Lieferungen - 236965-2020

22/05/2020    S99    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Kroatien-Dubrovnik: Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte

2020/S 099-236965

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dubrovačko-neretvanska županija
Nationale Identifikationsnummer: 32082115313
Postanschrift: Pred Dvorom 1
Ort: Dubrovnik
NUTS-Code: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Postleitzahl: 20000
Land: Kroatien
Kontaktstelle(n): Maro Hađija
E-Mail: nabava@dubrovnik-neretva.hr
Telefon: +385 20351448
Fax: +385 20351489

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.dnz.hr

Adresse des Beschafferprofils: www.dnz.hr

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0018875
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Predmet nabave je nabava opreme Dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema s nazivom grupa predmeta nabave

Referenznummer der Bekanntmachung: NVV-01/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33000000 Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmet nabave je nabava opreme: Dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema s nazivom grupa predmeta nabave (Grupa 1.: Nabava ultrazvukova i pripadajućih sondi, Grupa 2.: Medicinski uređaji, Grupa 3.: Medicinska oprema, *Grupa 4.: Nabava za dentalnu medicinu dijagnostika -digitalni ortopan, *Grupa 5.: Nabava za dentalnu medicinu-oprema-stomatološka stolica)

Temeljem članka 23. stavka 3. točke 2. ZJN-a 2016 za Grupe 4. i 5. primjenjuju se pravila koja vrijede za jednostavnu nabavu, u skladu s Pravilnikom o provođenju postupaka jednostavne nabave Dubrovačko-neretvanske županije, KLASA: 406-01/17-02/17, ur. broj: 2117/1-01-17-01, od 28. veljače 2017. godine („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, br. 4/17).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 764 560.00 HRK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Grupa 1.: Nabava ultrazvukova i pripadajućih sondi

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33000000 Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Hauptort der Ausführung:

Mjesto isporuke i instalacije robe su lokacije Doma zdravlja Dubrovnik (Dr. A.Starčevića 1, 20 000 Dubrovnik) i Doma zdravlja Vela Luka (Kale 1, 20 270 Vela Luka) (fco lokacije) – Prilog 1a. -1c. –

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Grupa 1.: Nabava ultrazvukova i pripadajućih sondi

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Kriterij Trajanja produženog jamstvenog roka KPJR (20 % udjela u ukupnoj ocjeni) / Gewichtung: 0,2
Preis - Gewichtung: 0,8
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 880 000.00 HRK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“ (oznaka

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Grupa 2.: Medicinski uređaji

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33000000 Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Hauptort der Ausführung:

Mjesto isporuke i instalacije robe su lokacije Doma zdravlja Dubrovnik (Dr. A.Starčevića 1, 20 000 Dubrovnik) i Doma zdravlja Vela Luka (Kale 1, 20 270 Vela Luka) (fco lokacije) – Prilog 1a. -1c. –

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Grupa 2.: Medicinski uređaji

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Kriterij Trajanja produženog jamstvenog roka KPJR (20 % udjela u ukupnoj ocjeni) / Gewichtung: 0,2
Preis - Gewichtung: 0,8
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 349 600.00 HRK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“ (oznaka

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Grupa 3.: Medicinska oprema

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33000000 Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Hauptort der Ausführung:

Mjesto isporuke i instalacije robe su lokacije Doma zdravlja Dubrovnik (Dr. A.Starčevića 1, 20 000 Dubrovnik) i Doma zdravlja Vela Luka (Kale 1, 20 270 Vela Luka) (fco lokacije) – Prilog 1a. -1c. –

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Grupa 3.: Medicinska oprema

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Kriterij Trajanja produženog jamstvenog roka KPJR (10 % udjela u ukupnoj ocjeni) / Gewichtung: 0,1
Preis - Gewichtung: 0,9
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 334 960.00 HRK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“ (oznaka

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti i dokumenti kojim se dokazuje ispunjavanje kriterija.

