Bauleistung - 236621-2020

22/05/2020    S99    Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Bauarbeiten

2020/S 099-236621

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 046-107808)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
Postanschrift: ul. Reymonta 20
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-059
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aldona Korba-Jończyk
E-Mail: zp@zim.krakow.pl
Telefon: +48 123418586

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://zim.krakow.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórza, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego nr ZIM/K2.21/16 pn. „Budowa Centrum Kultury Ruczaj”.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZIM.ZP.262.2.2.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana.

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 i następny ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp).

3. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy zakupowej.

4. Szacowana wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. kwotę 5 350 000 EUR.

5. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert,a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 046-107808

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 25/05/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 22/06/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 25/05/2020
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 22/06/2020
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: