprilie 1992 (TSN 6992:19 Fh, CSN 5906), reparație capitală precedentă în 25.2.2002 (TSN 3454.3 Fh, CSN 2851),

— PCE-108409 fabricat în mai 1992 (TSN 6899:07 Fh, CSN 5882), reparație capitală precedentă în 3.4.2002 (TSN 3401.1 Fh, CSN 2862).

Servicii de închiriere motoare de schimb în perioada derularii reparației capitale a motoarelor aeronavei.

— maxim 200 ore de zbor/120 zile cu un minim de 30 ore de zbor pe lună,

— motoarele închiriate vor avea o resursă minimă de 200 ore de zbor.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 48
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 2 491 809.00 USD
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Arpiem Aviation
RO33519692
Otopeni
075100
Rumänien
Telefon: +40 722564848
E-Mail: luana.vasile@arpiem.ro
NUTS-Code: RO322
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Modificările necesare pentru îndeplinirea obiectului contractului nu reprezintă modificări substanțiale, ci modificări în condiții excepționale, ce au fost efectuate, așa cum prevede și Instrucțiunea 3/2017 emisă de ANAP, prin act adițional. Schimbarea contractantului este imposibilă din motive tehnnice și economice, fiind abosolut necesară achiziționarea de servicii suplimentare, ce nu au fost prevăzute la nivelul caietului de sarcini sau al documentației de atribuire, de la contractantul inițial pentru finalizarea contractului, respectiv reparația capitală a motoarelor aeronavei. Serviciile sunt indispensabile pentru atingerea obiectivelor și cerințelor de calitate și performanță a acordului-cadru, iar schimbarea contractantului inițial ar conduce la creșterea semnificativă a costurilor pentru efectuarea reparației capitale a motoarelor.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Necesitatea unor lucrari, servicii sau produse aditionale din partea contractantului/concesionarului initial [articolul 43 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/25/UE].

Descrierea motivelor economice sau tehnice si a inconvenientei sau a dublarii costurilor care implica schimbarea contractantului: este necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor produse servicii sau lucrari suplimentare. Schimbarea contractantului este imposibila din urmatoarele considerente: nu poate fi realizata din motive tehnice.

Descrierea motivelor: inspecțiile aferente reparației capitale se fac doar în stații de reparație special autorizate și echipate, ce au acces la manualele de reparație capitală.La momentul actual subcontractantul asocierii S, la care se află motoarele în procesul de reparație capitală, nu poate finaliza inspecț [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 2 068 092.00 USD
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 2 491 809.00 USD