Dienstleistungen - 237903-2020

22/05/2020    S99    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

die Niederlande-Drachten: Straßentransport/-beförderung

2020/S 099-237903

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gemeente Smallingerland
Nationale Identifikationsnummer: 10508761
Postanschrift: Gauke Boelensstraat 2
Ort: Drachten
NUTS-Code: NL NEDERLAND
Postleitzahl: 9203 RM
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): Claudia Csizmadia
E-Mail: csizmadia@its-projects.nl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.smallingerland.nl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zwem- en gymvervoer

Referenznummer der Bekanntmachung: 20.1014.CC
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60100000 Straßentransport/-beförderung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Het zwem-/gymvervoer betreft het vervoer van leerlingen uit de gemeente Smallingerland van school naar het zwembad of gymzaal en vice versa.

De vervoerder aan wie de opdracht tot uitvoering wordt gegund dient tevens zorg te dragen voor een centrale aansturingseenheid voor de organisatie, coördinatie, kwantitatieve, kwalitatieve en administratieve beheersing en de klachtenafhandeling van het gehele vervoer. De dienstverlening betreffende de uitvoering en de coördinatie van het vervoer dient te geschieden op basis van de in het beschrijvend document en eventuele Nota('s) van inlichtingen genoemde minimumeisen en voorwaarden.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60140000 Bedarfspersonenbeförderung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Het aantal leerlingen zal ongeveer 1 598 betreffen (ca .1 349 leerlingen (incl. begeleiders) voor het zwemvervoer en ca. 249 leerlingen (incl. begeleiders) voor het gymvervoer).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

N.v.t.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 065-155484
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

De thans onvoorziene gevolgen van het Coronavirus en van de Corona-maatregelen voor de opdracht Zwem-/gymvervoer ten behoeve van de gemeente Smallingerland, heeft de gemeente Smallingerland na een uitvoerige beschouwing doen besluiten dat de onderhavige aanbesteding niet kan leiden tot gunning van de opdracht in overeenstemming met de beginselen en voorschriften van het aanbestedingsrecht. De gemeente Smallingerland ziet zich derhalve genoodzaakt de aanbesteding in te trekken.

Reden daartoe is dat het ingevolge de huidige ontwikkelingen, voor de gemeente Smallingerland niet te voorzien is of er met ingang van het schooljaar 2020-2021 nog behoefte is aan zwem-/gymvervoer dan wel op welke manier invulling zal worden gegeven aan dit vervoer dan wel wat de omvang van de opdracht zal zijn. Hierdoor is de relevantie van de opdracht als beschreven in het beschrijvend document d.d. 27.3.2020 komen te vervallen.

Op grond van paragraaf 5.6. b. van het Beschrijvend document heeft de gemeente Smallingerland het recht de aanbesteding definitief te beëindigen waaraan geen recht op schadevergoeding kan worden ontleend.

Indien een belanghebbende zich niet kan vinden in de beslissing om de aanbesteding in te trekken en/of de daaromtrent verstrekte motivering, dient hij – op straffe van niet-ontvankelijkheid en verval van recht - binnen een termijn van twintig (20) kalenderdagen na dagtekening van de verzending van deze mededeling, oftewel uiterlijk op maandag 8.6.2020, door betekening van een dagvaarding, een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen voornoemde beslissing van de Gemeente, bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland locatie Leeuwarden.

Indien niet binnen twintig (20) kalenderdagen na verzending van deze mededeling een kort geding aanhangig is gemaakt, kunnen de belanghebbenden geen bezwaren meer maken naar aanleiding van de beslissing en hebben zij hun rechten ter zake verwerkt.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden
Ort: Leeuwarden
Land: Niederlande
E-Mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefon: +31 883614444

Internet-Adresse: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020