Dienstleistungen - 238044-2020

22/05/2020    S99    Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Rumänien-Iași: Schneeräumung

2020/S 099-238044

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 074-176516)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași
Nationale Identifikationsnummer: 14009336
Postanschrift: Str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 13
Ort: Iași
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Postleitzahl: 700064
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ciprian Ovidiu Ciucan
E-Mail: contact@djadp.ro
Telefon: +40 232255961
Fax: +40 232255960

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.djadp.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru 2020-2022 pentru activitatea de deszăpezire a drumurilor județene pentru perioada: 1.11.2020-15.3.2022

Referenznummer der Bekanntmachung: 14009336_2020_PAAPD1135444/1704/20.03.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90620000 Schneeräumung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Întretinerea si deszapezirea retelei de drumuri judetene pe cele doua niveluri de interventie, în conformitate cu cerintele şi specificaţiile tehnice din documentatia de atribuire.

1. Termenul-limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informatii suplimentare in legătură cu documentaţia de atribuire este de maximum 18 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

2. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Informatii privind acordul-cadru:

— acord-cadru cu un singur operator;

— durata acordului-cadru: maximum 16,5 luni;

— frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minimum 2 (doua) contracte subsecvente/an;

— contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: nu;

— estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, precum si ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: conform Anexa_cant._min._AC şi Anexa_cant._max._AC, Anexa_cant._min._CS, şi Anexa_cant._ max._CS din cadrul documentatiei tehnice (liste de cantităţi);

— estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului-cadru: 7 155 135 RON fără TVA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 074-176516

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Descrierea achiziţiei publice:
Anstatt:

Întretinerea si deszapezirea retelei de drumuri judetene pe cele doua niveluri de interventie, în conformitate cu cerintele şi specificaţiile tehnice din documentatia de atribuire. Cuantumul garantiei de participare: 70 000 RON. „Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este de 120 de zile de la data-limita de depunere a ofertelor”. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10 % din valoarea fara TVA a contractului.

muss es heißen:

Întretinerea si deszapezirea retelei de drumuri judetene pe cele doua niveluri de interventie, în conformitate cu cerintele şi specificaţiile tehnice din documentatia de atribuire. Cuantumul garantiei de participare: 70 000 RON. „Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, conform art. 35 alin. (3) lit. b) din HG 395/2016. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta este de patru luni (120 de zile) – 3.10.2020”. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10 % din valoarea fara TVA a contractului.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

În mod corespunzător se modifică şi informaţiile din Fişa de date a achiziţiei, la secţiunea II.2.4) „Descrierea achiziţiei publice”. De asemenea, în fişa de date a achiziţiei, la secţiunile:

III.1.6.a) „Garantie de participare”, în loc de: „Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este de 120 de zile de la data-limita de depunere a ofertelor. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: patru luni (120 de zile)”, se va citi: „Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, conform art. 35 alin. (3) lit. b) din HG 395/2016. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta este de patru luni (120 de zile) – 3.10.2020”;

VI.3) „Informatii suplimentare”, textul: „Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: patru luni (120 de zile)”, se va citi: „Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta este de patru luni (120 de zile) – 3.10.2020”.