Dienstleistungen - 238129-2020

22/05/2020    S99

Rumänien-Bukarest: Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen

2020/S 099-238129

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SNTFC „CFR Călători” S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 11054545
Postanschrift: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010873
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Nina Botezatu
E-Mail: karmen.popescu@cfrcalatori.ro
Telefon: +40 725503815
Fax: +40 213151110
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cfrcalatori.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Reparație planificată tip RR la LDE 621 EGM și alte servicii de reparații constatate în prezența Recepției CFR pe fluxul de reparație tip RR la LDE 621 EGM”

Referenznummer der Bekanntmachung: SNTFCMR 21/2019 avand codul unic de identificare A1-RO11054545-2019-4594 (var.20.03.2019).
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50222000 Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

La sediul prestatorului.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Cantitatea minima si maxima a acordului-cadru, precum si a celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza a se achizitiona este conform Anexei C, atasata la documentatia de atribuire, din cauza caracterelor limitate.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 36
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 045-107442

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 310
Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de reparații planificate tip RR la locomotivele diesel-electrice LDE 621 EGM și alte servicii de reparații constatate în prezența Recepției CFR pe fluxul de reparație tip RR la LDE 621 EGM

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
05/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Reloc
Nationale Identifikationsnummer: RO 2300870
Postanschrift: Str. Decebal nr. 109
Ort: Craiova
NUTS-Code: RO411 Dolj
Postleitzahl: 200746
Land: Rumänien
E-Mail: megdonia.pirvulescu@relocsa.ro
Telefon: +40 251438754
Fax: +40 251437854
Internet-Adresse: www.relocsa.ro
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 12 840 971.00 RON

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Oficiul juridic al SNTFC „CFR Călători” S.A.
Postanschrift: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Ort: București
Postleitzahl: 010867
Land: Rumänien
Telefon: +40 213199528 / 122961
Internet-Adresse: www.cfrcalatori.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/05/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
50222000 Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cantitatea minima si maxima a acordului-cadru, precum si a celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza a se achizitiona este conform Anexei C, atasata la documentatia de atribuire, din cauza caracterelor limitate.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 36
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 35 076 720.75 RON
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Reloc
Nationale Identifikationsnummer: RO 2300870
Postanschrift: Str. Decebal nr. 109
Ort: Craiova
NUTS-Code: RO411 Dolj
Postleitzahl: 200746
Land: Rumänien
E-Mail: megdonia.pirvulescu@relocsa.ro
Telefon: +40 251438754
Fax: +40 251437854
Internet-Adresse: www.relocsa.ro
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Valoarea totala a contractului subsecvent nr. 310/2019 se modifica de la 12 840 971,00 RON, fara TVA, la 12 939 364,00 RON, fara TVA, in urma serviciilor aditionale pentru „Servicii de reparatii suplimentare constatate in prezenta Receptiei CFR pe fluxul de reparatii la locomotiva LDE EGM 989 care efectueaza reparatie planificata tip RR”, modificare contractuala, in conf. cu prevederile art. 237 alin. (1) lit. a) din Legea 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, conform actului aditional 4/5.5.2020 – valoare modificare 98 393,00 RON fara TVA.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Necesitatea unor lucrari, servicii sau produse aditionale din partea contractantului/concesionarului initial [articolul 43 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/25/UE].

Descrierea motivelor economice sau tehnice si a inconvenientei sau a dublarii costurilor care implica schimbarea contractantului: este necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor produse servicii sau lucrari suplimentare. Schimbarea contractantului este imposibila din urmatoarele considerente:Nu poate fi realizata din motive economice.

Descrierea motivelor: pe parcursul derulării contractului subsecvent nr. 310/6.9.2019 a apărut necesitatea efectuării unor servicii de reparații suplimentare – la ansamblurile, subansamblurile si piesele care nu au fost incluse în cadrul nomenclatorului din Anexa 2 şi nici in Anexa 3 din caietul de sarcini nr. DT6/05/38/2019, constatate pe fluxul tehnologic specific reparației planificate tip RR la locomotiva diesel electrică EGM 989, rezultatele fiind consemnate în procesele-verbale de constatare pe flux în comisie formată din reprezentanții societății reparatoare și Recepția Tehnică CFR Călători, in conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) lit. a) din Legea 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Nu poate fi realizata din motive tehnice.

Descrierea motivelor: deoarece serviciile de reparații suplimentare – la ansamblurile, subansamblurile si piesele care nu au fost incluse în cadrul nomenclatorului din Anexa 2 şi nici in Anexa 3 din caietul de sarcini nr. DT6/05/38/2019, constatate pe fluxul tehnologic specific reparației planificate tip RR la locomotiva diesel electrică EGM 989, acestea neregăsindu-se în documentele de referință ale caietului de sarcini şi implicit ale nomenclatorului de lucrări/servicii din conținutul caietului de sarcini care au stat la baza procedurii de atribuire, ținând cont de faptul că pe fluxul de reparații locomotivele sunt demontate, atât din punct de vedere tehnic și economic, este astfel imposibilă schimbarea contractantului inițial in conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Schimbarea contractantului ar cauza autoritatii contractante dificultati semnificative sau cresterea semnificativa a costurilor. Atribuirea unei alte societati a efect. acestor servicii de rep. suplimentare ar crea inconveniente majore entitatii contractante prin prisma faptului ca implica serv. de rep. in interiorul locomotivei, transportarea acesteia catre alt reparator, generand costuri suplim. atat pt. manopera, cat si pt. transportul locom., iar dupa efect. serv. de rep. suplim. constatate ar trebui sa fie readusa contractantului initial in vederea continuarii prestarii serv. planif. cf. normativelor in vigoare. Prevederea în caietul de sarcini a unor op. de înlocuire obligatorii de piese, ansamble, subansamble care de fapt se încadr. în limitele de uzură sau limitele normale de funcţ. şi nu necesită înloc., fără a avea o incidenţă clară de defectare a acestora sau fără o constatare şi verificare detaliată într-o uzină reparatoare specializată nu ar face altceva decât să genereze costuri supliment ale aut. contractante, majorând în mod nejustificat preţul iniţial al rep. planif. şi ar conduce la o utiliz. ineficienta a fd. publice. Majorarea pretului contractului reprezentant valoarea produselor serviciilor sau lucrarilor suplimentare este de 0,77 % din pretul contractului initial.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 34 978 327.75 RON
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 35 076 720.75 RON