Entfällt - 228433-2019

16/05/2019    S94    - - Entfällt - Europäische Gesellschaft - Entfällt 

die Slowakei-Bratislava: HappyFrog SE

2019/S 094-228433

Europäische Gesellschaft

Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE)

(ABl. L 294 vom 10.11.2001, S. 1)

Eintragung

 1.Firma der SE:

HappyFrog SE, Bratislava, Slowakei
 2.Datum der Eintragung:

6.4.2019
 3.Ort der Eintragung:

Slovenská republika, Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 5994/B
 4.Nummer der Eintragung:

52 280 781
 5.Veröffentlichung

Datum: 10.4.2019
Ort: Obchodný vestník č. 71/2019 – R034624
Titel:
 6.Geschäftszweig:

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
4. prípravné práce k realizácii stavby
5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
6. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
7. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
8. vedenie účtovníctva
9. administratívne služby
10. finančný lízing
11. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
12. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
13. faktoring a forfaiting
14. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
15. prenájom hnuteľných vecí
16. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
17. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
18. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
19. skladovanie a pomocné činnosti v doprave
20. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
21. čistiace a upratovacie služby
 7.Sitz:

Legionárska 1, 831 04 Bratislava–mestská časť Nové Mesto, SLOVENSKÁ REPUBLIKA