Dienstleistungen - 237762-2020

22/05/2020    S99    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Tschechien-Prag: Untersuchung von Verschmutzungen

2020/S 099-237762

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Městská část Praha 5
Nationale Identifikationsnummer: 00063631
Postanschrift: náměstí 14. října 4
Ort: Praha 5
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 150 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Kruták & Partners, advokátní kancelář, s.r.o. - Michaela Švachová
E-Mail: administrace@krutakpartners.cz
Telefon: +420 222261460

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.praha5.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.praha5.cz/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Monitoring pro Motolskou skládku, Praha 5

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90715000 Untersuchung von Verschmutzungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

— provádění monitoringu vod v lokalitě skládky Motol a v jejím okolí a to po celou dobu trvání veřejné zakázky, monitoring bude prováděn v četnosti 1x za 3 měsíce, celkově tedy budou 4 etapy monitoringu po dobu trvání veřejné zakázky,

— provádění geotechnického monitoringu zaměřeného na deformaci tělesa skládky, a to po celou dobu trvání veřejné zakázky, monitoring bude prováděn v četnosti 1x za 6 měsíců, celkově tedy budou 2 etapy monitoringu po dobu trvání veřejné zakázky,

— součástí prováděných prací (fyzického měření) bude závěrečná monitorovací zpráva, tj. písemný výstup z každého prováděného monitoringu.

Podrobně viz ZD.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 248 000.00 CZK
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90740000 Schadstoffrückverfolgung und -überwachung und Sanierung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Hauptort der Ausführung:

Městská část Praha 5, zejména pak území skládky Motol umístěné na pozemcích parc. č. 430/1, 431, 432, 436, 437, 438, 439/1, 440/1, vše v katastrálním území Motol, okres Hlavní město Praha.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

— provádění monitoringu vod v lokalitě skládky Motol a v jejím okolí a to po celou dobu trvání veřejné zakázky, monitoring bude prováděn v četnosti 1x za 3 měsíce, celkově tedy budou 4 etapy monitoringu po dobu trvání veřejné zakázky,

— provádění geotechnického monitoringu zaměřeného na deformaci tělesa skládky, a to po celou dobu trvání veřejné zakázky, monitoring bude prováděn v četnosti 1x za 6 měsíců, celkově tedy budou 2 etapy monitoringu po dobu trvání veřejné zakázky,

— součástí prováděných prací (fyzického měření) bude závěrečná monitorovací zpráva, tj. písemný výstup z každého prováděného monitoringu.

Podrobně viz ZD.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Hodnocení nabídek neproběhlo, neboť zadávací řízení bylo vedeno s jedním účastníkem.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Neue Bauleistungen/Dienstleistungen, die in der Wiederholung ähnlicher Bau- oder Dienstleistungen bestehen und die gemäß den strengen Vorschriften der Richtlinie vergeben werden
Erläuterung:

Zadavatel se rozhodl použít jednací řízení bez uveřejnění na základě ustanovení § 66 zákona.

Zadavatel zvolil formu jednacího řízení bez uveřejnění na základě § 66 zákona (dále jen „opční právo“), kdy podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění jsou splněny následovně:

Jedná se o služby, které byly prováděny již v rámci smlouvy na základě původního zadávacího řízení s názvem „Vypracování analýzy rizik, studie proveditelnosti, monitoring a projektový manažer pro motolskou skládku“, zveřejněného ve VVZ pod evidenčním č. 632466 (dále jen „Původní veřejná zakázka“). Tyto služby (uvedené v čl. 3.1.4 a 3.1.5 zadávací dokumentace Původní veřejné zakázky) budou obsahově stejné jako v Původní veřejné zakázce po ukončení účinnosti smlouvy uzavřené na plnění Původní veřejné zakázky. Jde tedy o nové služby, které jsou opakováním původních služeb.

a) Nové služby budou zadány témuž dodavateli jako v Původní veřejné zakázce - GEOtest, a.s.

b) V zadávací dokumentaci Původní veřejné zakázky bylo opční právo dle § 66 zákona uvedeno v čl. 3.5, kde byl uveden i rozsah těchto nových služeb. Původní zadávací řízení bylo zahájeno způsobem dle § 212 zákona.

c) Předpokládaná hodnota byla v zadávací dokumentaci Původní veřejné zakázky uvedena v čl. 3.5 takto: „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 23 181 444 CZK bez DPH, z toho předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez opčního práva činí 17 831 880 CZK bez DPH, předpokládaná hodnota opčního práva pak činí 5 349 564 CZK bez DPH.“

d) Smlouva na Původní veřejnou zakázku byla uzavřena dne 12. 4. 2017, tudíž i podmínka 3 let zahájení jednacího řízení bez uveřejnění od uzavření původní smlouvy je splněna.

e) Cena Původní veřejné zakázky je 16 494 000 CZK bez DPH. Předpokládaná hodnota opčního práva pak činí 5 349 564 CZK bez DPH. Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 248 000 CZK bez DPH, jsou splněny obě podmínky dle § 66 písm. e) zákona.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4B1420
Bezeichnung des Auftrags:

Monitoring pro Motolskou skládku, Praha 5

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GEOtest, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 46344942
Postanschrift: Šmahova 1244/112
Ort: Brno - Slatina
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postleitzahl: 627 00
Land: Tschechien
E-Mail: info@geotest.cz
Telefon: +420 548125111
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 248 000.00 CZK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 248 000.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020