Lieferungen - 237029-2020

22/05/2020    S99    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Danzig: Instrumente zum Prüfen von physikalischen Eigenschaften

2020/S 099-237029

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej ARMAAG
Postanschrift: ul. Brzozowa 15A
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-243
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Stupakowska
E-Mail: malgorzata.stupakowska@um.sopot.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://armaag.gda.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: fundacja
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa systemu monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.1.2020.RPO
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38400000 Instrumente zum Prüfen von physikalischen Eigenschaften
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej.

2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części:

1) część nr 1 dostawa dwóch nowych stacji monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej, prac budowlanych i montażem urządzeń:

a) w Gdańsku przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego/Złota Karczma – rondo Jacka Kaczmarskiego,

b) w Sopocie przy skrzyżowaniu ul. Polnej/ul. Bitwy pod Płowcami;

2) część nr 2 rozbudowa (dostawa, instalacja i wdrożenie wyposażenia) istniejących stacji monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej:

a) w Gdańsku przy ul. Wyzwolenia – stacja PmGdaWyzw03,

b) w Gdyni przy ul. Porębskiego – PmGdyPoremb04,

c) w Gdyni przy ul. Szafranowej – PmGdySzaf09N,

d) w Gdańsku przy ul. Brzozowej – centrala CAS.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 1 411 364.00 PLN / höchstes Angebot: 1 411 364.00 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa dwóch nowych stacji monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej, prac budowlanych i montażem urządzeń

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44211100 Mobile, modulare Containergebäude
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Gdańsk i Sopot, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Podstawowym celem zamówienia jest realizacja projektu pn.: „Rozbudowa monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej”, polegająca na:

Część 1 – zwiększenie liczby stacji pomiarowych sieci ARMAAG:

Przedmiotem zamówienia w części pierwszej jest dostawa 2 szt. stacji monitoringu powietrza wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej, prac budowlanych i montażem urządzeń:

— do pomiarów zanieczyszczeń komunikacyjnych w Gdańsku przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego/Złota Karczma – rondo Jacka Kaczmarskiego,

— do pomiarów tła miejskiego w uzdrowisku Sopot przy skrzyżowaniu ul. Polnej/ul. Bitwy pod Płowcami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji postępowania – załącznik nr 7 do SIWZ, tabela A i B, wzór tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego,składany wraz z ofertą. Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego stanowi treść oferty.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie finansowane jest w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko 2014–2020”, osi priorytetowej 10 Energia, działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowa RPPM.10.04.00-22-0008/19-00.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa (dostawa, instalacja i wdrożenie wyposażenia) istniejących stacji monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38120000 Meteorologische Instrumente
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Gdańsk, Gdynia, Sopot, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Podstawowym celem zamówienia jest realizacja projektu pn.: „Rozbudowa monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej”, polegająca na:

Część 2 – rozszerzenie zakresu pomiarowego w stacjach istniejących o pomiar równoczesny pyłu PM10 i PM2,5.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 analizatorów do ciągłego, automatycznego pomiaru stężeń pyłu zawieszonego PM10/PM2.5 i jednego referencyjnego pobornika pyłu PM z wymiennymi głowicami 10 μm i 2,5μm oraz dodatkowego serwera w centrali CAS w siedzibie zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji postępowania – załącznik nr 7 do SIWZ,tabela A i B, wzór tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego, składany wraz z ofertą. Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego stanowi treść oferty.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie finansowane jest w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego programu operacyjnego „infrastruktura i środowisko 2014–2020”, osi priorytetowej 10 Energia, działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowa RPPM.10.04.00-22-0008/19-00.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 034-079358
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 2 nowych stacji monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej, prac budowlanych i montażem urządzeń

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Envimet Services sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Balicka 255
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-198
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 915 450.00 PLN
Niedrigstes Angebot: 1 125 991.20 PLN / höchstes Angebot: 1 125 991.20 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa (dostawa, instalacja i wdrożenie wyposażenia) istniejących stacji monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Envimet Services sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Balicka 255
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-198
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 243 000.00 PLN
Niedrigstes Angebot: 298 877.70 PLN / höchstes Angebot: 298 877.70 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI uPzp, przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów uPzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie uPzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 uPzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

9. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.

13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020