Dienstleistungen - 238125-2020

22/05/2020    S99    Dienstleistungen - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Datenverarbeitung

2020/S 099-238125

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 00166197
Postanschrift: Miletičova 3
Ort: Bratislava-mestská časť Ružinov
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 824 67
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Petra Szőkeová
E-Mail: petra.szokeova@statistics.sk
Telefon: +421 250236352

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://slovak.statistics.sk

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Príprava, zber, štatistické spracovanie a diseminácia cenzových dát sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

Referenznummer der Bekanntmachung: SUSR_SODB
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72310000 Datenverarbeitung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Príprava, zber, štatistické spracovanie a diseminácia cenzových dát sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

Los-Nr.: Zákazka nie rozdelená na časti
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48614000 Datenerfassungssystem
72312100 Datenaufbereitung
72314000 Datenerhebung und -zusammentragung
72319000 Datenbereitstellung
72316000 Datenanalyse
72212000 Programmierung von Anwendersoftware
72262000 Software-Entwicklung
72212463 Entwicklung von Statistiksoftware
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Obec: Bratislava mestská časť Ružinov, okres: Bratislava II

Miletičova 3, 824 67 Bratislava, SLOVENSKO

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Je uvedené v časti B.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 55
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

Verejný obstarávateľ požadoval služby úplnej prevádzky ES SODB 2021 ako aj Služby podpory prevádzky. Na riadne zabezpečenie realizácie diela spolu s následnou podporou je potrebných 55 mesiacov.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 218-535653

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: SUSR_SODB
Los-Nr.: Zákazka nie rozdelená na časti
V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
29/10/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: BSP Softwaredistribution a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 00685399
Postanschrift: K Železnej studienke 27
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 811 04
Land: Slowakei
E-Mail: martin.pauliny@bsp.sk
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 11 157 533.33 EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/05/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
72310000 Datenverarbeitung
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48614000 Datenerfassungssystem
72312100 Datenaufbereitung
72314000 Datenerhebung und -zusammentragung
72319000 Datenbereitstellung
72316000 Datenanalyse
72212000 Programmierung von Anwendersoftware
72262000 Software-Entwicklung
72212463 Entwicklung von Statistiksoftware
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Obec: Bratislava mestská časť Ružinov, okres: Bratislava II

Miletičova 3, 824 67 Bratislava, SLOVENSKO

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Je uvedené v časti B.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 55
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

Verejný obstarávateľ požadoval služby úplnej prevádzky ES SODB 2021 ako aj Služby podpory prevádzky. Na riadne zabezpečenie realizácie diela spolu s následnou podporou je potrebných 55 mesiacov.

VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 11 241 708.33 EUR
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: BSP Softwaredistribution a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 00685399
Postanschrift: K Železnej studienke 27
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 811 04
Land: Slowakei
E-Mail: martin.pauliny@bsp.sk
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Je potrebné posunúť z dôvodu mimoriadnej situácie termín odovzdania časti diela podľa bodu 2.1.1. zmluvy, ako aj rozšíriť predmet zmluvy o služby e-learningu definované v tomto dodatku č. 1, vzhľadom na preventívne opatrenia, ktoré neumožňujú najmä s ohľadom na zákaz zhromažďovania sa viacerých osôb, realizovať školenia potrebné pre SODB ako boli pôvodne plánované; pôvodným východiskom pre školenia bol princíp realizácie metódou Train the Trainee, pri ktorej sa vychádza z premisy, že zhotoviteľ spolu s objednávateľom vyškolí interných zamestnancov objednávateľa pre Role IS, ktoré sa týkajú ESDB (pracovníci SUSR, pracoviská SUSR a zamestnanci obcí zodpovedných za SODB) a títo následne vyškolia v onsite školeniach jednotlivých poverených pracovníkov obcí.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a predpokladaný počet účastníkov školení (cca 6000), nieje možné zrealizovať školenia pôvodne plánovaným spôsobom, preto sa dodatkom č.1 rozširuje predmet zmluvy o formu dištančného vzdelávania špecifikovaného v prílohe dodatku zverejneného na adrese: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4283357&l=sk

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Došlo k vyhláseniu mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa

Z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 s účinnosťou od 12. marca 2020 od 06.00 hod (ďalej "mimoriadna situácia"), ktorým bol okrem iného obmedzený režim chodu obcí, ktoré sú zapojené do Pilotu ESDB.

Krízový štáb Štatistického úradu Slovenskej republiky dňa 12. marca 2020 prijal ako jedno z opatrení uznesenie o obmedzení a prísnom zvažovaní pracovných porád, a o zákaze skupinových a hromadných akcií Štatistického úradu SR a uzatvorení priestorov využívaných Štatistickým úradom SR pre verejnosť a pre tretie osoby okrem zamestnancov strážnych bezpečnostných služieb a osôb, ktoré vykonávajú nevyhnutnú kontrolu, údržbu alebo opravu technických zariadení v priestoroch pracovísk Štatistického úradu SR.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 11 157 533.33 EUR
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 11 241 708.33 EUR