Svaki gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni ESPD obrazac: Dio IV. Kriteriji za odabir, odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1. – za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje uvjete sposobnosti:

— izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

7.16. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima i stručnim pravilima

Odabrani ponuditelj mora dokazati da ispunjava sljedeće uvjete:

Za grupe 1.,2, i 3.

a) da je ponuditelj upisan u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode za pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, te da ponuditelj ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj ima sjedište ukoliko je ponuditelj pravna ili fizička osoba sa sjedištem u Europskoj uniji, sukladno članku 47. Zakona o medicinskim proizvodima

b) da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u EU, sukladno članku 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13) – dostavljaju isključivo ponuditelji koji nude medicinske proizvode iz trećih zemalja - treće zemlje su države koje nisu članice EU i Europskog gospodarskog prostora

c) ako proizvođač medicinskog proizvoda ima sjedište u Republici Hrvatskoj ili ovlašteni zastupnik, za proizvođača sa sjedištem u trećim zemljama, ima sjedište u Republici Hrvatskoj, ponuditelj je obvezan dostaviti dokaz o upisu proizvođača medicinskog proizvoda u očevidnik proizvođača medicinskog proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, sukladno članku 28. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/2013)

Za grupe 1., 2, i 3.

1. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb, o upisu u očevidniku veleprodaje medicinskih proizvoda temeljem članka 47., 51., 52. i 53. Zakona o medicinskim proizvodima („Narodne novine“ br. 76/2013.), za pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje obavljaju promet medicinskih proizvoda na veliko i pravne i fizičke osobe koje obavljaju uvoz medicinskih proizvoda iz trećih zemalja, a imaju zastupnika sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, odnosno važeći akt sukladno

Članku 91. i članku 92. Zakona o medicinskim proizvodima („Narodne novine“ br. 76/2013.).

I/ili

2. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb, o upisu proizvođača medicinskih proizvoda u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda temeljem članka 28. i 29. Zakona o medicinskim proizvodima („Narodne novine“ br. 76/13), koje mora biti dostavljeno samo za proizvođače koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i za proizvođače sa sjedištem u trećim zemljama čiji ovlašteni zastupnici imaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

Pravne i fizičke osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske, a unutar EU, ne dostavljaju ovo Rješenje, nego važeće ovlaštenje ako je ono potrebno u državi njihovog sjedišta. Navedeno ovlaštenje odnosi se isključivo na gospodarske subjekte/ponuditelje sa sjedištem izvan RH, a unutar EU, odnosno ponuditelji sa sjedištem izvan RH, a unutar EU, ne dostavljaju takvo ovlaštenje za proizvođača medicinskih proizvoda koje nude, ako takav proizvođač ima sjedište izvan RH, a unutar EU.

U slučaju da odabrani ponuditelj nudi medicinski proizvod iz trećih zemalja (zemlje koje nisu članice EU) bit će u obvezi dostaviti dokument u kojem je navedeno da proizvođač nuđenih medicinskih proizvoda ima ovlaštenog zastupnika u EU (naziv i sjedište), sukladno članku 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13 i 9014).

Ukoliko ponuditelj nudi proizvod/e iz trećih zemalja, a isti nije/nisu medicinski proizvod/i, ponuditelj nije obvezan za te proizvode dostaviti dokaz da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u EU sukladno članku 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13), već Izjavu s popisom nemedicinskih proizvoda.

Ako ponuditelj namjerava dati dio ugovora podugovaratelju, a za izvršenje toga dijela ugovora u državi sjedišta gospodarskog subjekta propisano je posjedovanje određenog ovlaštenja ili članstva u određenoj organizaciji, ponuditelj mora dokazati naručitelju da podugovaratelj posjeduje određeno ovlaštenje ili članstvo.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, ovi uvjeti utvrđuju se za sve članove zajednice posebno.

Gospodarski subjekt mora tr

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/06/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Kroatisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/06/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Dubrovnik, Pred Dvorom 1.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Projekt „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“ (oznaka projekta: KK.08.1.1.02)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postanschrift: Koturaška cesta 43/IV
Ort: Zagreb
Postleitzahl: 10000
Land: Kroatien
E-Mail: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Fax: +385 14559933

Internet-Adresse: www.dkom.hr

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/05/2020