Lieferungen - 232075-2022

Submission deadline has been amended by:  269522-2022
03/05/2022    S86

Finnland-Kemi: Krankenwagen

2022/S 086-232075

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationale Identifikationsnummer: 0828618-9
Postanschrift: Kauppakatu 25
Ort: Kemi
NUTS-Code: FI1D7 Lappi
Postleitzahl: 94100
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Tiia Kauppinen
E-Mail: hankintapalvelut@lpshp.fi
Telefon: +358 16243111
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.lpshp.fi/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/lpshp?id=387765&tpk=11c2a2bf-8b56-4865-88fe-8c11ff96062d
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/lpshp?id=387765&tpk=11c2a2bf-8b56-4865-88fe-8c11ff96062d
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ambulanssien hankinta

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34114121 Krankenwagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä pyytää ystävällisesti tarjoustanne ensihoitopalveluun hankittavista liitteiden mukaisista sairaankuljetusajoneuvoista sekä niiden alustan huolto-/huolenpitopalveluista kaudelle 1.8.2022 – 31.7.2024. Hankintayksikkö varaa oikeuden jatkaa hankintoja kolmella 1 vuoden optiolla.

Sairaankuljetusajoneuvot hankitaan rakennettuna valmiiksi sisältäen sekä alustan, korityön, laitteiston ja välineistön sekä huolenpitosopimuksen alustalle (alustan huoltosopimusaika on neljä vuotta).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankintaan tulee sisältyä alustan ja tarvittavat korin muutostyöt (myöhemmin korityö) oheisten liitteiden mukaisesti. Tarjottavan ajoneuvon on oltava uusi. Emme hyväksy käytettyjä tai esittelykäytössä olleita ajoneuvoja. Tarjous pyydetään yhdessä alustasta ja korityöstä kuitenkin niin, että huolenpitosopimus koskee ainoastaan alustaa. Huolenpitosopimus koskee vaativassa käytössä olevia sairaankuljetusajoneuvoja ja huolto-ohjelman on oltava tämän vaatimuksen mukainen. Huollon vasteajat on määritelty erikseen. Huolto-ohjelma liitetään sopimuksen liitteeksi. Lisäksi pyydetään tarjoukset liitteissä mainituista tuotteista. Tilaaja varaa mahdollisuuden optiona hankkia valitulta tarjoajalta näitä tuotteita erillisillä päätöksillä.

Kaksi sairaankuljetusajoneuvoa tullaan hankkimaan vuoden 2023 aikana. Toimitusaikataulusta voidaan perustelluin syin joustaa ja neuvotella toimitusaikataulu erikseen tilauksen yhteydessä. Neuvoteltu toimitusaikataulu ei kuitenkaan saa olla ko. koritehtaan keskimääräistä toimitusaikaa pidempi. Koritehtaan tulee ilmoittaa keskimääräinen toimitusaika. Sairaankuljetusajoneuvojen käyttöönotto tapahtuu käyttöönottotarkastuksen jälkeen. Kts. Tarjouspyyntö: Muut tiedot – Kokonaismäärä tai laajuus.

Tarjottujen sairaankuljetusajoneuvojen on täytettävä kaikki pakottavat vaatimukset, jotka on esitetty kohdassa "Hankinnan kriteerit" sekä liitteissä 1 ja 2. Alustan ja korityön vaatimukset perustuvat sairaankuljetusajoneuvojen vaativaan käyttötarkoitukseen ja toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin sekä kiireellisessä ensihoidossa että potilassiirtokuljetuksissa. Vaatimukset perustuvat työturvallisuuslakeihin ja työturvallisuuden asettamiin vaatimuksiin erityisoloissa ja potilasturvallisuusvaatimuksiin. Korityön on vastattava niiltä osin standardin SFS EN 1789:2020 ja SFS - EN 1865-1 + A1 vaatimukset kuin siitä poikkeamisesta ei ole erikseen tilaajan vaatimuksissa mainittu.

Ambulanssille asetetut tekniset vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteissä:

- alustan vaatimukset, liite 1

- korityön vaatimukset/hoitotason yksikkö, liite 2 sekä kuvat liitteinä 2.1 - 2.5

Edellä mainitut liitteet tulee täyttää ja ladata tarjouksen liitteeksi.

Alustan huolenpitosopimuksen sisältö on kuvattu tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Optiot 1 + 1 + 1 vuosi.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Katso tarjouspyynnön kohta "kokonaismäärä tai laajuus".

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Sairaankuljetusajoneuvon tulee olla teknisiltä ominaisuuksiltaan sellainen, että se täyttää Suomessa voimassa olevat ajoneuvoja koskevat tieliikennelainsäädännön ja tieliikennelainsäädännön nojalla annetut säädökset sekä täyttävät ECE 14, ECE 17, 74/60/ETY ja 78/632/ETY -vaatimukset ja standardin EN 1789 vaatimukset. Mikäli standardit ovat ristiriidassa tarjouspyynnön kanssa, noudatetaan tarjouspyynnön vaatimuksia.

Korityön valmistajan tulee noudattaa ajoneuvoalustan päällirakenneohjeita kaikissa korimuutostöissä.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 09:15

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/04/2022