Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 233644-2022

03/05/2022    S86

Suomi-Tampere: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2022/S 086-233644

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2844561-8
Postiosoite: Kalevantie 4
Postitoimipaikka: TAMPERE
NUTS-koodi: FI197 Pirkanmaa
Postinumero: 33100
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: tau@tuni.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.tuni.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Korkeakouluyhteisö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tampereen korkeakoulusäätiö sr - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - IT-palveluiden suunnittelun ja hallinnan asiantuntijapalvelut

Viitenumero: 382085
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat asiantuntijapalvelut it-palveluiden suunnittelu- ja hallintapalveluihin asiakaskohtaisen sopimuskauden ajaksi. Sopimuskauden alkamisen tavoite on ollut 13.4.2022 ja sopimuskausi päättyy viimeistään 12.4.2026. Toimeksiannoista sovitaan sopimuskauden aikana.

Hankinnan ilmoitetussa kokonaisarvossa on mukana yhden (1) vuoden optio.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 1 109 700.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat asiantuntijapalvelut it-palveluiden suunnittelu- ja hallintapalveluihin asiakaskohtaisen sopimuskauden ajaksi. Sopimuskauden alkamisen tavoite on ollut 13.4.2022 ja sopimuskausi päättyy viimeistään 12.4.2026. Toimeksiannoista sovitaan sopimuskauden aikana.

Hankinnan ilmoitetussa kokonaisarvossa on mukana yhden (1) vuoden optio.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Asiantuntijoiden kokemus ja/tai osaaminen / Painotus: 50
Hinta - Painotus: 50
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Asiakkaalla on mahdollisuus jatkaa sopimuskautta enintään 12 kuukauden mittaisella optiokaudella.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Hankintasopimus projektipäällikkö- ja asiantuntijapalveluiden hankinnasta

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
01/04/2022
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: KPMG Oy Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI18054859
Postiosoite: Töölönlahdenkatu 3 A
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00101
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 1 109 700.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa
Arvo tai osuus, joka teetetään todennäköisesti alihankintana kolmansilla
Osuus: 40 %
Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:

Tiettyyn asiantuntijarooliin sidottu asiantuntijatyö.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28/04/2022