Lieferungen - 237443-2020

22/05/2020    S99    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Katowice: Kraftfahrzeuge

2020/S 099-237443

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 060-143346)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: ul. Obroki 140
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-833
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Teresa Manowska
E-Mail: przetargi@mpgk.com.pl
Telefon: +48 323587657
Fax: +48 323587661

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mpgk.com.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa do MPGK Sp. z o.o. w Katowicach fabrycznie nowych specjalistycznych pojazdów ciężarowych, zasilanych gazem CNG

Referenznummer der Bekanntmachung: PN/8/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34100000 Kraftfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych specjalistycznych pojazdów ciężarowych zasilanych gazem ziemnym CNG. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: nr 4 dla zadania nr 1, nr 4.1 dla zadania nr 2, nr 4.2 dla zadania nr 3, nr 4.3 dla zadania nr 4, nr 4.4 dla zadania nr 5, nr 4.5 dla zadania nr 6

Miejsce dostawy: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt i własne ryzyko na adres Zamawiającego (MPGK Sp. z o.o., ul. Obroki 140, 40-833 Katowice, POLSKA), oraz przeszkolić pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 060-143346

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Okres w miesiącach: 5

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

muss es heißen:

Okres w miesiącach: 8

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Okres w miesiącach: 5

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

muss es heißen:

Okres w miesiącach: 8

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Okres w miesiącach: 4

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

muss es heißen:

Okres w miesiącach: 8

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Okres w miesiącach: 4

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

muss es heißen:

Okres w miesiącach: 8

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Okres w miesiącach: 3

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

muss es heißen:

Okres w miesiącach: 6

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 25/05/2020
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 04/06/2020
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 26/06/2020
muss es heißen:
Tag: 03/08/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 25/05/2020
Ortszeit: 09:18
muss es heißen:
Tag: 04/06/2020
Ortszeit: 09:18
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: